Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Stichting Vrienden van de Domkerk

Doelstelling van de Stichting

Stichting Vrienden van de Domkerk heeft als doel het behoud van de Domkerk en de dagelijkse openstelling daarvan.

Wij streven ernaar om:
- de Domkerk als belangrijk middeleeuws monument in goede staat door te geven aan volgende generaties en, 
- bewoners en bezoekers van Utrecht de gelegenheid te geven kennis te maken met dit bijzondere gebouw en de geschiedenis die hierin zichtbaar is.

Dit doel wordt nagestreefd door financiële ondersteuning van onderhoud en restauratie van het gebouw. Hierdoor worden (middeleeuwse) ambachten levend gehouden. Tevens vindt financiële ondersteuning van het Open Dom werk plaats waardoor met de hulp van vele vrijwilligers de kerk dagelijks voor bezoekers opengesteld kan worden. De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). Als zodanig is zij verplicht bepaalde documenten op de website te publiceren. Die vindt u onderaan.
 
De Vrienden hebben onder meer bijgedragen aan de restauratie van de kerk in de jaren 2017 tot en met 2020, de inrichting van diverse tentoonstellingen, de realisatie van een nieuwe balie bij de entree en een scherm en projector voor presentaties. 

 
De Open Dom en het Grootste Museum van Nederland
De Domkerk is dagelijks open voor bezoekers en gratis toegankelijk. Kijk bij het plannen van uw bezoek altijd bij de actuele openingstijden. Er zijn onder meer rondleiders aanwezig die bezoekers graag kennis laten maken met de kunst en geschiedenis van deze bijzonder plek. Steeds zijn er maandelijks wisselende tentoonstellingen. 
 
Dankzij de gastvrouwen en -heren van Open Dom wordt een bezoek aan de Domkerk een bijzondere beleving. Ongeveer 170 vrijwilligers dragen met veel plezier en liefde zorg voor het DomCafé en de DomShop
 
Samen met elf andere kerken en twee synagoges maakt de Domkerk deel uit van het ‘Grootste Museum van Nederland’. Dit is een project in samenwerking met het Catharijne Convent. In het kader van dit project is voor de Domkerk een audiotour ontwikkeld. Daarmee kan de bezoeker een zeer instructieve rondgang door de kerk maken.
 
De Toekomst
Doordat het gebouw almaar ouder en kwetsbaarder wordt, zijn voor het onderhoud na de restauratie blijvend extra donaties nodig. De Stichting Vrienden van de Domkerk verwacht dat in de toekomst een steeds geringer deel van de kosten van onderhoud en restauraties door de overheid ondersteund zal worden. Tijdens de corona-pandemie in 2020/2021 hebben bovendien veel minder bezoekers de kerk bezocht, waardoor de kerk veel inkomsten – die gereserveerd worden voor onderhoud en restauratie – is misgelopen. Financiële ondersteuning door de Vrienden wordt dus van steeds groter belang. U kunt op drie verschillende manieren bijdragen aan het behoud van de Domkerk:
a. als Vriend,
b. als Domdrager,
c. als incidentele gever.
Kijk hier voor meer informatie over doneren aan de stichting of word meteen donateur!


 
Documenten
AVG verklaring 2020.docx
beleidsplan vrienden 2021- 2024-finaal.pdf
Exploitatierekening 2021.pdf
Toelichting bij Exploitatierekening 2021.pdf
ANBI-format-Vrienden Domkerk 2021-jaarrekening.pdf