Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Citypastoraat Domkerk

Hoe kunt u het Citypastoraat financieel steunen?

Leden en sympathisanten van Citypastoraat Domkerk moeten zelf de financiële middelen bijeenbrengen om alle activiteiten, het gebouw en de mensen te bekostigen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de jaarlijkse Actie Kerkbalans in januari.
Alle giften voor de Domkerk zijn fiscaal aftrekbaar.  Bij uw belastingaangifte kunt u het RSIN-nummer 8144.77.203 vermelden; dit staat op naam van de Protestantse Gemeente Utrecht, waar wij deel van uitmaken en die de ANBI-status heeft.

Actie Kerkbalans
De coronacrisis is nog niet voorbij. Daardoor wordt 2021 een erg moeilijk jaar voor de Domkerk. Door de enorme terugval van inkomsten, dreigt opnieuw een enorm tekort. Als we niets doen, eindigen we dit jaar met een tekort van € 200.000. Dat kunnen we niet zomaar opvangen. 
Met de Actie Kerkbalans doet de kerkenraad een dringend beroep op alle leden en gastleden van het Citypastoraat: help de Domkerk door deze moeilijke periode!
Voor vragen of opmerkingen over de actie Kerkbalans kunt u contact opnemen met Bert Holsappel, de penningmeester via penningmeester@domkerk.nl.

Een bijdrage overmaken
Ook als u geen (gast)lid bent, kunt u het Citypastoraat Domkerk natuurlijk steunen. U kunt dit doen door een bijdrage over te maken naar:
•    rekening NL11 RABO 0130 6993 06 
•    t.n.v. Citypastoraat Domkerk Utrecht
•    of u kunt het doen via de betaalbutton op deze pagina

Giften voor Citypastoraat Domkerk: Met uw gift zorgt u er ook voor dat de kerkdiensten en andere kosten en activiteiten betaald kunnen worden. Dit omvat onder meer de predikantsplaats, de cantor en organist, de beheerders, het onderhoud en gebruik van het kerkgebouw en de vele activiteiten die plaatsvinden. Denk ook aan alle activiteiten zoals de vele kerstvieringen voor jong en oud, Night of Light, leerhuizen, gespreksavonden enzovoort.

Leden aan het woord
Lees hier waarom Hans Ruitenbeek, Bart van Meegen en Anneke van Steenis bijdragen aan het Citypastoraat Domkerk. 

Bart van Meegen, voorzitter Vrienden van de Domkerk
“De Domkerk is een schitterend gebouw in het hart van Utrecht. Persoonlijk ervaar ik de kerk ook als een teken van Gods aanwezigheid in de stad. Ik draag graag bij aan de instandhouding van de Domkerk als cultureel erfgoed, zodat we het in goede staat kunnen overdragen aan de generaties na ons.”

Hans Ruitenbeek, voorzitter kerkenraad
“De Domkerk en het Citypastoraat spelen een belangrijke rol in mijn leven, daar ben ik dankbaar voor. Een prachtige plaats om mijn geloof te vieren, in een brede kring van mensen uit Utrecht en omgeving. Onze geloofsgemeenschap is kostbaar. Daar draag ik graag aan bij, door mijn tijd te geven, maar ook met een financiële bijdrage. Juist nu. Samen zijn we kerk en de kerk gaat altijd voort!”

Anneke van Steenis, lid werkgroep Pastoraat
 “Als lid van het Citypastoraat Domkerk maak ik sinds enkele jaren deel uit van de werkgroep Pastoraat. We proberen er te zijn voor mensen die daar behoefte aan hebben. Soms door bij iemand op bezoek te gaan, of we maken een praatje na afloop van de viering en kijken of er mensen zijn die wat verloren rondlopen. Zo proberen we er voor te zorgen dat mensen zich gezien voelen in onze oude Domkerk.”

De Domkerk in uw testament
Een bijzondere manier om Citypastoraat Domkerk te steunen, is het opnemen van de kerk in uw testament. Zo kunt u, ook als u er niet meer bent, bijdragen aan een toekomst voor de kerk. Juist in deze tijd merken we hoe belangrijk dat is. 
Wilt u meer weten over nalaten aan Citypastoraat Domkerk? Neem dan contact op met de penningmeester van Citypastoraat Domkerk, Bert Holsappel via penningmeester@domkerk.nl.

Geef slim, schenk periodiek 
Uw bijdrage aan Kerkbalans is (deels) aftrekbaar voor de belasting. Doe je een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belastingdienst meer terug. Wilt u hier meer over weten, vraag dan advies aan penningmeester Bert Holsappel via penningmeester@domkerk.nl.

Gift tijdens de dienst met Collectebonnen: Zoals u waarschijnlijk weet maken collectebonnen uw gaven tijdens collecten in de kerkdienst fiscaal aftrekbaar. Onderstaande waarden zijn verkrijgbaar:
waarde per bon / totale waarde per kaart:
  • € 0,50 / €  10,00
  • € 1,00 / €  20,00
  • € 1,50 / €  30,00
  • € 2,50 / €  50,00
  • € 5,00 / € 100,00
De kosten zijn per bestelling € 2,00. Bestellen en betalen via internet U kunt de collectebonnen digitaal bestellen en betalen met de beveiligde betaalmethode Ideal. Het vereist eenmalig een registratie bij de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) van uw gegevens. Het verwerken van de bestelling kost minder tijd en dus geld bij de PGU. Vandaar dat wij de gebruikers van de collectebonnen vragen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U vindt de mogelijkheid op de website van de PGU.


Nieuw: abonnement op collectebonnen
U koopt regelmatig collectebonnen, maar na het uitgeven van de laatste bonnen vergeet u nieuwe te bestellen? Of u bent nog geen gebruiker van collectebonnen, maar het overkomt u regelmatig dat u geen muntgeld heeft voor de collecte? Aan al dat ongemak kunt u nu een einde maken door een abonnement te nemen op collectebonnen. 
Hoe werkt het? Op de website van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) vindt u een rubriek Geldzaken. Daar kunt u een bestelformulier openen waarop u precies kunt invullen welke coupures en welke aantallen u per kwartaal wenst te ontvangen. Betaling verloopt via automatisch incasso, waarbij het bedrag een week van te voren van uw rekening wordt afgeboekt. U ontvangt de nieuwe kaarten aan het begin van ieder kwartaal. Meer informatie: www.pgu.nu > geldzaken > collectebonnen, rechtstreeks: www.pgu.nu/collectebonnen of neem contact op met het kerkelijk bureau PGU, t:030-2737540, e: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl