Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Actueel

In verband met de coronacrisis zijn een aantal zaken anders dan normaal in de Domkerk

Open Dom
De Domkerk is in deze periode dagelijks geopend van 12 tot 15 uur als stilte plek en om een kaarsje te kunnen branden. Er zijn geen toeristische faciliteiten: de DomShop en het DomCafé zijn gesloten, en er zijn geen rondleiders aanwezigVoorlopig nog geen bezoekers bij de kerkdiensten

Nog geen bezoekers bij de kerkdiensten en vespers (26 maart 2021)
Na het verschijnen van de CIO Routekaart voor Kerken (zie PKN-site) en de persconferentie van de regering op 23 maart jl. heeft de kerkenraad overwogen of het mogelijk is dat maximaal 30 bezoekers kerkdiensten en vespers bijwonen. Vanwege de hoge besmettings-cijfers vinden wij dat op dit moment niet verantwoord, een pijnlijk besluit voor ons allen. 
Twee versoepelingen zijn wel mogelijk: er kan gezongen worden door maximaal vier cantorijleden. Daarnaast kan het jeugdwerk weer beperkt worden opgestart: één keer in de maand is er basiscatechese overeenkomstig de coronaregels van de scholen.
In het gemeenteberaad in februari bespraken we (de hervatting van) de viering van het Avondmaal. Op Witte Donderdag (1 april a.s.) zal de viering van de Tafel weer hervat worden. 
De kerkdiensten zijn te volgen via Kerkomroep en YouTube. De vespers zijn via Kerkomroep te beluisteren. Laten we in deze hopelijk laatste periode van de pandemie op allerlei manieren omzien naar elkaar. Kan een kerkenraadslid iets voor u/jou doen, neem(t) u/jij dan contact met ons op.
De kerkenraad volgt van week tot week de ontwikkelingen t.a.v. lockdown en beperkingen. Wij hopen dat verdere versoepelingen mogelijk en verantwoord zijn bij een afname van het aantal besmettingen en een stijging van het aantal gevaccineerden in de komende weken.
Hans Ruitenbeek, voorzitter@domkerk.nl.           

Het middaggebed vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag om 12.30 uur. Deze gaan in kleine kring door. Dat geldt ook voor het wekelijks ochtendgebed op maandagmorgen om 7.00 uur.