logo.png

slider_mask.png
slider_mask-7.jpg slider_mask-5.jpg slider_mask-3.jpg slider_mask-4.jpg slider_mask-8.jpg
Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Kalender Geloofsgetuigen

In de Domkerk wordt de gedachtenis van honderd geloofsgetuigen levend gehouden - de ‘heiligen ons voorgegaan’. Zij worden genoemd in de gedachteniskapel achter het hoogkoor, ter inspiratie voor een persoonlijk gebed, naar aanleiding van de teksten die daar van en over hen te vinden zijn. De geloofsgetuigen worden in ieder geval in het avondgebed genoemd, soms ook in het middaggebed en de zondagmorgendienst. Over de Pinkstertijd kunt u de volgende informatie downloaden: 

JANUARI

1.  Naamgeving en Besnijdenis van onze Heer Jezus Christus – Christusfeest
2.  Basilius de Grote – Bisschop en Leraar van de kerk
4.  Kaj Munk – Predikant en Martelaar
6.  Epifanie, openbaring van de Heer aan alle volken – Christusfeest 
17. Antonius van Egypte – Abt 
25. Roeping van Paulus – Apostel
26. Martinus Nijhoff – Dichter
31. Menno Simons – Predikant

FEBRUARI

2.  Opdracht van de Heer in de tempel – Christusfeest
18. Martin Luther – Hervormer van de kerk
21. Johannes Hermanus Gunning – Leraar van de kerk
25. Johann Christoph Blumhardt – Predikant 

MAART

5.  Hermann Friedrich Kohlbrugge – Leraar van de kerk
7.  Perpetua en Felicitas – Martelaressen
12. Gregorius de Grote – Bisschop en Leraar van de kerk
17. Gertrudis van Nijvel – Abdis
19. Jozef van Nazareth – Pleegvader van Jezus
21. Benedictus van Nursia – Abt 
23. Oscar Arnulfo Romero – Bisschop en Martelaar
25. Aankondiging van de Heer aan Maria – Christusfeest 
26. Ludger – Bisschop en Missionaris

APRIL

4.  Martin Luther King – Predikant en Martelaar
9.  Dietrich Bonhoeffer – Predikant en Martelaar
21. Anselmus van Canterbury – Bisschop en Leraar van de Kerk
25. Marcus – Evangelist
29. Catharina van Siena – Mystica

MEI

2.  Athanasius van Alexandrië – Leraar van de Kerk
4.  Jeremia – Profeet
9.  Nikolaus von Zinzendorff – Stichter van de Herrnhutters
10. Jesaja – Profeet
14. Anna Maria van Schurman – Mystica
27. Johannes Calvijn – Hervormer van de kerk
30. Henriëtte Swellengrebel – Diacones
31. Guido de Bres – Leraar van de kerk

JUNI

7.  Paul Gerhardt – Predikant en Dichter
17. Salomo – Profeet en Koning van Israël
24. Geboorte van Johannes de Doper – Profeet
25. Zuster Bertken – Mystica
29. Petrus en Paulus – Apostelen

JULI

4.  Willem Adolf Visser ’t Hooft – Leraar van de kerk
6.  Johannes Hus – Martelaar en Leraar van de kerk
11. Otto Gerhard Heldring – Predikant
12. Erasmus – Leraar van de kerk
13. Nathan Söderblom – Leraar van de kerk
15. Prins Vladimir – Vader van de Russisch Orthodoxe Kerk
19. Bernulphus – Bisschop van Utrecht
20. Elia – Profeet
22. Maria Magdalena – Apostelgelijke 
      Kerkwijding Domkerk
23. Ezechiël – Profeet
25. Jacobus Major – Apostel
27. Titus Brandsma – Priester en Martelaar
28. Johann Sebastian Bach – Musicus
29. Maria, Martha en Lazarus – Vrienden van Jezus

AUGUSTUS

6.  Gedaanteverandering van de Heer – Christusfeest 
11. Clara van Assisi – Stichter van de Clarissen Orde
15. Ontslapen van Maria – Christusfeest
19. Hanna en Samuël – Profeten
20. Bernard van Clairvaux – Leraar van de kerk
      Geert Grote – Stichter van de Broeders en Zusters van het Gemene Leven
      William en Catharine Booth – Stichters van het Leger des Heils
28. Aurelius Augustinus – Bisschop en Leraar van de kerk

SEPTEMBER

1.  Jozua – Profeet
4.  Mirjam en Mozes – Profeten
     Albert Schweitzer – Theoloog, musicus en arts
5.  Elizabeth en Zacharias – Profeten
12. Maarten Micron – Hervormer van de kerk
17. Dag Hammarskjöld – Diplomaat
21. Matteüs – Apostel en Evangelist
29. Michaël en alle engelen
30. Eusebius Hiëronymus – Leraar van de Kerk

OKTOBER

2.   Johan van der Werf – Predikant en Leraar van de kerk
4.    Franciscus van Assisi – Monnik en Stichter van de Franciscaner Orde
8.    Sara, Rebekka, Lea en Rachel – Aartsmoeders
15.  Teresa van Avila – Leraar van de kerk
17.  Ignatius van Antiochië – Bisschop en Martelaar
18.  Lucas – Evangelist

NOVEMBER

1.  Allerheiligen
     Gisbertus Voetius – Leraar van de Kerk
     Hugo Distler – Musicus
7.  Willibrord – Apostel der Nederlanden
11. Martinus van Tours – Bisschop            
      Hendrik Kraemer – Leraar van de kerk
15. Jacob Revius – Predikant en Dichter
21. Henriëtte Roland Holst – Dichteres
22. Caecilia – Martelares
25. Isaac Watts – Predikant en Dichter

DECEMBER

6.  Nicolaas – Bisschop
7.  Ambrosius – Bisschop en Leraar van de kerk
10. Karl Barth – Leraar van de kerk
11. Jochen Klepper – Dichter
12. Ruth – Aartsmoeder
17.  Daniël – Profeet
21.  Thomas – Apostel
23.  Abraham, Isaak en Jakob – Aartsvaders
24.  David – Profeet en Koning van Israël
25.  Geboorte van onze Heer Jezus Christus – Christusfeest
26.  Stefanus – Diaken en Eerste martelaar
27.  Johannes – Apostel en Evangelist
28.  Onschuldige kinderen van Bethlehem – Martelaren