Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Word Vriend!

Meteen aanmelden als Vriend?
We hebben uw bijdrage hard nodig om het behoud en de openstelling van de Domkerk te kunnen garanderen! 

Als Vriend van de Domkerk draagt u bij aan het behoud en openstelling van één van de belangrijkste gotische monumenten van Nederland. U ontvangt onze nieuwsbrief én u wordt uitgenodigd voor onze jaarlijkse Domkerklezing. U bent al Vriend(tot wederopzegging) vanaf € 3,50 per maand, maar een ander bedrag schenken per maand of jaar is ook mogelijk. Binnen één minuut bent u al Vriend van de Domkerk! Vul uw gegevens in: