Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Liturgische gegevens diensten

Als gevolg van de Corona-crisis zijn de kerkdiensten beperkt toegankelijk. 
Toegangsbewijzen voor de diensten zijn verkrijgbaar via deze link.
Maar u/jij bent ook hartelijk welkom om de diensten digitaal mee te vieren via kerkomroep.
 
Zondag 4 juli 2021, 10.30 uur
Derde zondag van de zomer
Profeten    Ezechiël 47:1-12
Brieven    2 Korintiërs 4:7-15
Evangelie    Johannes 5:1-18
Voorganger    ds. Harry Pals

Zondag 11 juli 2021, 10.30 uur
Vierde zondag van de zomer
Profeten    Jesaja 26 :7-19
Brieven    Handelingen 24 :10-21
Evangelie    Johannes 5 :19-36a
Voorganger    ds. Pieter Oussoren

Zondag 18 juli 2021, 10.30 uur
Vijfde zondag van de zomer
Profeten    2 Koningen 4:38-44
Brieven    Hebreeën 3:1-6
Evangelie    Johannes 5:36b-47
Voorganger    ds. Bert Kuipers

Zondag 25 juli 2021, 10.30 uur
Zesde zondag van de zomer
Thora    Deuteronomium 8:1-6
Brieven    Filippenzen 4:10-20
Evangelie    Johannes 6:1-15
Voorganger    ds. Dick de Jong

Zondag 1 augustus 2021, 10.30 uur
Zevende zondag van de zomer
Profeten    Jesaja 43:1-13
Brieven    Handelingen 27:33-44
Evangelie    Johannes 6:16-21
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 8 augustus 2021, 10.30 uur
Achtste zondag van de zomer
Profeten    1 Koningen 17:8-16
Brieven    Romeinen 14:1-23
Evangelie    Johannes 6:22-29
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 15 augustus 2021, 10.30 uur
Negende zondag van de zomer
Profeten    Nehemia 9:9-21
Brieven    1 Korintiërs 10:1-13
Evangelie    Johannes 6:30-40
Voorganger    ds. Bernard Luttikhuis

Zondag 22 augustus 2021, 10.30 uur
Tiende zondag van de zomer
Profeten    Spreuken 9:1-11
Brieven    1 Korintiërs 11:23-34a
Evangelie    Johannes 6:41-59
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 29 augustus 2021, 10.30 uur
Elfde zondag van de zomer
Profeten    Jeremia 2:4-13
Brieven    1 Johannes 2:18-28a
Evangelie    Johannes 6:60-71
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 5 september 2021, 10.30 uur
Twaalfde zondag van de zomer
Profeten    Rechters 6:36-40
Brieven    1 Johannes 5:1-5
Evangelie    Johannes 7:1-24
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 12 september 2021, 10.30 uur
Dertiende zondag van de zomer
Startzondag
Thora    Genesis 45:1-15
Brieven    1 Johannes 4:7-16
Evangelie    Johannes 7:25-31
Voorganger    ds. Willem Roskam