Vesperintro


Enkele malen per seizoen biedt de Werkgroep Getijden van Citypastoraat Domkerk een Vesperintro aan: een woensdagnamiddag waarop wij ons verdiepen in een facet van de vespers. Het informatieve programma wordt afgewisseld met zingen. Vervolgens gebruiken wij een eenvoudige maaltijd. Aansluitend kan het avondgebed bezocht worden. Op 16 oktober staan wij stil bij de Choral Evensong. Hanna Rijken, theoloog en musicus, vertelt hierover. Zij is gepromoveerd op de Choral Evensong en o.a. predikant van de interkerkelijke pioniersplek Choral Evensong & Pub.
Ontvangst is van 16.30 uur. Om 16.45 uur start de intro waarna met elkaar gegeten wordt. De vesper is om 19.00 uur. Informatie en opgave: vespers@domkerk.nl. 06-44704610