Leerhuis Miskotte

Leerhuis Miskotte
Op woensdag 13 maart a.s. start het leerhuis Miskotte. Daarin bespreken we met elkaar de actualiteit van deze veelzijdige theoloog voor het Citypastoraat Domkerk. Dr. K.H. Miskotte (1894-1976) heeft als predikant en kerkelijk hoogleraar op bijzondere wijze zijn stempel gedrukt op het kerkelijke en culturele leven van Nederland in de 20e eeuw. Hij was van 1921 tot 1945 predi- kant in de Nederlands Hervormde Kerk en van 1945 tot 1959 kerkelijk hoogleraar in Leiden waar hij dogmatiek, ethiek, kerkrecht en zendingswetenschap doceerde. Miskotte propageerde het werk van de Zwitserse protestantse ‘kerkvader’ Karl Barth in Nederland en ageerde fel tegen het nazisme.
Op 13 maart is het thema “Wat staat er op het spel?”. We lezen en bespreken een vermaarde preek uit 1930: Geloof bij de gratie Gods. Inleider is Jan Willem Kirpestein. Ook geïnteresseerd in Miskotte? Info en opgave: Jan Willem Kirpestein info@jwkirpestein.org en Hans Ruitenbeek jcruitenbeek@hotmail.com. Je ontvangt dan ook de tekst van de preek ter voorbereiding. De avond begint om 20 uur in het DomCafé. De volgende avonden zijn op 9 april en donderdag 16 mei.