In de Stilte... in de Domkerk

In de Stilte……..Mediteren in de Domkerk
De Domkerk is een uur open voor ons, in alle ruimte en gewijde, eeuwige stilte. Die stilte mag je laten binnenkomen. Dit jaar zoeken we intiemere plaatsen in de kerk op. Overal zijn gedeeltelijk afgesloten kapellen. Na een concentratieoefening en een loopmeditatie in de ruimte van de kerk zoeken we voor het zitten in stilte de beslotenheid van de kapellen op. Van harte welkom op 14 februari en 14 maart om 16.30 uur. Begeleiding door Claar de Roy-Brokmeier (NikolaKommuniteit) en Conny van Lier. Info en opgave: connyvanlier@planet.nl