Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Liturgische gegevens diensten

Als gevolg van de lockdown zijn de kerkdiensten op zondagochtend helaas niet toegankelijk.
Maar u/jij bent hartelijk welkom om de diensten digitaal mee te vieren via kerkomroep.
 
Zondag 28 maart 2021, 10.30 uur
Zesde zondag van de Veertigdagentijd
Palm- en Passiezondag
Evangelie    Marcus 11:1-11
Psalm    Psalm 118
Profeten    Jesaja 50:4-7
Brieven    Filippenzen 2:5-11
Evangelie    Marcus 14:1 – 15:47
Voorganger    ds. Willem Roskam

Maandag 29, dinsdag 30 en woensdag 31 maart 2021, 19.00 uur
Vesper Stille Week

Donderdag 1 april 2021, 19.30 uur
Witte Donderdag
Psalm    Psalm 67
Thora    Exodus 12:1-20
Evangelie    Johannes 13:1-15
Voorganger    ds. Willem Roskam

Vrijdag 2 april 2021, 19.30 uur
Goede Vrijdag
Thora    Exodus 12:21-28
Profeten    Hosea 6:1-6
Brieven    Hebreeën 9:11-15
Evangelie    Johannes 18:1-19:42
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zaterdag 3 april 2021, 8.30 uur
Stille Zaterdag
Ochtendgebed
Gedachtenis van de Nederdaling ter helle

Zaterdag 3 april 2021, 19.30 uur
Paaswake
Dienst van Schrift en Tafel
Lof van het Licht, doopgedachtenis
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 4 april 2021, 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Psalm    Psalm 139
Profeten    Jesaja 25:6-9
Brieven    Kolossenzen 3:1-4
Evangelie    Johannes 20:1-18
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 11 april 2021, 10.30 uur
Tweede zondag van Pasen
Psalm    Psalm 81
Profeten    Jesaja 26:1-13
Brieven    1 Johannes 5:1-6
Evangelie    Johannes 20:19-31
Voorganger    ds. Eddy Reefhuis

Zondag 18 april 2021, 10.30 uur
Derde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 33
Profeten    Micha 4:1-5
Brieven    1 Johannes 1:1-7
Evangelie    Johannes 21:15-24
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 25 april 2021, 10.30 uur
Vierde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 66
Profeten    Ezechiël 34:1-10
Brieven    1 Johannes 3:1-8
Evangelie    Johannes 10:11-16
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 2 mei 2021, 10.30 uur
Vijfde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 98
Thora    Deuteronomium 4:32-40
Brieven    1 Johannes 3:18-24
Evangelie    Johannes 15:1-8
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 9 mei 2021, 10.30 uur
Zesde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 66
Profeten    Jesaja 45:15-19
Brieven    1 Johannes 4:7-21
Evangelie    Johannes 15:9-17
Voorganger    ds. Sytze de Vries

Donderdag 13 mei 2021, 9.00 uur
Hemelvaart van de Heer
Psalm    Psalm 47
Profeten    Ezechiël 1:3-5a,26-28a
Brieven    Efeziërs 4:1-13
Handelingen 1:1-11
Evangelie    Lucas 24:49-53
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 16 mei 2021, 10.30 uur
Zevende zondag van Pasen
Psalm    Psalm 27
Thora    Exodus 19:1-11
Brieven    1 Johannes 5:9-15
Evangelie    Johannes 17:14-26
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 23 mei 2021, 10.30 uur
Vijftigste Paasdag – Pinksteren
Psalm    Psalm 68
Thora    Genesis 11:1-9
Brieven    Handelingen 2:1-24
Evangelie    Johannes 14:8-17
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 30 mei 2021, 10.30 uur
Drievuldigheidszondag – Trinitatis
Doopzondag
Psalm    Psalm 8
Thora    Deuteronomium 6:17-25
Brieven    1 Korintiërs 2:6-16
Evangelie    Johannes 3:1-16
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 6 juni 2021, 10.30 uur
Eerste zondag na Trinitatis
Profeten    Habakuk 2:1-4
Brieven    1 Johannes 2:22-29
Evangelie    Johannes 3:22-36
Voorganger    ds. Judith van der Werf

Zondag 13 juni 2021, 10.30 uur
Eerste zondag van de zomer
Profeten    Micha 4:1-7
Brieven    Hebreeën 12:18-29
Evangelie    Johannes 4:5-26
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 20 juni 2021, 10.30 uur
Tweede zondag van de zomer
Profeten    Jona 3:6-4:11
Brieven    Efeziërs 2:11-22
Evangelie    Johannes 4:27-42
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 27 juni 2021, 10.30 uur
Derde zondag van de zomer
Profeten    Hosea 14:1-7
Brieven    Handelingen 9:36-43
Evangelie    Johannes 4:43-52
Voorganger    ds. Willem Roskam