Toelichting concertprogramma


Klaagliederen uit de Barok in de Domkerk

In de reeks Zaterdagmiddagmuziek Domkerk Utrecht zal op 24 maart a.s., aanvang half vier, een concert worden gegeven als onderdeel van het Passieproject 2018. Op het programma staan de Leçons de ténèbres van François Couperin (1668-1733), organist van de St. Servais te Parijs en hofcomponist te Versailles. De Leçons zijn barokke toonzettingen van de Klaagliederen van Jeremia uit het Oude Testament, die de vernietiging van de stad Jeruzalem bezingen. Het lezen en zingen van deze teksten heeft van oudsher een plaats in de Lijdenstijd, de weken vóór Pasen. Uitvoerenden zijn: Michal Bitan en Mariana Pimenta (sopraan), Marit Broekroelofs (viola da gamba) en Domorganist Jan Hage.

Toegang vrij, collectie bij de uitgang