Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Vrienden

Stichting Vrienden van de Domkerk
 
Stichting Vrienden van de Domkerk heeft als doel het behoud van de Domkerk en de dagelijkse openstelling daarvan. Wij streven ernaar om:
  • de Domkerk als belangrijk middeleeuws monument in goede staat door te geven aan volgende generaties en 
  • bewoners en bezoekers van Utrecht de gelegenheid te geven kennis te maken met dit bijzondere gebouw en de geschiedenis die hierin zichtbaar is.
Deze doelen wordt nagestreefd door financiële ondersteuning van onderhoud en restauratie van het gebouw. Hierdoor worden (middeleeuwse) ambachten levend gehouden. Tevens vindt financiële ondersteuning van het Open Dom werk plaats waardoor met de hulp van vele vrijwilligers de kerk dagelijks voor bezoekers opengesteld kan worden.

De coronacrisis raakt de Domkerk hard. Helaas kunnen wij niet meer dagelijks honderden bezoekers ontvangen die komen genieten van deze schitterende kathedraal in hartje Utrecht. De financiële tekorten lopen hierdoor snel op. Dit heeft als gevolg dat de openstelling van de kerk gevaar loopt. Bovendien is er straks te weinig geld voor het reguliere onderhoud en de restauratieprojecten. We hebben uw bijdrage dus hard nodig om het behoud en de openstelling van de Domkerk te kunnen garanderen!

Meer een informatie over onze stichting vindt u bij: 


Of word meteen Vriend van de Domkerk!