Steun ons

Hoe kunt u steunen?

Alle Zaterdagmiddagconcerten zijn ALTIJD vrij toegankelijk, dat kan niet zonder financiële middelen. We gaan uit van steun naar financiële draagkracht. Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. U kunt ons op verschillende wijzen financieel steunen. Bijvoorbeeld via dit formulier; na klikken op ‘versturen’ kunt uw gift via een Ideal betaling voldoen. U kunt ook verder scrollen voor andere mogelijkheden om ons financieel te steunen.

( VUL IN )

Liever eerst meer info? Mail naar: info@zaterdagmiddagmuziek.nl 

Donateur worden

U wordt al donateur voor een jaarlijkse bijdrage van € 40,-. Als nieuwe donateur ontvangt u een fraai welkomstgeschenk en voor alle donateurs wordt jaarlijks in het voorjaar een exclusief donateursconcert georganiseerd. U kunt zich ook als donateur aanmelden door dit formulier te downloaden: Incasso Concertbijdrage of donateuraanmelding SZD.pdf. Na invulling te scannen en te zenden aan zaterdagmiddagmuziek@domkerk.nl. Of het te sturen naar Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht. Inleveren bij de collecte na afloop van een concert van de Zaterdagmiddagmuziek is ook mogelijk. U treft dit invulformulier ook altijd aan in het wekelijkse concertprogramma.
Echter een periodieke donatie gedurende vijf jaar is volledig voor 125% aftrekbaar van de belasting, dus zonder drempel. Voor een dergelijke periodieke schenking is geen notaris meer nodig, wel moet deze schriftelijk worden vastgelegd. U kunt de formulieren downloaden voor de periodieke gift en (optioneel) voor de betalingsmachtiging en na invulling sturen naar Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht. Hierbij treft u deze formulieren:
Overeenkomst periodieke gift Zaterdagmiddagmuziek.pdf en
Betalingsvolmacht periodieke gift Zaterdagmiddagmuziek.pdf
 

Giften

U kunt ons altijd steunen met een gift op NL96 RABO 0187 4857 47 t.n.v. de Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk. Is uw gift bedoeld als collectebijdrage voor een specifiek concert, vermeld dan svp de concertdatum in de omschrijving. U kunt ook een incasso-opdracht geven via het formulier uit het wekelijkse concertprogramma of door het volgende incasso-formulier te downloaden en de optie 'eenmalige machtiging concertbijdrage' te kiezen: Incasso Concertbijdrage of donateuraanmelding SZD.pdf

 

Collectebonnen

Uw collectegift kunt u ook aftrekbaar te maken door deze te voldoen met collectebonnen van € 5,- van de Protestantse Gemeente Utrecht, meer info: http://site.skgcollect.nl/49/pagina/148/collectebonnen.html

 
KLANK- EN LICHTSPEL
‘benedictus dominum angeli eius’
 
september zomerzaterdag
stad vol genieters - vol rumoer
ik kom de Dom in van opzij
en ik hoor niets
 
is het zo leeg vandaag - dat niet
en Remco is nog niet te zien
waarom is het publiek zo stil men zit en... niets
 
stil was het in de hemel - stil
toen Michaël de draak bevocht
de zangers voer’ ons mee omhoog
ik weet van niets
 
het licht is lichter dan het was
alles is anders nieuw en puur
een tijdloos uur - engelenzang
en verder niets

Uit: 'Avonturen', Riet van Haeringen, 2007