De poëzie van de ouderdom

DE POËZIE VAN DE OUDERDOM 
op drie middagen in de Domkerk
 
Ouderdom komt met gebreken, het gaat gepaard met lichamelijke gebreken, het verwerken van verliezen en toenemende afhankelijkheid, maar het daagt ook uit tot een nieuwe wording, tot de poëzie van de ouderdom.
 
Het is van doorslaggevende betekenis om aan de ouderdom een eigen zin en richting te geven. Het behoort tot de kunst van het ouder worden om dit besef in ons toe te laten en het in onszelf zijn werk te laten doen.
 
Het samen lezen van gedichten over ouderdom kan daarbij helpen. Het ontsluit innerlijke perspectieven en opent nieuwe vergezichten. Het schept vreugde en verbinding. 
Ida Gerhardt, Judith Herzberg, Rutger Kopland, Remco Campert en Vasalis  schreven prachtige gedichten over thema's van de ouderdom.
 
Remco Campert bijvoorbeeld in Nieuwe Herinneringen (De Bezige Bij 2007)
 
Op de Overtoom
Het dooit op de Overtoom
maar het vriest ook alweer op
melden mijn voeten
die mijn dag verlopen
ik blijf dicht bij huis
steeds dichter
dat is mijn leeftijd
wolken worden zwaarder van onkleur
de geur van gisteren hangt nog aan me
ik at met mijn vriend
we braken het brood
en deelden de doden
we zijn al bijna uit zicht
wij lachen nog
wat moet je anders?
omhelzen elkaar ten afscheid
misschien je weet maar nooit
 
Door het met elkaar lezen van deze gedichten, komt een verbinding tot stand tussen de tekst van het gedicht en ons eigen levensverhaal. De reflectie op ons eigen leven wordt erdoor gestimuleerd en verrijkt. Op drie middagen lezen we gedichten over de ouderdom en wisselen we gedachten uit over het geleefde leven en de eigen beleving van de ouderdom.
 
Ds. Netty de Jong - Dorland
 
Wanneer: dinsdagmiddag 20 februari, 6 maart, 20 maart 2018 
Tijd: 16.00 uur tot 17.30 uur
Waar:              DomCafé van de Domkerk 
Voor wie: iedereen vanaf 65 jaar is welkom
Begeleiding en aanmelding: ds. Netty de Jong-Dorland. e-mail: predikant@domkerk.nl 
                                              tel: 030-2400660