Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Feest- en gedenkdagen

Het Citypastoraat Domkerk hecht grote waarde aan de kerkelijke feest- en gedenkdagen. Rondom Kerst en Pasen worden veel extra activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen. Natuurlijk zijn er ook diensten met Hemelvaart en Pinksteren. Daarnaast wordt er in de Domkerk ook uitvoerig stil gestaan bij Allerheiligen, waarbij we de namen gedenken van hen die ons voorgingen. Dit doen we op de zondag die het dichtst bij Allerheiligen ligt. Ook is er een bijzondere vesper (avondgebed) op 1 november.

Omdat de Domkerk een Martinuskerk is en Sint Maarten de beschermheilige van de stad Utrecht, is er veel aandacht voor het feest van Sint Maarten op en rond 11 november. Er is altijd een groots kinderfeest, een diaconaal-maatschappelijke activiteit en een Sint Maartensvesper.