Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Cursussen en kringen

Het Citypastoraat Domkerk biedt allerlei activiteiten aan die betrekking hebben op geloof, kerk, cultuur en samenleving. Er zijn gespreksgroepen en kringen voor mensen van verschillende leeftijden gericht op geloofsopbouw, verdieping en ontmoeting. Er zijn lezingen en debatten met een meer algemeen christelijk en/of cultureel-maatschappelijk thema. Regelmatig neemt het Citypastoraat Domkerk deel aan de programmering van de Culturele Zondagen. 
Voor het actuele aanbod zie de agenda. U kunt zich ook hier abonneren op de Nieuwsbrief.