Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Steun ons


Alle Zaterdagmiddagconcerten zijn altijd vrij toegankelijk, maar dat kan niet zonder financiële middelen. U kunt ons op verschillende manieren financieel ondersteunen: via een overschrijving via iDEAL, door donateur te worden, en met een (collecte)gift. Alle giften zijn welkom; we gaan uit van steun naar financiële draagkracht. Uw giften aan de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk kunt u aftrekken van de belasting. Zie hieronder voor meer details over de verschillende wijzen.

Liever eerst meer info? Mail naar: info@zaterdagmiddagmuziek.nl

Overschrijving via iDEAL

(na klikken op 'versturen' kunt u uw gift via een iDEAL-betaling voldoen)

( VUL IN )

Donateur worden

U kunt donateur worden voor een jaarlijkse bijdrage vanaf € 40,-. Als nieuwe donateur ontvangt u een fraai welkomstgeschenk en voor alle donateurs wordt jaarlijks in het voorjaar een exclusief donateursconcert georganiseerd. U kunt zich als donateur aanmelden door hier het online formulier in te vullen. Liever een papieren formulier invullen? Download dan hier het formulier.  Het ingevulde formulier kunt u scannen en sturen naar zaterdagmiddagmuziek@domkerk.nl of met de post versturen aan Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht. Het is ook mogelijk het formulier in te leveren bij de collecte na afloop van een concert van de Zaterdagmiddagmuziek. U treft dit invulformulier ook altijd aan in het wekelijkse concertprogramma.
Een periodieke donatie gedurende vijf jaar is volledig voor 125% aftrekbaar van de belasting, dus zonder drempel. Voor een dergelijke periodieke schenking is geen notaris meer nodig, wel moet deze schriftelijk worden vastgelegd. U kunt de formulieren voor de periodieke gift en (optioneel) betalingsmachtiging downloaden en na invulling sturen naar Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht. Hierbij treft u deze formulieren:
Overeenkomst periodieke gift Zaterdagmiddagmuziek.pdf en
Betalingsvolmacht periodieke gift Zaterdagmiddagmuziek.pdf

Giften

U kunt ons altijd steunen met een gift op NL96 RABO 0187 4857 47 t.n.v. de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk. Is uw gift bedoeld als collectebijdrage voor een specifiek concert, vermeld dan svp de concertdatum in de omschrijving. U kunt ook een incasso-opdracht geven via het formulier uit het wekelijkse concertprogramma of door het volgende incasso-formulier te downloaden en de optie 'eenmalige machtiging concertbijdrage' te kiezen: Incasso Concertbijdrage of donateuraanmelding SZD.pdf

Collectebonnen

Uw collectegift kunt u ook aftrekbaar te maken door deze te voldoen met collectebonnen van € 5,- van de Protestantse Gemeente Utrecht, zie: Bestellen van collectebonnen.

 
KLANK- EN LICHTSPEL
‘benedictus dominum angeli eius’
 
september zomerzaterdag
stad vol genieters - vol rumoer
ik kom de Dom in van opzij
en ik hoor niets
 
is het zo leeg vandaag - dat niet
en Remco is nog niet te zien
waarom is het publiek zo stil men zit en... niets
 
stil was het in de hemel - stil
toen Michaël de draak bevocht
de zangers voer’ ons mee omhoog
ik weet van niets
 
het licht is lichter dan het was
alles is anders nieuw en puur
een tijdloos uur - engelenzang
en verder niets

Uit: 'Avonturen', Riet van Haeringen, 2007