Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  
← Back

Coronaregels Domkerk

Date & time

From 22 September 2021 at 08:25 to 25 November 2021 at 09:25

Place

Domkerk Utrecht

Event details

Regels m.b.t. Corona in de Domkerk vanaf 28 september 2021

Naar aanleiding van de laatste wijzigingen t.a.v het Coronabeleid van de overheid gelden voor de Domkerk de volgende regels. 

Kerkdiensten (zondag en door de week)
Voor kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten is geen aanmelding nodig en ook geen coronatoegangsbewijs. Ook is er geen grens meer voor het maximaal aantal bezoekers. Wel vragen we om gepaste afstand te bewaren zodat ieders veiligheid gewaarborgd is. In de kerkdiensten mag ook weer gezongen worden.

Dagelijkse opengestelde kerk (Open Dom)
De Open Dom wordt gezien als zogenaamde ‘doorstroomlocatie’. Dit betekent dat er geen coronatoegangsbewijs nodig is om de kerk te bezichtigen. Voor het bezoeken van het DomCafé (horeca) is deze wel nodig. 

Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Met ingang 2 oktober geldt de restrictie van een maximum aantal bezoekers niet meer. Wel dient u dan een geldig coronatoegangsbewijs alsmede een identiteitsbewijs te kunnen tonen. Het verplichte aanmelden is komen te vervallen!

Verhuuractiviteiten
Bij verhuuractiviteiten kan gebruik gemaakt worden van het coronatoegangsbewijs. Dit heeft te maken met het aantal mensen, de aard van de bijeenkomst enz. Hierover worden afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder.