Kerkennacht Utrecht 2019


Utrecht heeft een schat aan bijzondere kerken. Van monumentale kerkgebouwen tot aan swingende pinkstergemeenten: in Utrecht is het allemaal te vinden. Maak het mee op vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019!
Tijdens Kerkennacht Utrecht 2019 kan iedereen de schoonheid van de Utrechtse kerken komen bewonderen. En niet alleen op religieus, maar ook op historisch, cultureel en maatschappelijk gebied hebben kerken veel te bieden.
Samen met kerken, organisaties en bedrijven in Utrecht willen we mensen in en buiten Utrecht onvergetelijke dagen aanbieden.
Voor meer informatie zie: www.kerkennachtutrecht.nl

Migrantenkerken in de Domkerk tijdens de Kerkennacht
Ook dit jaar presenteren migrantenkerken uit diverse landen zich weer in de Domkerk door middel van het Choir Festival, dat dit jaar plaatsvindt in het kader van de Utrechtse Kerkennacht.
De kerkennacht 2019 wordt gehouden op zaterdag 22 juni. Onder het motto ‘Is dit óók kerk?’ openen kerken hun deuren en laten ze een ongekende kant zien. Zo dagen ze de bezoekers uit het beeld van de kerk bij te stellen.
Kerkennacht Utrecht 2019 start officieel op vrijdag 21 juni met een openingsconcert om 20.00 uur op het Domplein. De muziek varieert van licht klassiek tot populair en is toegankelijk voor jong en oud. Zoals Amsterdam zijn Prinsengrachtconcert heeft, zo heeft Utrecht met Kerkennacht een concert op het Domplein!

Choir Festival in de Domkerk: zaterdag 22 juni, 19.00 uur, Domkerk
Vele kerken in Utrecht presenteren zich die avond (en nacht) met een gevarieerd programma. De Domkerk biedt gastvrijheid aan een groep migrantenkerken. Koren en muziekgroepjes van allerlei Christelijke migrantenkerken zullen iets presenteren van hun muzikale, kerkelijke traditie.
Ook zullen enkele oorspronkelijk Nederlandse kerken een muzikale bijdrage leveren. Op deze manier hoopt het organisatiecomité dat mensen uit al deze kerken elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek komen.
Dit is de derde keer dat het festival in de Domkerk plaatsvindt. De gemeente van de Domkerk werkt van harte mee aan dit festival, om zo vertegenwoordigers van de migrantenkerken een podium te geven. Tevens hoopt de gemeente dat er wederzijdse banden ontstaan tussen mede-christenen uit Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Nederland.

Hoewel er in Nederland meer dan één miljoen christenen met een migratieverleden zijn, blijven deze christenen met hun kerken weinig zichtbaar. Het verschil in cultuur, liturgie en manier van kerk-zijn met de gevestigde Nederlandse kerken maakt dat er weinig contact, laat staan integratie, met elkaar is.
Vaak wordt gedacht dat het Christendom Europees is. De Vlaamse filosoof David Dessin laat in zijn boek ‘God is een vluchteling – de terugkeer van het Christendom in de Lage Landen’ zien dat dat niet meer het geval is. Het Christendom in Europa is springlevend dankzij de migratie van buiten Europa. Het Choir Festival is een van de manieren om dat zichtbaar te maken.

De organisatie van het Choir Festival wordt gedragen door een kleine groep vrijwilligers, met name uit de Karengemeenschap, World International Ministries, PERKI en de Armeense kerk “Huis van God”. Vanuit Kerk in Actie geeft Ds. Simon de Kam, verbindend specialist interculturele kerken, ondersteuning aan de groep.
De werkgroep nodigt jaarlijks andere migrantenkerken in de stad en de regio Utrecht uit om deel te nemen aan het Choir Festival, zodat een zo breed mogelijke muzikale afspiegeling van de Utrechtse migrantenkerken aan bod komt. De muzikale en culturele diversiteit van het festival is daarom ook groot.
Als thema voor 2019 heeft de werkgroep gekozen voor: “Laten we Hem naderen met een loflied, Hem toejuichen met Gezang” (Ps. 95:2).
De deelnemers komen rond 15.00 uur bij elkaar in de Pieterskerk voor de laatste voorbereidingen. Het is een moment van ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Ook wordt er een lied ingestudeerd dat aan het begin van het festival gezongen wordt. In veel culturen is het samen eten belangrijk en ook hier is er om 17.00 uur voor de deelnemers een gezamenlijke maaltijd in de Domkerk.
De deuren van de Domkerk gaan om 18.30 uur open voor het publiek. Na een kleine ceremonie met zang buiten voor de kerk begint het programma om 19.00 uur.