Deze website plaatst functionele en analytische cookies, waarmee we onze site gebruiksvriendelijker maken. U blijft anoniem. Cookies van derden plaatsen we niet zonder uw toestemming. Klik op 'voorkeuren instellen' om uw voorkeuren aan te geven.  

Agenda


Verruiming aantal kerkgangers
Met ingang van zondag 13 juni mogen kerkdiensten worden bezocht door maximaal 75 mensen. Reserveren hiervoor blijft noodzakelijk, dat kan via deze link. Dat kan voor iedere dienst. U bent dus weer wekelijks welkom.
U bent natuurlijk ook welkom bij de vespers op zondag- en woensdagavond en het middaggebed op maandag, woensdag en vrijdag. Voor deze diensten is geen reservering nodig. Hier geldt een maximum aantal bezoekers van 30. In een dienst mag beperkte tijd worden gezongen door de bezoekers: in de zondagochtenddienst het laatste lied, in de vesper het canticum en in het middaggebed de hymne. In de zondagochtenddiensten en de vespers zingt een beperkt aantal cantores de overige liederen.
De kerkdiensten blijven in geluid en beeld uitgezonden worden via YouTube en kerkomroep. De vespers zijn te beluisteren via Kerkomroep.

Openingstijden (Open) Domkerk
Na een lange tijd van gedeeltelijke sluiting opent de Domkerk haar deuren steeds vaker. Sinds zaterdag 5 juni zijn er ruimere openingstijden. De kerk is open op:
maandag t/m woensdag van 12.00 tot 15.00 uur, donderdag en vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdag 10.00 uur tot 14.30 uur of 15.00 uur (afhankelijk van wel/geen concert), zondag van 12.00 tot 16.00 uur.
Ook de DomShop en het Domcafé zijn open en ook zijn er weer rondleiders in de kerk aanwezig! Van harte welkom om de kerk weer te bezoeken!

Zaterdag 12 juni om 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek: liveconcert en livestream
Het Zaterdagmiddagconcert van 12 juni 2021, aanvang 15.30 uur zal worden verzorgd door Domorganist Jan Hage. Dit concert kunt u fysiek bijwonen door u aan te melden via: https://bit.ly/Zaterdagmiddagmuziek. Er zal ook een livestream te horen en te zien zijn via YouTube: https://www.youtube.com/domkerkutrecht
Programma:
1. Jan Welmers (geb. 1937) Von Gott will ich nicht lassen (Nachtmuziek): In memoriam Hugo Bakker 16-06-1985 – 31-05-2021
2. Jehan Alain (1911-1940) Litanies, Le jardin suspendu
3. Marcel Dupré (1886-1971): Symphonie-Passion op. 23 - Le monde dans l’attente du Sauveur (Jesu redemptor omnium) - Nativité (Adeste fideles) - Crucifixion (Stabat mater dolorosa) - Résurrection (Adoro te devote)

Zondag 13 juni om 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
In deze dienst gaat ds. Willem Roskam voor. Organist: Jan Hage. Cantor: Remco de Graas. De dienst is te ook horen en te zien via YouTube en kerkomroep.
Voor de jongste kinderen is er weer kinderkring. Ook is er deze zondag basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en 8. Info bij jongindeDom@Domkerk.nl

Zaterdag 19 juni om 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek: liveconcert en livestream
Kamermuziek van Francis Poulenc (1899-1963) e.a.:  Trio voor hobo, fagot en piano

Zaterdag 19 juni vanaf 20.15 uur tot 22.00 uur: Night of Light in de Domkerk
Voor het eerst sinds lange tijd is de Domkerk weer open met Night of Light. De kerk is met kaarsen verlicht en iedereen die wil kan een kaarsje aansteken, even tot zichzelf komen, genieten van de muziek of zomaar even stil zijn. Zeer welkom om deze eerste Night of Light na Coronatijd weer mee te maken.

Zondag 20 juni om 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel.
In deze dienst gaat ds. Willem Roskam voor. Organist: Jan Hage. Cantor: Remco de Graas.

Zondag 20 juni: Wake op Wereld vluchtelingen dag
De Diaconie van het Citypastoraat Domkerk is samen met veel kerken in Nederland, bewogen met het lot van de vluchtelingen wereldwijd. Elke woensdagmiddag bidden wij in het Middaggebed het vluchtelingengebed.  Een gebed voor een humaan vluchtelingen- en migratiebeleid.
Op zondag 20 juni, wereld vluchtelingen dag, houden wij van 12.15 uur tot 13.00  uur een wake op het Domplein om de aandacht te vestigen op de situatie in de kampen op Lesbos. De wake is voor het project Opvang voor gestrande Vluchtelingen in Griekenland, de organisatie Borderline Lesbos, één van de vele projecten van Kerk in Actie. Iedereen is welkom bij deze wake, aanmelden is niet nodig. De omstandigheden in kampen, zowel aan de grenzen van Europa, als regionaal, zijn erbarmelijk. Ze zijn overbevolkt en er is een tekort aan voorzieningen, zoals onderdak, voeding, kleding en medische hulp. Hulporganisaties  en- mensenrecht- organisaties slaan al jarenlang alarm. De voorzitter van de diaconie Maarten Ploeg zegt hierover:  “Wij zien het als een diaconale taak om hulp te bieden zoveel als in ons vermogen ligt. Wij vinden dat er een einde moet komen aan deze onmenselijke situatie”.

Maandag 21 juni: Uitnodiging workshop ‘Hoopvolle gemeenschap’
We werken dit jaar in de Domkerk aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2022 – 2026 en gaan daarbij uit van vier perspectieven: -hoopvolle gemeenschap, -cultuur die het hart raakt, -compassie uit het hart en -ondernemingsgeest. We willen over ieder van deze perspectieven nu ook uitgebreider doorspreken. In ieder perspectief komt een belangrijke kant van de Domkerk aan bod. We nodigen u/jou in het bijzonder van harte uit voor het deelnemen aan een workshop waar u/jij veel mee te maken hebt.
We hopen u en jou allereerst te ontmoeten op 21 juni en op de volgende avonden. Aanmelden is wenselijk via scriba Ria Paroubek-Groenewoud, o.v.v. ‘workshop hoopvolle gemeenschap 21 juni’: scriba@domkerk.nl. De tweede avond is op donderdag 1 juli, van 19.30 uur tot 21.30 uur. De derde en vierde avond zijn na de zomer.

Woensdag 23 juni: Gespreksgroep 20ers en 30ers
In de Domkerk is een gespreksgroep voor twintigers en dertigers actief, onder de leiding van ds. Willem Roskam. We komen eens per maand bij elkaar. Heb jij ook belangstelling om met leeftijdsgenoten te praten over het leven, geloof en de verwarrende actualiteit? In deze gespreksgroep ontmoeten we elkaar, en spreken we aan de hand van een boek met elkaar. De laatste bijeenkomst van dit seizoen is op woensdag 23 juni. Wil je meedoen? Stuur een bericht naar predikant@domkerk.nl.

1 juli tot 16 augustus: DEUS SIVE NATURA
Domkerk Zomer Expositie van Eveline van der Pas
Eveline van der Pas brengt ‘Schoon-heid’ in beeld op vele manieren. Haar werk wordt gemaakt uit pure materialen uit de natuur: plantaardige en dierlijke vezels zoals katoen en zijde, wollen vachten, zelf gekaard en gesponnen.
De installatie DEUS SIVE NATURA in de zijbeuken van de Domkerk is gemaakt van gewassen gesteven gehalveerde afgedankte witte kleding, door het Leger des Heils ingezameld. Er hangen twee omgekeerde piramiden tegenover elkaar. Ze zijn opgebouwd uit witte figuren, die in vier lagen aaneen tegenover elkaar hangen. Ze raken elkaar aan, ze zijn broeder- en zusterlijk met elkaar verbonden.
In Coronatijd was nabijheid en aanraking ineens niet meer vanzelfsprekend. De installatie werd vorige zomer tijdens de lockdown gemaakt. De kunstenaar wil het collectieve verlangen naar contact, verbondenheid, warmte, nabijheid en samenzijn als basisbehoefte in deze piramiden in beeld brengen. Uitgebreidere info is te lezen op www.domkerk.nl.
Eveline van der Pas werkt als beeldend kunstenaar op haar atelier in Leeuwarden, als kunstcoach-psychotherapeut-supervisor in Marsum en als docent aan de Kunstacademie Friesland.

De Domkerk maakt zich klaar voor post-Corona evenementen.
Vernieuwde en verduurzaamde toiletgroepen Domkerk in gebruik genomen.
In de afgelopen jaren is en wordt hard gewerkt aan de Restauratie van de Domkerk 2017 – 2021. Met deze restauratie is ca. € 5 mln. gemoeid. De overheid in de vorm van de RCE (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) en het ministerie van O,C & W (Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen), de Provincie Utrecht en de Gemeente Utrecht en tal van vooraanstaande culturele en kerkelijke fondsen maakten deze restauratie mogelijk.
De tijd dat de Domkerk door de Corona-omstandigheden helaas niet gebruikt kon worden, werd benut om de faciliteiten te verbeteren. Dit is een verantwoordelijkheid van de Domkerk. Deze maand kunnen de vernieuwde en verduurzaamde toiletgroepen aan de noord- en zuidzijde van de kerk alsmede het minder validen toilet in gebruik worden genomen. Niet alleen het sanitair is vernieuwd, maar ook de installaties, wand- en vloerafwerkingen, de plafonds, de deuren en de verlichting, als ook de kleine pantry aan de noordzijde van de kerk. In totaal zijn nu zeven toiletten alsmede een minder validen toilet bij de Domstraat aanwezig en drie bij het theehuis en de winkel.
De fondsen voor deze investering werden bijeengebracht door het Vier Kameren Fonds, de Ridderlijke Duitse Orde (RDO), Balije van Utrecht, de Stichting Drs. Cor van Zadelhoff Fonds en de Stichting Vrienden van de Domkerk. Op 17 juni 2021 om 15.30 uur werd het resultaat door de restauratiearchitect aan de bijdragende fondsen en enkele direct betrokken getoond. Wij zijn trots op het behaalde resultaat.