In de Stilte... in de Domkerk

In de Stilte... in de kapellen van de Domkerk
Mediteren in de Domkerk

Veelal maakten we tijdens de stiltebijeenkomsten gebruik van de grootte en ruimte van de stille Domkerk als deze gesloten is voor publiek. Al is er altijd wel iets te horen: er is iemand in het gebouw, de verwarming slaat aan of de koster sluit af. De Domkerk is een uur open voor ons, in alle ruimte en gewijde, eeuwige stilte. Die stilte mag je laten binnenkomen. Dit jaar zullen we intiemere plaatsen in de kerk opzoeken. Overal zijn gedeeltelijk afgesloten kapellen. Na een concentratieoefening en een loopmeditatie in de ruimte van de kerk zoeken we voor het zitten in stilte de beslotenheid van de kapellen op. Graag nodigen we je uit. Ook zonder ervaring ben je welkom

Data:                 donderdag 18 oktober, 15 november 2018, 14 februari, 14 maart 2019
Tijd:                   16.30-17.45 uur
Plaats:               Domkerk, bruine deur tegenover de Domstraat
Begeleiding:      Claar de Roy-Brokmeier (Nikola Kommuniteit) en Conny van Lier
Info & opgave:   tot 15 oktober connyvanlier@planet.nl
Kosten:              vrijwillige bijdrage