Citypastoraat Domkerk

Hoe kunt u het Citypastoraat financieel steunen?

Actie Kerkbalans en Najaarsactie: Leden en sympathisanten van Citypastoraat Domkerk moeten zelf de financiële middelen bijeenbrengen om alle activiteiten, het gebouw en de mensen te bekostigen. Dat gebeurt voor een belangrijk deel door middel van de jaarlijkse Actie Kerkbalans in januari en de financiële Najaarsactie in november. Leden en sympathisanten worden daarvoor benaderd.
Ook als u geen (gast)lid bent, kunt u het Citypastoraat Domkerk natuurlijk steunen. U kunt dit doen door een bijdrage over te maken naar:
  • rekening NL11 RABO 0130 6993 06 
  • t.n.v. Citypastoraat Domkerk Utrecht
  • of u kunt het doen via de betaalbutton op deze pagina.  =BUTTON INVOEGEN IDEAL: IN PROCESS=
Giften voor Citypastoraat Domkerk: Met uw gift zorgt u er ook voor dat de kerkdiensten en andere kosten en activiteiten betaald kunnen worden. Dit omvat onder meer de predikantsplaats, de cantor en organist, de beheerders, het onderhoud en gebruik van het kerkgebouw en de vele activiteiten die plaatsvinden. Denk ook aan alle activiteiten zoals de vele kerstvieringen voor jong en oud, Night of Light, leerhuizen, gespreksavonden enzovoort.
 
Lijfrentes, schenkingen en legaten: Neem contact op met de penningmeester voor de mogelijkheden via penningmeester@domkerk.nl

Gift tijdens de dienst met Collectebonnen: Zoals u waarschijnlijk weet maken collectebonnen uw gaven tijdens collecten in de kerkdienst fiscaal aftrekbaar. Onderstaande waarden zijn verkrijgbaar:
waarde per bon / totale waarde per kaart:
  • € 0,50 / €  10,00
  • € 1,00 / €  20,00
  • € 1,50 / €  30,00
  • € 2,50 / €  50,00
  • € 5,00 / € 100,00
De kosten zijn per bestelling € 2,00. Bestellen en betalen via internet U kunt de collectebonnen digitaal bestellen en betalen met de beveiligde betaalmethode Ideal. Het vereist eenmalig een registratie bij de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) van uw gegevens. Het verwerken van de bestelling kost minder tijd en dus geld bij de PGU. Vandaar dat wij de gebruikers van de collectebonnen vragen om gebruik te maken van deze mogelijkheid. U vindt de mogelijkheid op de website van de PGU.

Nieuw: abonnement op collectebonnen

U koopt regelmatig collectebonnen, maar na het uitgeven van de laatste bonnen vergeet u nieuwe te bestellen? Of u bent nog geen gebruiker van collectebonnen, maar het overkomt u regelmatig dat u geen muntgeld heeft voor de collecte? Aan al dat ongemak kunt u nu een einde maken door een abonnement te nemen op collectebonnen. 
Hoe werkt het? Op de website van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) vindt u een rubriek Geldzaken. Daar kunt u een bestelformulier openen waarop u precies kunt invullen welke coupures en welke aantallen u per kwartaal wenst te ontvangen. Betaling verloopt via automatisch incasso, waarbij het bedrag een week van te voren van uw rekening wordt afgeboekt. U ontvangt de nieuwe kaarten aan het begin van ieder kwartaal. Meer informatie: www.pgu.nu > geldzaken > collectebonnen, rechtstreeks: www.pgu.nu/collectebonnen of neem contact op met het kerkelijk bureau PGU, t:030-2737540, e: bestuurssecretariaat@protestant-utrecht.nl