Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Onderwijsaanbod

Schoolklassen zijn van harte welkom in de Domkerk. Zij kunnen gebruik maken van de rondleidingen, maar ook van speciaal voor het onderwijs ontwikkelde projecten. 

Praktische informatie
Groepsbezoeken dienen minimaal twee weken van tevoren te worden aangemeld via het secretariaat, tel. 030-2310403 (bereikbaar op werkdagen van 9-12 uur) of via de mail: secretariaat@domkerk.nl. Een kanttekening bij de openingstijden: tussen 12.15 - 13.00 uur kunnen geen klassen ontvangen worden i.v.m. het dagelijkse middaggebed.

Rondleidingen
De rondleidingen worden verzorgd door de medewerkers van de educatieve dienst. Naast algemene rondleidingen - steeds aangepast aan het niveau van de groep - is het mogelijk om te kiezen voor een thematisch accent. Denkt u aan thema's als: bouwstijlen, Middeleeuwen, liturgisch gebruik (in het kader van catechese), dood & begraven, heiligen. In overleg kan altijd 'maatwerk' geleverd worden.


 

Noem je mij Dom?
Het programma Noem je mij Dom? biedt schoolkinderen de kans om de Domtoren en Domkerk gezamenlijk te bezoeken. Het programma is ontwikkeld voor groep 5 t/m 7, ook geschikt voor groep 8. Noem je mij Dom? maakt deel uit van Cultuur & School, het gezamenlijke cultuureducatieprogramma voor Utrechtse basisscholen.Zie voor meer informatie de website: https://cultuurenschoolutrecht.nl/aanbod/kijkjedom/
Noem je mij Dom? is ook beschikbaar voor andere basisscholen. Indien u interesse heeft Noem je mij Dom? te boeken, kunt u dit doen via de Domtoren. Zie hiervoor de website http://www.domtoren.nl/nl/groepen/basisonderwijs/noemjemijdom of bel met 030-2360010.
 


Brugklasproject Middeleeuwen
Dit bestaat uit een bezoek aan de Domkerk en uit een lesbrief met suggesties om het bezoek voor te bereiden.
Het project sluit aan bij de hoofdstukken over de Middeleeuwen in Nederland, zoals dat voorkomt in alle gangbare geschiedenismethodes. Vanwege de unieke zichtbare sporen in de Domkerk is ook een stukje 'Opstand' meegenomen.

Lesbrief: deze bevat een opdracht rond tekstfragmenten uit 'De Val van de Vredeborch' van Thea Beckman en een opdracht over de bouw van een kathedraal. Daarnaast is er docenteninformatie met een antwoordmodel bij alle opdrachten.
Het lesmateriaal vindt u hieronder in 6 pdf-bestanden. Voor een bezoek aan de Domkerk is het wenselijk dat u zelf de opdrachten (document nr 5) voor elke leerling print/kopieert. 

Bezoek Domkerk: na een korte inleiding door medewerkers van de educatieve dienst gaan de leerlingen zelf aan de slag met een zestal opdrachten.

Omdat wij de gidsen die het programma begeleiden van te voren instrueren, horen wij graag ruim van te voren als u komt.
Kosten € 2,50 per leerling.

  1. Cover ( 1-Cover.pdf )

  2. Inhoudsopgave en docentenhandleiding ( 2-Inhoudsopgave en docentenhandleiding.pdf )

  3. De val van de Vredenborch ( 3-De val van de Vredeborch.pdf )

  4. De kathedraal ( 4-De kathedraal.pdf )

  5. Opdrachten ( 5-Opdrachten.pdf )

  6. Antwoorden ( 6-Antwoorden.pdf )

CKV internetproject 'Is this the original'?
Regelmatig roepen buitenlandse toeristen uit: 'Is this the original? '. Dat lijkt een simpele vraag, maar niet als je er langer over nadenkt: in de Dom is altijd veel veranderd. Via opdrachten in de kerk ontdekken leerlingen dat de gotiek in de Dom nogal 'vervuild' is door andere stijlen. Vinden ze die toevoegingen nu wel of niet thuishoren in de Dom? En stel dat er een flinke zak geld is voor een nieuw kunstwerk in het gebouw: wat voor iets zou jij ontwerpen?
Voor de voorbereiding gebruiken leerlingen de CD-rom 'CD-DOM, Domplein in Utrecht van 250 tot heden'.
Deze CD-rom is te koop in de Domshop voor € 7,50.
Kosten project: gratis.
De opdrachten zijn te vinden op: www.buro1896.nl/domdigitaal/educatief/domkerk.htm 

CKV project 'Dood, gewoon of niet?'
Het thema 'Dood' is op vele manieren zichtbaar aanwezig in de kerk. 'Dood, gewoon of niet?' helpt leerlingen om met die invalshoek gericht rond te kijken, in het kader van CKV. Het lesmateriaal bestaat uit opdrachten, die leerlingen zelfstandig kunnen uitvoeren in de Domkerk. Ook bevat het materiaal vijf heel verschillende en eigentijdse slotopdrachten, waaruit de leerling kan kiezen.
Een kerk is een plaats waar van oudsher begrafenisceremonies plaatsvonden en doden werden herdacht. Eeuwenlang is de Domkerk zelf begraafplaats geweest; de enorme grafzerken en tombes getuigen hiervan. Ook nu nog steken mensen een kaars op in de gedachteniskapel. Kortom: het thema 'Dood' is zichtbaar aanwezig in de kerk.
Kosten: gratis voor bezoek Domkerk.

http://www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html
Het project ‘Dood, gewoon of niet?’ laat zich prima combineren met een bezoek aan Museum Catharijneconvent. Het museum heeft speciaal voor de tweede fase een multidisciplinair lespakket ontwikkeld: ‘Naar de hemel en weer terug. Wat geloofden de middeleeuwers?’, dat nauw aansluit bij het project van de Domkerk. Informatie over het lespakket en een bezoek aan Museum Catharijneconvent vindt u via www.catharijneconvent.nl.

Het lesmateriaal is rechtstreeks te printen via de hieronder weergegeven links.

  1. Introductie

  2. Opdrachten

  3. Slotopdracht

Om Acrobat Reader te downloaden klik op de link: www.adobe.nl/products/acrobat/readstep2.html