Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Organisatie

Velen werken mee om alle activiteiten van het Citypastoraat Domkerk mogelijk te maken. Op deze pagina een overzicht.

Kerkenraad

Ds. Willem Roskam, predikant - predikant@domkerk.nl
Hans Ruitenbeek, ouderling en voorzitter - voorzitter@domkerk.nl (m)
Ria Paroubek-Groenewoud, ouderling en scriba -  scriba@domkerk.nl (m)
Bert Holsappel, ouderling-kerkrentmeester - penningmeester@domkerk.nl (m)

Erik Heijerman - ouderling
Hans Spinder - ouderling
Bram Schriever - ouderling

Jan van Bemmel - diaken
Marriëtte Flipse - diaken
Nelleke Ganzevoort - diaken
Guus Peek - diaken
Maarten Ploeg - diaken (m)
Cor Vos - diaken 
Matti Rookus - diaken

(m = lid moderamen)


Koster-beheerder

De koster-beheerder van de Domkerk helpt u graag als u het gebouw wilt huren of een bijzonder arrangement wilt afspreken. Een bijzonder concert of een romantisch huwelijk zijn daarbij in goede handen. Ook berichten over het (onderhoud van het) gebouw kunt u kwijt. Bereikbaar via e: beheerder@domkerk.nl,  of t: 030-2310403.

Vrijwilligers

Met veel enthousiasme zijn vele vrijwilligers actief in de Domkerk. Zij helpen bij de diensten, de pastorale zorg, de concerten of de Open Dom. Vrijwilligers bij de Open Dom ontvangen bezoekers, leiden toeristen rond of helpen klanten in de DomShop of het DomCafe. Jaarlijks wordt voor de vrijwilligers een diner en een uitje georganiseerd.
Ook vrijwilliger worden? Mail naar secretariaat@domkerk.nl of tel. 030-2310403. Voor meer informatie zie: vrijwilliger in de Domkerk.

Communicatie

Het actuele beleidsplan 2017-2021 kunt u hier downloaden: Beleidskader Domkerk_2017-2021.pdf

De Handreiking is het huisorgaan van Citypastoraat Domkerk en verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 650 exemplaren. Het wil verbinding aanbrengen tussen iedereen die op een of andere manier verbonden is met de Domkerk. Met achtergrondartikelen over geloof en kerk, kunst, cultuur, samenleving en de Domkerk als gebouw. Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Als u de Handreiking wilt ontvangen kunt u dat laten weten via handreiking@domkerk.nl 
De digitale Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks met daarin alle activiteiten in de Domkerk. Wilt u deze ontvangen? Mail naar nieuws@domkerk.nl.

Netwerk Citykerken Nederland
 
Het Citypastoraat Domkerk is lid van het Netwerk Citykerken Nederland. Dit werd in 2008 op landelijk niveau opgericht als bundeling van kerkelijke bewoners van Monumentale Binnenstadskerken. Doel is uitwisselen van ervaringen in het bewonen en gebruiken van deze kerken in het hart van de grote steden en inhoud geven aan spiritualiteit en cultuur ten behoeve van een breed publiek.
Deelnemers zijn: Grote kerk, Dordrecht; Oude kerk en Westerkerk, Amsterdam; Hooglandse kerk, Leiden; Sint Stevenskerk, Nijmegen; Abdijkerk Middelburg; Lebuinuskerk, Deventer; Magdalenakerk, Goes; Grote of Sint Bavokerk, Haarlem en Laurenskerk, Rotterdam.