Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

wereldvluchtelingendag 2021


Domkerk vraagt aandacht voor schrijnend vluchtelingenprobleem in de Griekse vluchtelingenkampen op Lesbos.
Kom naar de Wake op Wereld vluchtelingen dag (zondag 20 juni 2021).
De Diaconie van het Citypastoraat Domkerk is samen met veel kerken in Nederland, bewogen met het lot van de vluchtelingen wereldwijd.       
Elke woensdagmiddag bidden wij in het Middaggebed het vluchtelingengebed.  Een gebed voor een humaan vluchtelingen- en migratiebeleid.
Op zondag 20 juni, wereldvluchtelingendag, houden wij van 12.15 uur tot 13.00  uur een wake op het Domplein om de aandacht te vestigen op de situatie in de kampen op Lesbos. De wake is voor het project Opvang voor gestrande Vluchtelingen in Griekenland, de organisatie Borderline Lesbos, één van de vele projecten van Kerk in Actie. Iedereen is welkom bij deze wake, aanmelden is niet nodig.

Wereldwijd zijn er momenteel bijna 80 miljoen vluchtelingen en migranten, waarvan 40% jonger is dan 18 jaar. Ongeveer 80% van de vluchtelingen wordt opgevangen in een regio van het eigen land. 
In de kampen in Griekenland worden ruim 14.000 mensen opgevangen in kampen, waar plaats is voor 3.000. Zij wachten, soms jarenlang, op reactie op hun asielverzoek. 

De omstandigheden in kampen, zowel aan de grenzen van Europa, als regionaal, zijn erbarmelijk. Ze zijn overbevolkt en er is een tekort aan voorzieningen, zoals onderdak, voeding, kleding en medische hulp. Hulporganisaties  en- mensenrecht- organisaties slaan al jarenlang alarm.
De voorzitter van de diaconie Maarten Ploeg zegt hierover:  “Wij zien het als een diaconale taak om hulp te bieden zoveel als in ons vermogen ligt. Wij vinden dat er een einde moet komen aan deze onmenselijke situatie”.

Voor informatie: 
Diaconie Domkerk  diaconie@domkerk.nl