Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Liturgische gegevens diensten

Als gevolg van de Corona-crisis zijn de kerkdiensten beperkt toegankelijk. 
Toegangsbewijzen voor de diensten zijn verkrijgbaar via deze link.
Maar u/jij bent ook hartelijk welkom om de diensten digitaal mee te vieren via kerkomroep.
 
 
Zondag 28 november 2021, 10.30 uur
Eerste zondag van de Advent
Psalm    Psalm 25
Profeten    Zacharia 14:4-9
Brieven    1 Tessalonicenzen 3:9-13
Evangelie    Lucas 1:5-25
Voorganger    ds. Eddy Reefhuis

Zondag 5 december 2021, 10.30 uur
Tweede zondag van de Advent
Psalm    Psalm 80
Profeten    Maleachi 3:1-4
Brieven    Filippenzen 1:3-11
Evangelie    Lucas 1:26-38
Voorganger    ds. Netty de Jong-Dorland

Zondag 12 december 2021, 10.30 uur
Derde zondag van de Advent
Psalm    Psalm 85
Profeten    Sefanja 3:14-20
Brieven    Filippenzen 4:4-9
Evangelie    Lucas 1:39-56
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 19 december 2021, 10.30 uur
Vierde zondag van de Advent
Psalm    Psalm 19
Profeten    Micha 5:1-4a(6)
Brieven    Hebreeën 10:5-10
Evangelie    Lucas 1:57-80
Voorganger    dr. Mirella Klomp vdm

Vrijdag 24 december 2021
Kerstnacht

Zaterdag 25 december 2021, 10.30 uur
Hoogfeest van de geboorte van de Heer
Psalm    Psalm 98
Profeten    Jesaja 52:7-10
Brieven    Hebreeën 1:1-12
Evangelie    Johannes 1:1-14
Voorganger    ds. Sytze de Vries

Zondag 26 december 2021, 10.30 uur
Stefanus, diaken en eerste martelaar
Profeten    Jeremia 17:7-10
Brieven    Handelingen 6:8-10; 7:54-60
Evangelie    Matteüs 23:34-39
Voorganger    ds. Bert Kuipers

Vrijdag 31 december 2021, 19.00 uur
Oudejaarsvesper

Zaterdag 1 januari 2021, 10.30 uur
Nieuwjaarsochtendgebed
Voorganger    ds. Sytze de Vries

Zondag 2 januari 2021, 10.30 uur
Epifanie, verschijning van de Heer
Feest van Driekoningen (met de kinderen)

Psalm    Psalm 72
Profeten    Jesaja 11:1-10
Brieven    Galaten 3:26-4:7
Alleluiavers    Johannes 8:12    
Evangelie    Matteüs 2:1-12
Voorganger    ds. Sytze de Vries

Zondag 9 januari 2021, 10.30 uur
Eerste zondag van Epifanie, doop van de Heer
Psalm    Psalm 100
Profeten    Jesaja 42:1-9
Brieven    Efeziërs 2:1-10
Evangelie    Johannes 1:19-34
Voorganger    ds. Wim Vermeulen

Zondag 16 januari 2021, 10.30 uur
Tweede zondag van Epifanie
Psalm    Psalm 66
Thora    Exodus 33:12-23
Brieven    1 Johannes 1:1-4
Evangelie    Johannes 2:1-12
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 23 januari 2021, 10.30 uur
Derde zondag van Epifanie
Psalm    Psalm 67
Profeten    1 Samuël 3:1-10
Brieven    Galaten 1:11-24
Evangelie    Johannes 1:35-52
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 30 januari 2021, 10.30 uur
Vierde zondag van Epifanie
Opdracht van de Heer in de Tempel (2 feb.)
Profeten    Maleachi 3:1-5
Brieven    Hebreeën 2:14-18
Evangelie    Lucas 2:22-40
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 6 februari 2021, 10.30 uur
Vijfde zondag van Epifanie
Psalm    Psalm 56
Profeten    Klaagliederen 3:22-26; 31-32
Brieven    2 Korintiërs 5:1-10
Evangelie    Johannes 11:1-16
Voorganger    ds. Willem Roskam