logo.png

slider_mask.png
slider_mask-3.jpg slider_mask-7.jpg slider_mask-4.jpg slider_mask-8.jpg slider_mask-5.jpg
Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Dopen, trouwen, uitvaart

Dopen

Op vaste zon- en feestdagen in het jaar wordt in de Domkerk gedoopt, als onderdeel van de eredienst. Volwassenen die zich willen laten dopen, worden uitgenodigd voor de Doop- en Belijdeniskring. 
De doop vindt plaats aan het begin van de dienst. De hele gemeente is getuige van de doop. Het Citypastoraat Domkerk kent ook de doopgetuige in bijzondere zin. Een lid van de gemeente van het Citypastoraat treedt op als specifieke doopgetuige, om de band met de gemeente levend te houden. Daarnaast is er een door de ouders gekozen doopgetuige - familielid of vriend/vriendin - om de ouders en het kind tot steun te zijn bij de (geloofs)opvoeding en op de levensweg van het kind. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met scriba@domkerk.nl. Aan de doop gaan twee doopgesprekken vooraf. 

Trouwen

Wie overweegt zijn of haar huwelijk kerkelijk te laten inzegenen in de Domkerk, kan contact opnemen met de scriba van het Citypastoraat Domkerk, scriba@domkerk.nl. Samen wordt de huwelijksdienst voorbereid. Ook cantor, cantorij en organist/pianist kunnen een rol spelen in de dienst. Naast man-vrouw relaties, worden ook man-man en vrouw- vrouw relaties ingezegend. Wilt u in de Domkerk trouwen, maar wilt u geen kerkelijke huwelijksdienst, dan bestaat de mogelijkheid de kerk te huren. U geeft dan zelf invulling aan uw bijeenkomst.

Uitvaart

Voor een kerkelijke uitvaart in de Domkerk kunt u contact opnemen met de scriba van het Citypastoraat Domkerk, scriba@domkerk.nl. Wilt u een uitvaart in de Domkerk, maar geen 'kerkelijke uitvaart' dan bestaat de mogelijkheid de kerk te huren. U geeft dan invulling aan uw eigen bijeenkomst, voor meer informatie e: verhuur@domkerk.nl.