Week van de dementie

Week van de Dementie, ook in de Domkerk 
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. De afdeling Stad Utrecht van Alzheimer Nederland heeft het initiatief genomen tot een Week van de Dementie van 17 t/m 23 september. In deze week wordt zichtbaar gemaakt wat er allemaal gebeurt voor mensen met dementie in de stad Utrecht door zorgaanbieders en instellingen. Hoe zorg steeds meer verbetert en er ook meer aandacht komt voor mantelzorgers. 
De Domkerk neemt ook aan deze week deel met een aanbod van onze speciale rondleidingen voor mensen met dementie en hun begeleiders (Hardop Kijken) en daarnaast van gewone rondleidingen voor mantelzorgers. 
Die week is er verder in de kerk een kleine tentoonstelling van vijf portretten van mantelzorgers van mensen met dementie. En op vrijdag 21 september wordt het Utrechtse programma voor de Wereld Alzheimer Dag 's middags in de Domkerk afgesloten met een muzikaal optreden. Deze bijeenkomst begint tussen 15.30 uur en 16.00 uur en duurt ongeveer drie kwartier.
 

Week van de dementie

Rondleidingen in de Domkerk van 17 tot en met 23 september 2018

Rondleidingen in de Domkerk op maandag 17 september
Mantelzorgers - gewone rondleidingen, koffie/thee na
waar: Domplein Utrecht
tijden: ’s ochtends 10-11 uur en 11-12 uur 
‘s middags 13-14 uur, 14-15 uur, 15-16 uur, 16-17 uur
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
 
Rondleiding in de Domkerk op dinsdag 18 september
Mensen met dementie en hun mantelzorgers, speciale, interactieve rondleiding Hardop Kijken 
waar: Domplein
tijd: 10-12 uur
max. 12 personen
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
 
Rondleidingen in de Domkerk op dinsdag 18 september
Mantelzorgers - gewone rondleidingen, koffie/thee na
waar: Domplein Utrecht
tijden: ’s ochtends 10-11 uur  en 11-12 uur 
‘s middags 13-14 uur, 14-15 uur, 15-16 uur, 16-17 uur
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
 
Rondleiding in de Domkerk op woensdag 19 september
Mensen met Dementie en hun mantelzorgers, speciale, interactieve rondleiding Hardop Kijken
waar: Domplein
tijd: 10-12 uur 
max. 12 personen
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
 
Rondleidingen in de Domkerk op woensdag 19 september
Mantelzorgers - gewone rondleidingen, koffie/thee na
waar: Domplein Utrecht
tijden: 10-11 en 11-12 uur
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
 
Rondleidingen in de Domkerk op vrijdag 21 september
Mensen met dementie en hun mantelzorgers, speciale, interactieve rondleiding Hardop Kijken 
waar: Domplein Utrecht
tijden:  ’s ochtends: 10-12 uur 
’s middags: 14-16 uur 
max. 12 personen
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
Indien gewenst kunt u gebruikmaken van de DomStadPlusBus van U Centraal, Opgeven kan dagelijks tussen 12 en 14 uur, minimaal een werkdag van tevoren, via telefoonnummer 030-2361793.
 
Van 15.15-16.00 uur is er een gratis muziekprogramma, ook toegankelijk voor overige belangstellenden.
 
Rondleidingen in de Domkerk op zaterdag 22 september
Mantelzorgers - gewone rondleidingen, koffie/thee na
waar Domplein Utrecht
tijden: 10-11 uur  en 11-12 uur
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
 
Rondleidingen in de Domkerk op zondag 23 september
Mantelzorgers - gewone rondleidingen, koffie/thee na
waar: Domplein Utrecht
tijden 13-14 uur en 14-15 uur 
reserveren: mail naar secretariaat@domkerk.nl of bel naar het secretariaat: 030-2310403 (ma t/m vr 09.00-12.30 uur)
 
De Domkerk biedt deze week het speciale programma Hardop Kijken aan, voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (duur: 2 uur, incl. koffie/thee) - zie ook http://www.domkerk.nl/nl/bezoek/rondleidingen/rondleidingen-plus
Ook verzorgen we gewone rondleidingen voor alleen mantelzorgers (duur: 1 uur, koffie/thee na).
 
Bij het interactieve programma Hardop Kijken bekijken de deelnemers samen een aantal bijzondere plekken in de kerk en gaan daarover met elkaar in gesprek, begeleid door een rondleider en twee gastvrouwen/-heren. Het biedt mensen met dementie de mogelijkheid zich te uiten en weer meer contact te maken met hun omgeving. Door in een andere omgeving te zijn, in een bijzonder gebouw, komen andere (diepere) gesprekken op gang dan thuis. 
De Domkerk kan hierbij net weer een andere invalshoek bieden dan een museum. In de Dom kunnen bij bezoekers herinneringen worden opgeroepen aan tradities uit hun jonge jaren. Dit programma biedt de deelnemers de kans om iets interessants/leuks met elkaar te ondernemen.