Toelichting concertprogramma


Zaterdag 20 april 2019: Passiemuziek uit de Franse Barok

Op Stille Zaterdag zal het slotconcert plaatsvinden van het project 'Passiemuziek door de eeuwen heen'. Het programma met Franse Barokmuziek bestemd voor de Stille Week, zal bestaan uit één van de Klaagliederen van Jeremia van Marc-Antoine Charpentier, de boetepsalm 50/51 Miserere mei van Louis-Nicolas Clérambault en een Responsorium van Guillaume-Gabriel Nivers. Domorganist Jan Hage zal enkele passende orgelintermezzi spelen.
Uitvoerenden zijn: Tanja Obalski en Heleen Meijer (sopraan), Carlijn Kooijmans (mezzosopraan), Gadze Heeres (viola da gamba) en Domorganist Jan Hage.

Bij hoge uitzondering zal er in verband met Koningsdag op zaterdagmiddag 27 april géén Zaterdagmiddagmuziek zijn.

Collecte bij de uitgang.