Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Kerkdiensten

Zondag    

  • 10.20 uur vooroefenen dienst;
  • 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel (het rooster voor de komende zondagen vindt u hier); De kerkdiensten van Citypastoraat Domkerk zijn ook te beluisteren via internet. Dit kan met computer, tablet of smartphone op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21581. Desgewenst kunt u de orde van dienst ontvangen om de dienst optimaal te kunnen volgen. Stuur dan voor vrijdag 12:00 uur een verzoek per e-mail aan secretariaat@domkerk.nl of per telefoon naar 030-2310403;
  • 19.00 uur avondgebed (vesper);

Maandag 

  • 07.00 uur ochtendgebed;
    In de maanden juni, juli en augustus is er geen ochtendgebed. Maandag 5 september 07:00 uur gaat het ochtendgebed weer van start.

Woensdag                

Maandag, woensdag en vrijdag

  • 12.30 uur middaggebed;
Het rooster van de dagelijkse lezingen vindt u hier.


Toelichting

Zondagmorgendienst: Elke zon- en feestdag vieren we in de Domkerk de opstanding van Christus. De dienst die om 10.30 uur begint, is een dienst van Schrift en Tafel, met lezing en uitleg van de bijbel en met het delen van brood en wijn (avondmaal). De diensten zijn herkenbaar aan de klassieke oecumenische liturgie, met daarin de vaste gezangen. In lezingen en liederen klinkt een beeldrijke taal. Muziek versterkt de zeggingskracht van woorden. Kerkmuziek speelt daarom een belangrijke rol in de diensten, professioneel uitgevoerd door Domcantorij en Domorganist. Van gregoriaans tot Pärt. Na de dienst is er gelegenheid na te praten met koffie of thee. 

Collecte: Nu we niet allen in de gelegenheid zijn  de diensten bij te wonen, vragen wij degenen die de diensten op afstand volgen aandacht voor de mogelijkheid van overboeken per bankopdracht.
De Diaconie van het Citypastoraat verleent (nood)hulp waar geen hulp voorhanden is. Uw bijdrage hiervoor is meer dan welkom. U kunt uw gift overmaken naar NL77RABO 0175 4671 10  ten name van Diaconie Citypastoraat Domkerk.
Om de kosten te dekken van onze Domkerk gemeente - en de extra kosten die we maken om de diensten ook uit te zenden - is Uw bijdrage meer dan welkom. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken naar NL11 RABO 0130 6993 06 ten name van Citypastoraat Domkerk.
Dank voor uw broodnodige bijdragen!
 

De Domkerk verleent gastvrijheid aan Straatpastoraat Utrecht. Regelmatig is er op zondagmiddag een dienst voor dak- en thuislozen.