Monument

De Domkerk is samen met de Domtoren het bekendste monument van Utrecht. De Domkerk was hét centrum van religieuze én politieke macht in de Middeleeuwen. 

Voorgeschiedenis (Romeinse tijd tot 1254)

De Domkerk staat binnen de grenzen van een Romeins fort, een castellum, dat rond 43 na Chr. is gesticht. De huidige monumentale, gotische Dom, midden in de Utrechtse binnenstad, heeft een veelbewogen voorgeschiedenis. Al sinds de tijd van Willibrord (rond 700) was er een rijk religieus leven op het Domplein. Hij herbouwde het Frankische kerkje dat door de Friezen was verwoest. Ook de kerk van Willibrord was echter geen lang leven beschoren. In de 9de eeuw kwamen er nog eens de vernielingen door de Noormannen bovenop. Pas in de 10de eeuw werd het rustiger. De directe voorganger van de gotische Dom was de romaanse Dom van Adelbold uit 1023. 

Bouwgeschiedenis (1254 tot 1525)

Na de eerste steenlegging in 1254 heeft de bouw 266 jaar geduurd. Aan het eind van de 13de eeuw kon het eerste deel van het koor worden gewijd. Tussen 1321 en 1382 verrees de Domtoren. Omstreeks 1410 was het koor gereed, rond 1480 het transept en de vernieuwde pandhof. Van 1481 tot 1517 werd het romaanse schip vervangen. De overwelving van het schip en van het transept werden niet meer uitgevoerd. Door geldgebrek stoppen de bouwwerkzaamheden in 1525 definitief. 
Hier vindt u meer informatie over de bouwgeschiedenis van de Domkerk.

Geschiedenis na 1525

Een belangrijk jaartal in de geschiedenis van de gotische Dom is 1580. Daarvóór was het de kathedraal van de bisschop van Utrecht en zijn kapittel van kanunniken. In 1580 ging de kerk over in protestantse handen. Veel bijzondere interieuronderdelen uit de katholieke periode verdwenen met de Beeldenstorm in de Domkerk in dat jaar. De huidige aanblik van de Dom wordt ook zeer bepaald door de tornado van 1674: tijdens de zware storm die op 1 augustus over Nederland raasde, stortte het schip van de Domkerk in. Inrichting en bezienswaardigheden

De eens zo rijk versierde kerk heeft nu een soberder interieur, maar is nog altijd imposant en elegant in haar hoogte. En er is nog steeds veel te zien en te vertellen.
Diverse rijkversierde grafmonumenten en schilderingen van voor de Reformatie zijn bewaard gebleven. Sommige zijn ontdekt tijdens latere restauratiewerkzaamheden. In de 16de eeuw deed de renaissance zijn intrede en nog later weer de barok. Ook in recenter tijd zijn er vele bezienswaardigheden bijgekomen, in het bijzonder tijdens twee grote restauraties: tussen beide wereldoorlogen en in de jaren 70/80 van de 20ste eeuw.

Onderhoud

Het onderhoud van de monumentale Domkerk is een kostbare zaak. De Stichting Vrienden van de Domkerk stelt zich ten doel door het verlenen van financiële steun de dagelijkse openstelling van de Domkerk mede mogelijk te maken. Ook uw steun is hiervoor van harte welkom!Meer informatie

U vindt nog veel meer informatie over de Domkerk op de pagina's veelgestelde vragen en bouwgeschiedenis!