logo.png

slider_mask.png
slider_mask-5.jpg slider_mask-7.jpg slider_mask-4.jpg slider_mask-3.jpg slider_mask-8.jpg
Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Kerkgemeente

Het Citypastoraat Domkerk Utrecht is een open, gastvrije, eigentijdse, oecumenische gemeente voor stad en regio, met grote aandacht voor liturgie en kerkmuziek. Zij maakt dagelijks ruimte voor de omgang met God en met elkaar en voor allen die de Domkerk bezoeken.

Citypastoraat Domkerk

Het Citypastoraat Domkerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Utrecht. Het Citypastoraat Domkerk is een Citykerk, gericht op de stad, met alles wat zich daar afspeelt. Dagelijks is er een dienst als het kloppend hart van de Domkerk, een moment van stilte en reflectie. De Domkerk is elke dag open. Mensen komen hier als pelgrim of toerist, om te bidden of een rondleiding te krijgen, God te zoeken, iets te kopen in de DomShop, iets te eten of drinken in het DomCafé. De Domkerk is een plek van ontmoeting met God en met elkaar. 

Protestanse Kerk Nederland

De kerkgemeente van de Domkerk, het Citypastoraat Domkerk Utrecht, is een open gemeente die onderdeel uitmaakt van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De gemeente komt iedere zondagmorgen bij elkaar voor een dienst van Schrift en Tafel. Daarnaast is er het middaggebed, het morgengebed en de vespers. De diensten hebben een oecumenisch karakter. Er is veel aandacht voor liturgie en muziek. Iedereen is hierbij welkom. In de loop van het kerkelijk jaar zijn er verschillende bijzondere diensten. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er speciale vieringen.

Een lerende gemeente

Ook zijn er activiteiten, zoals thema-avonden, leerhuizen en gespreksgroepen. Als gemeente willen we er zijn voor de wereld om ons heen. Helpen, dienen zorg dragen voor onze naaste, ver weg of dichtbij. Het leren hoort, samen met vieren en dienen, tot de drie hoofdtaken van de gemeente. Een open, vitale gemeente is ook een lerende gemeente. Hoe anders zouden we de weg kunnen vinden tussen traditie en verandering, tussen ratio en gevoel, tussen kennis en beleving?

Open Dom

In en vanuit de Domkerk vinden er ook allerlei kerkelijk-culturele activiteiten plaats op het grensvlak van kerk en cultuur. Het doel is mensen bekend maken met de rijkdom en de vele aspecten van het christelijk geloof , met het gebouw van de Dom als belangrijkste middel. Het kerkelijk-culturele werk gebeurt vanuit de laagdrempelige en open opzet van de getijden en vanuit de dagelijkse praktijk van de Open Dom.

Visie en beleid

Uitgangspunten voor het werk van Citypastoraat Domkerk zijn geformuleerd in het beleidsplan. Iedere 4 jaar wordt dat opnieuw geformuleerd. Het actuele beleidsplan kunt u hier downloaden: Beleidskader Domkerk_2017-2021.pdf

ANBI

Citypastoraat Domkerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Utrecht en is zelf geen rechtspersoon. De protestantse gemeente Utrecht heeft rechtspersoonlijkheid. Wettelijke verplichte informatie inzake ANBI wordt door de protestantse gemeente Utrecht verstrekt op haar website: www.pgu.nu