Vredesweek Domkerk

VREDESWEEK 2018 IN DE DOMKERK

De Domkerk is bij PAX geregistreerd als Ambassade van Vrede.
In de Vredesweek 2018, die dit jaar de titel heeft 'Generaties voor Vrede', geven we daar in de Domkerk met verschillende activiteiten invulling aan. 
Met een generatiedialoog, de Vredesweeklezing, het Coventrygebed, de Vredesdienst van Schrift en Tafel en de Slotmanifestatie van de Walk of Peace.


Generatiedialoog in de Vredesweek op 17 september
Op maandagmiddag 17 september staan er om 13.00 uur in de sacristie van de Domkerk dialoogtafels klaar onder de titel 'Vrede doorgeven'. Hoe werd vrede aan je doorgegeven, wat gebeurde er, wat betekent het voor je? Hoe kunnen we vrede doorgeven? Na een korte introductie op het thema luisteren we naar elkaars ervaringen, dromen we met het oog op de toekomst en brengen we nieuwe mogelijkheden onder woorden. Aan een dialoogtafel gaan zes tot acht personen met elkaar in gesprek. Een dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat iedereen aan bod komt. In een dialoog overtuig je de ander niet van je eigen standpunten maar luister je naar elkaars ervaringen. Een dialoog duurt ongeveer twee uur.

Vredesweeklezing Domkerk 2018 door Beatrice de Graaf op 18 september
Op dinsdagavond 18 september om 20.00 uur zal prof. dr. Beatrice de Graaf, terrorisme-expert en hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Utrecht, de Vredesweeklezing Domkerk 2018 houden. Op verzoek van de Protestantse Kerk in Nederland schreef zij het boek 'Heilige Strijd, het verlangen naar veiligheid en het einde van het kwaad'. Daarmee heeft zij vanuit een protestants-christelijk referentiekader een bijdrage geleverd aan het publieke debat over veiligheid. In de Vredesweeklezing zet zij een volgende stap. Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 denkt dat een oorlog waarschijnlijk en ophanden is. Allerlei dreigingen en onzekerheden doemen in hun leven op. Jongeren voelen zich op zich in Nederland gelukkig en tevreden, het merendeel tenminste, maar dat gaat dus samen met groeiende bezorgdheid over het leven om hen heen. Zij zoeken houvast en geborgenheid bij vrienden, bij hun familie en in een eigen ‘stek’ van waaruit ze kunnen leven en werken. Voor een minderheid is dat niet genoeg – zij zoeken radicalere antwoorden. Wat kan de christelijke traditie ons vertellen over de zoektocht naar een omgang met het kwaad, een antwoord op de onveiligheid en het verlangen naar geborgenheid? In deze Vredesweeklezing gaat Beatrice de Graaf te rade bij iemand die net zo goed worstelde met oorlog, vluchtelingenstromen, terreur en het verlies van zijn moeder, en van zijn zoon: Augustinus. Hoe kunnen we vanuit zijn gedachtengoed nadenken over het einde van het kwaad en het verlangen naar een heimat?

Een co-referaat door Michel Kok
Een co-referaat zal worden gehouden door Michel Kok, senior-adviseur veiligheid bij de Gemeente Utrecht. In Nederland nemen de spanningen en de polarisatie tussen verschillende groepen in de samenleving toe. Het is niet meer vanzelfsprekend dat we vredig naast elkaar wonen. Is dit een botsing tussen culturen of is het veeleer een verschil tussen generaties en alle problemen die dit met zich meebrengt? Wat doe je als je hier geboren bent maar je hier niet thuis voelt? Wat kan een gemeenschap doen om de nieuwe generaties te helpen om in deze tijden een weg te vinden? Is er iets wat we allemaal kunnen doen op micro niveau om de vrede in de samenleving en tussen generaties mogelijk te maken? 

In de pauze zal Beatrice de Graaf haar boek 'Heilige Strijd' signeren.
Na de pauze is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

Coventry - gebed op vrijdag 21 september
Op vrijdag 21 september is er van 12.30 - 12.50 in de Dagkapel van de Domkerk het Coventry-gebed. Dit is een (wekelijks terugkerend ) oecumenisch gebed voor vrede en verzoening.

Vredesdienst van Schrift en Tafel op zondag 23 september
Op zondag 23 september wordt in de Domkerk van 10.30 - 12.00 uur een vredesdienst gehouden. Deze dienst van Schrift en Tafel staat geheel in het teken van de vrede.

Slotmanifestatie Walk of Peace in de Domkerk met cabaretier Vincent Bijlo
Op zondag 23 september organiseert PAX de Walk of Peace in Utrecht. De Walk of Peace begint om 13.00 uur bij de Ulu moskee aan het Moskeeplein met statements van een aantal religieuze leiders. Vanaf 13.15 uur vertrekken iedere 5 minuten groepjes van ca.15 personen. Om 14.30 uur vertrekt de laatste groep. De Walk of Peace eindigt in de Domkerk. In de Pandhof kunnen de wandelaars een vredeswens schrijven op een aangeboden ansichtkaart. Vanaf 16.30 uur kunnen de wensen in de Domkerk opgehangen worden voor de Vredesexpo die daar een maand zichtbaar blijft voor iedereen.
Om 17.00 uur spreekt cabaretier Vincent Bijlo de slotwoorden en worden vredesduifjes uitgereikt als oproep en herinnering. Besloten wordt met Syrische hapjes en drankjes.