Vredesweek Domkerk


Vredesweek 2019: Vrede verbindt over grenzen

De Vredesweek is van 21 t/m 29 september 2019. Het thema is “Vrede verbindt over grenzen”. Als “Ambassade van Vrede” biedt de Domkerk in deze week de volgende activiteiten aan:

    • Nationale Vredesweeklezing Domkerk 2019, in samenwerking met PAX
    • Night of Light in de Dom voor Vrede
    • Vredesdienst van Schrift en Tafel
    • Dialoogtafels
    • Coventry-gebed

In tijden van opkomende machten, van afnemende bereidheid tot internationale politieke samenwerking en toenemende polarisatie, heeft PAX als thema voor de Vredesweek 2019 gekozen: “Vrede verbindt over grenzen”.

Vrijdag 20 september: Vredesweeklezing 2019 met Jan Gruiters en Rikko Voorberg
In de lezing van Gruiters passeren vier decennia vredeswerk. De oorsprong van de vredesbeweging, het begin van PAX, is nauw verbonden met de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog. Vrede verbindt mensen over de grenzen van vijandschap heen. Van demonstraties tegen kernwapens naar lobby voor Soedan, van de val van Aleppo in Syrië en het afschaffen van het INF-kernwapenverdrag naar tekenen van hoop in het werk van de vredesorganisatie PAX. Gruiters: “We zien 75 jaar na beëindiging van die verscheurende en vernietigende oorlog de verdeeldheid in Europa en in onze eigen samenleving groeien. Durf elkaar te leren kennen over de breuklijnen van onrecht ongelijkheid en uitsluiting.”
Voorberg zal vanuit zijn ervaring met vluchtelingen en de PopUp-kerk reflecteren op het thema “Vrede Verbindt over Grenzen”. Voorberg: “In de pop-up kerk is de tegenstelling niet meer die tussen geloof en ongeloof, maar gaat het om geloof versus cynisme. Verlangen we naar een andere wereld? Laten we dan samen gaan. Het verlangen is wat de PopUp-kerk draagt.” Voorberg klaagt niet aan, maar biedt aan te helpen. Zo ontstond het idee om vluchtelingen van de Griekse eilanden te halen.

Praktische informatie
Wanneer: vrijdag 20 september 2019
Tijd: 16:00 – 18:00 uur, inloop 15:30 uur
Aanmelden gewenst: vredesweek@paxvoorvrede.nl  of frans.de.wolff.1954@gmail.com
Info: Frans de Wolff, 06-53143528 of frans.de.wolff.1954@gmail.com

Over de sprekers
Jan Gruiters werkt 38 jaar bij de vredesbeweging, sinds 2000 als algemeen directeur van vredesorganisatie PAX. Hij studeerde informatica en volgde een postacademische opleiding bestuurs- en organisatiewetenschap. Naast PAX heeft hij ook bij het Komitee Kruisraketten Nee en de Raad van Kerken in Nederland gewerkt. Voor de laatste organisatie organiseerde hij in Nederland de eerste oecumenische Kerkendagen. Hij was o.a. lid van de commissie van onafhankelijke deskundigen die de evaluatie van de ISAF-missie in Uruzgan begeleidde. Hij is o.a. lid van de stuurgroep Kennisplatform Veiligheid en Rechtsorde van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij publiceert regelmatig over vredesvraagstukken en internationale samenwerking. Jan Gruiters is auteur van het boek Nooit meer oorlog. Winnende missie of verloren visioen? (Valkhof Pers).
 
Rikko Voorberg is een spraakmakende theoloog. De jonge dominee woont en werkt in Amsterdam. Daar richtte hij een PopUp-kerk op, een kerk zonder eigen gebouw, met een losse organisatievorm, buiten de gevestigde kerkelijke kaders. Hij wordt geïnspireerd door theatermakers en andere kunstenaars. Mensen die net als hij buiten de lijntjes durven te kleuren.
Voorberg is betrokken bij de vluchtelingen in Amsterdam, was medeoprichter en woordvoerder van de Vluchtkerk en nauw betrokken bij Wij gaan ze halen, een actiegroep die kritisch reageert op het Nederlandse vluchtelingenbeleid, dat zich niet aan de internationale afspraken zou houden.
Gedreven vanuit het Evangelie weet Rikko Voorberg op creatieve wijze steeds weer aandacht te vragen voor mensen die om wat voor redenen ook in de knel dreigen te raken.


Zaterdag 21 september: Night of Light in de Dom voor Vrede
Elke derde zaterdagavond van de maand is de Domkerk met kaarsen verlicht en staan de deuren open voor wie een kaarsje wil aansteken, even tot zichzelf wil komen, wil genieten van de muziek, wil bidden, een zegen wil ontvangen of de completen (het nachtgebed) wil meebidden aan het eind van de avond. Omdat 21 september de Internationale Dag van de Vrede is staat Night of Light die zaterdag speciaal in het teken van de Vrede.
Iedereen is welkom tussen 20:15 tot 23:15 uur.
Info: Annemarije Plaizier, 06-15542965, very_strawberry@hotmail.com


Zondag 22 september: Vredesdienst van Schrift en Tafel
Op zondag 22 september, om 10:30 uur staat ‘Vrede’ centraal in de dienst van Schrift en Tafel. Voorganger in deze dienst is ds. Harry Pals. Voor een ieder is de Vredeskrant beschikbaar.


Maandag 23 september: Dialoogtafel
Tijdens de Vredesweek staan op maandagmiddag 23 september dialoogtafels klaar in de Domkerk. Het thema voor de dialoog sluit aan bij het thema van de Vredesweek 2019: “Vrede verbindt over grenzen”. Wanneer heb je verbinding over grenzen heen ervaren, wat gebeurde er, wat betekent het voor je?
Het programma begint met straattheater op het Domplein door de theatergroep “Keepers”. Deze groep bestaat uit drie studenten uit de Bosnische stad Tuzla. Hun namen zijn Filipović Armin, Miličević-Stilić Tamara en Gagić Nikolina. Zij hebben ieder een andere afkomst, namelijk een Bosniër, een Bosnische Kroaat en een Bosnische Serviër. Door middel van straattheater laten zij zien hoe zij omgaan met de onderlinge spanningen en onenigheden in hun land. Door het overbruggen van hun culturele verschillen geven zij handen en voeten aan het thema van de vredesweek “Vrede verbindt over grenzen”.
Na dit straattheater luisteren we naar elkaars ervaringen, dromen we met het oog op de toekomst en brengen we nieuwe mogelijkheden onder woorden.

Tijd: 13:30 uur
Straattheater: op het Domplein (bij slecht weer in de Domkerk)
Ruimte dialoogtafels: Sacristie
Informatie en aanmelding: Suzanne Holsappel, 06-45890195, suzanneholsappel@kpnplanet.nl


Vrijdag 27 september: Middaggebed en Coventry-gebed in de Vredesweek
Teksten en gebeden in het middaggebed staan deze week in het teken van vrede en verzoening. Zoals elke vrijdag wordt tijdens het middaggebed op vrijdag 27 september het Coventry-gebed gebeden, een oecumenisch gebed voor vrede, gerechtigheid en verzoening.