Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Liturgische gegevens diensten

Als gevolg van de Corona-crisis zijn de kerkdiensten beperkt toegankelijk. 
Toegangsbewijzen voor de diensten zijn verkrijgbaar via deze link.
Maar u/jij bent ook hartelijk welkom om de diensten digitaal mee te vieren via kerkomroep.
 
Zondag 12 september 2021, 10.30 uur
Dertiende zondag van de zomer
Thora    Genesis 45:1-15
Brieven    1 Johannes 4:7-16
Evangelie    Johannes 7:25-31
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 19 september 2021, 10.30 uur
Eerste zondag van de herfst
Profeten    Zacharia 14:1-11,16
Brieven    Openbaring 22:1-6
Evangelie    Johannes 7:32-39
Voorganger    ds. Sytze de Vries

Zondag 26 september 2021, 10.30 uur
Tweede zondag van de herfst
Profeten    2 Samuël 23:13-17
Brieven    Handelingen 6:1-7
Evangelie    Johannes 7:40-52
Voorganger    ds. Hans Uytenbogaardt

Zondag 3 oktober 2021, 10.30 uur
Derde zondag van de herfst
Thora    Exodus 34:4-9
Brieven    Romeinen 7 :1-6
Evangelie    Johannes 8 :1-11
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 10 oktober 2021, 10.30 uur
Vierde zondag van de herfst
Thora    Exodus 13:17-22
Brieven    Efeziërs 5:15-21
Evangelie    Johannes 8:12-20
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 17 oktober 2021, 10.30 uur
Vijfde zondag van de herfst
Thora    Exodus 6:2-8
Brieven    2 Johannes 1-13
Evangelie    Johannes 8:21-36
Voorganger    ds. Dick de Jong

Zondag 24 oktober 2021, 10.30 uur
Zesde zondag van de herfst
Profeten    Jeremia 28:1-17
Brieven    1 Johannes 5:10-21
Evangelie    Johannes 8:37-47
Voorganger    ds. Rienk Lanooy

Zondag 31 oktober 2021, 10.30 uur
Allerheiligen
Profeten    Jesaja 60:1-11,17-22
Brieven    Openbaring 7:2-4,9-17
Evangelie    Matteüs 5:1-12
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 31 oktober 2021, 19.00 uur
Allerheiligen Evensong

Zondag 7 november 2021, 10.30 uur
Eerste zondag van de voleinding
Profeten    Jeremia 50:4-7
Brieven    1 Petrus 2:11-25
Evangelie    Johannes 10:1-16
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 7 november 2021, 19.00 uur
Oecumenische St. Willibrordvesper

Woensdag 10 november 2021, 19.00 uur
Oecumenische St. Maartensvesper

Zondag 14 november 2021, 10.30 uur
Tweede zondag van de voleinding
Profeten    2 Kronieken 7:11-16
Brieven    Efeziërs 3:14-21
Evangelie    Johannes 10:22-30
Voorganger    ds. Eddy Reefhuis

Zondag 21 november 2021, 10.30 uur
Derde zondag van de voleinding
Geschriften    Spreuken 3:13-20
Brieven    Romeinen 11:33-36
Evangelie    Johannes 10:31-42
Voorganger    ds. Willem Roskam