Veelgestelde vragen

Hier vindt u een aantal vragen die veel gesteld worden tijdens rondleidingen in de Domkerk. Bekijk ook de pagina over de bouwgeschiedenis van de Domkerk!

Hoe oud is deze kerk?

Hangt er vanaf naar welk deel u kijkt. De eerste steen voor deze kerk is gelegd in 1254 en er is ruim 250 jaar aan deze kerk gebouwd. Voor 1254 stonden er ook al kerken op deze plek, de eerste dateert van rond 630.

Is deze kerk protestant of katholiek?

Sinds december 2003 hoort de Domkerk bij de Protestantse Kerk Nederland, daarvoor was hij hervormd sinds de reformatie (met uitzondering van 1672-1673, toen Franse bezetters de Dom weer als katholieke kerk gebruikten). Tot 1580 was de Dom katholiek.

Waarom staat de toren los?

​In 1674 verwoestte een tornado het schip van de Domkerk, sindsdien is er een groot gat tussen toren en kerk. Voor die tijd zaten toren en kerk trouwens niet helemaal vast aan elkaar: er was een brugverbinding tussen beide delen, de 'Bisschoploge', met daarin de kapel voor de bisschop. De brokstukken van het ingestorte schip zijn blijven liggen tot 1826, pas toen ontstond het Domplein.


het schip, ingestort in 1674

Worden hier nog diensten gehouden?

Jazeker, er zijn elke dag diensten in deze kerk. Kijkt u daarvoor op deze pagina.

Komen hier op zondag veel mensen naar de kerk?

Op een gemiddelde zondag zijn de banken en stoelen in het koor redelijk bezet.

Waarom staan de banken tegenover elkaar?

Sinds 1986 staan de banken zo, voor die tijd stonden ze in rijen in de richting van de preekstoel. Deze opstelling heeft meerdere redenen:

  • oorspronkelijk stonden de banken van kanunniken ook tegenover elkaar;
  • we gebruiken nu het hoogkoor weer in de diensten, maar ook de preekstoel. Daardoor moeten we beide kanten kunnen zien;
  • het geeft meer ruimte en flexibiliteit in het gebruik (moet nu functioneel gebruikt kunnen worden).

Liggen hier nog mensen begraven?

Een deel van de graven is niet geruimd en een deel wel, waarbij de resten zijn herbegraven in deze kerk. Er liggen dus nog steeds menselijke resten.

Kan de organist even wat spelen?

Tijdens de openstelling van de Dom zwijgt het orgel. Daarbuiten wordt het orgel intensief bespeeld. U kunt het orgel horen tijdens de vele concerten van de Zaterdagmiddagmuziek, kerkdiensten of op een CD uit de DomShop.


het grote Batzorgel
 

Hoe hoog is het hier?

De grootste afstand van de vloer tot het gewelf is 32 meter. is nog een zolder van 8 meter, dus in totaal is de kerk 40 meter hoog.

I

Is de kerk altijd open?

De Domkerk is elke dag open, zie de openingstijden, met uitzondering van enkele dagen per jaar, als de kerk verhuurd is. Tijdens de Zaterdagmiddagmuziek is de kerk voor bezoekers ook gesloten vanaf 15.30 uur. Luisteraars zijn natuurlijk welkom. Iedere derde zaterdag van de maand is de Domkerk ook op zaterdagavond open voor Night of Light in de Dom

Wordt het schip van de kerk nog herbouwd?

Dat zit er voorlopig niet in, al hebben veel mensen door de eeuwen heen daarvoor plannen gemaakt. In 2004 is het schip overigens voor een zomer nagebouwd met steigerbuizen.


het schip, nagebouwd in steigerbuizen

Hoe is de bouw van deze kerk betaald?

Maar liefst 80% is opgebracht door de gelovigen uit het bisdom. Ten eerste was elke parochie verplicht jaarlijks te collecteren voor de bouw van de moederkerk, hoewel de bereidheid tot betalen vooral in de zestiende eeuw flink afnam. Ten tweede kreeg het kapittel geld in ruil voor 'questen' (bedelacties): vergunningen aan kloosters en andere instellingen die geld wilden inzamelen. Deze bron van inkomsten was de belangrijkste voor de Dombouw.

Jammer dat er zoveel beschadigd is, doen ze daar niets meer aan?

In deze kerk zijn inderdaad duidelijk zichtbare sporen van de beeldenstorm. Die beschadigingen vertellen een belangrijk historisch verhaal. Alleen al daarom worden ze niet hersteld. Daar komt bij dat niet precies bekend is wat er vroeger zat.


beschadigde beelden boven de deur van de sacristie en beschadigd heilig graf

Hoeveel kost het om naar binnen te mogen?

De toegang tot de Domkerk is in principe gratis. We vragen u een vrijwillige bijdrage om de openstelling in de toekomst mogelijk te houden.

Is hier nog een crypte?

In de gotische Dom is nooit een crypte geweest. Of er in de romaanse voorganger wel een crypte was, wordt sterk betwijfeld.

Hoe lang hebben ze gedaan over de bouw van deze kerk?

Er is aan de gotische Dom meer dan 250 jaar gebouwd (van 1254 tot 1517) en toen was het gebouw nog altijd niet af.

Hoe oud zijn de gebrandschilderde ramen?

Het raam in het zuidertransept dateert uit 1926, de ramen in hoogkoor en noordertransept uit 1936.

      
het evangelistenraam

Waarom zijn er niet meer gebrandschilderde ramen?

In 1926 en 1936 was er geld voor de ramen die er gekomen zijn, meer niet. Toen de kerk nog de katholieke kathedraal was, waren er rondom veel gekleurde ramen.

Wat is dat voor vloertje onder het rooster?

Dat is een fragment van een tegelvloer die hoorde bij de Romaanse voorganger van deze kerk. Het dateert uit begin veertiende eeuw. Het koor was toen al in gotische stijl opgetrokken, maar omdat de bouw van het transept stil lag, is de vloer in het Romaanse deel toen nog vernieuwd.

Waarom zijn de hoofden eraf?

Dat komt door de beeldenstorm in 1580. De protestanten, die toen de kerk hadden overgenomen, 'zuiverden' de kerk. De meeste beelden en versieringen werden weggehaald. Andere beelden, die vast zaten in de muur, werden onthoofd en/of weggewerkt achter muren.

Is de kerk gebouwd door katholieken of protestanten?

De kerk is gebouwd door katholieken. In de tijd van de bouw bestond het protestantisme nog niet.

Wat doet dat grafmonument op de plek van het altaar?

Het grafmonument van W.J. van Gendt is geplaatst in 1676. Toen was de kerk protestant en stond er geen altaar meer op het hoogkoor. In meerdere oude kerken in Nederland vind je monumenten voor zestiende en zeventiende eeuwse nationale helden in het koor.

     

Waar is de echte RK kathedraal?

De huidige kathedraal is de St. Catharinakerk, Lange Nieuwstraat 36, ongeveer vijf minuten lopen van de Dom. Ga linksaf als u de Domkerk uitkomt, dan komt u vanzelf van de Korte in de Lange Nieuwstraat.

Was de kerk ooit helemaal beschilderd?

Nee, deze kerk was nooit helemaal beschilderd, al was er vroeger wel meer decoratie. Zie bijvoorbeeld de vage restanten van een muurschildering in de kapel Van Sierck, naast de sacristie.

    

Wat kost de rondleiding?

​Een rondleiding kost € 3,50 per volwassene, kinderen krijgen reductie. Elke dag is een rondleider aanwezig in de kerk, groepen kunnen reserveren via secretariaat@domkerk.nl, zie verder bij rondleidingen.