Afscheid ds. Netty de Jong-Dorland

Afscheid ds. Netty de Jong-Dorland van Domkerk op 27 januari
Na 36 jaar actief geweest te zijn als predikant, waarvan de laatste 12 jaar in de Domkerk, gaat ds. Netty de Jong-Dorland met emeritaat. Het afscheid vindt plaats in de dienst van Schrift en Tafel op zondag 27 januari om 10.30 uur. Aansluitend aan de dienst is er een lunch. Om 13.30 uur is er een moment van woorden en muziek waarna vervolgens vanaf 14.30 de gelegenheid is handen te schudden onder het genot van een drankje. Allen zeer hartelijk welkom!

Leuk als je deelneemt aan de lunch. Aanmelden hiervoor via communicatie@domkerk.nl 
Wij willen Netty een gezamenlijk cadeau aanbieden. Je kunt desgewenst je bijdrage overmaken op rekening NL11RABO 0130 6993 06 van het Citypastoraat Domkerk Utrecht o.v.v. cadeau afscheid predikant. 

Tekst artikel Kerk in de stad januari 2019 i.v.m. emeritaat van ds. Netty de Jong
Afscheid ds. Netty de Jong Dorland van Domkerk op 27 januari
Na 36 jaar actief geweest te zijn als predikant, waarvan de laatste 12 jaar in de Domkerk, gaat ds. Netty de Jong-Dorland met emeritaat. Het afscheid vindt plaats in de dienst van Schrift en Tafel op zondag 27 januari om 10.30 uur. Aansluitend aan de dienst is er een lunch. Om 13.30 uur is er een moment van woorden en muziek waarna vervolgens vanaf 14.30 de gelegenheid is handen te schudden onder het genot van een drankje.

In de Domkerk
Citypastoraat Domkerk was voor de ds. Netty de Jong-Dorland haar vierde gemeente. In 1982 werd Oostvoorne haar eerste gemeente om vervolgens in 1989 terug te keren naar Amsterdam, de stad waar ze had gestudeerd en waar zij en haar man Arjen veel van houden. Van 1989 tot 1998 was Netty als predikant verbonden aan de Muiderkerk en vervolgens van 1998 tot 2006 aan de Immanuëlkerk in Groningen.
En toen de Domkerk…….Netty belde n.a.v. de advertentie: “Ik heb de vacature gelezen, het spreekt me aan, maar jullie hebben tot nu toe altijd dominees die man zijn en van huis uit hervormd, ik ben vrouw en van huis uit gereformeerd. Zou dat bezwaarlijk kunnen zijn?” Nee dus, leek de beroepingscommissie en de kerkenraad te vinden. En zo werd Netty aan de gemeente van het Citypastoraat verbonden in november 2006.

Pastor, netwerker en ambassadeur
De Domkerk leek haar goed te passen; het dragen van de liturgie samen met de kerkmusici, het zich begeven in het gehele netwerk van de Domkerk met alles wat daarbij hoort, naast voorgaan, pastoraat en alle gemeentetaken. 
Opvallend bij Netty is de sterke gerichtheid op de externe contacten. Zo ontstond er een goede oecumenische samenwerking met de Oud Katholieke - en Rooms Katholieke collega’s daar waar het mogelijk was. Dit kwam tot uiting in bv de Willibrordvespers, de Europasvesper maar ook in de gezamenlijke ludieke aftrap van actie Kerkbalans met het komisch duo Ernst en Bobbie.
Ook is de Domkerk sterk op de kaart gezet als Citykerk door actief te participeren in het netwerk Citykerken. De predikant en de musici zijn actief betrokken bij dit landelijke netwerk van historische binnenstadskerken en de Domkerk als Citykerk is een realiteit van iedere dag en dit is ook goed verankerd in het beleid(splan) van de Domkerk.

Een Citykerk heeft betekenis voor de stad en voor de buurt. De Domkerk kon dan ook niet ontbreken bij de totstandkoming van wat we nu kennen als het DOMKWARTIER. De bijeenkomsten en besprekingen hiervoor vonden plaats op de werkkamer van Netty in de Domkerk. Voor Netty was dit belangrijk………De Domkerk is per slot het hart van de stad, de huiskamer van de stad. Niet voor niets vertelde recent de directeur van Utrecht Citymarketing tegen mij: “die dominee van jullie is wel een goede ambassadeur zeg…..als het er echt om gaat, is ze aanwezig met haar priesterboordje om, heel herkenbaar voor iedereen.”

Night of Light
Een bijzondere ervaring deden Arjen en Netty op in Keulen. Tijdens een weekend daar merkten ze dat de Keulse Domkerk op zaterdagavond haar deuren opende voor het uitgangspubliek in de stad. Op straat werden mensen uitgenodigd om in de Keulse Dom een kaarsje te branden en te verstillen door de ruimte, door muziek en door gebed. “Zou dat ook niet kunnen in de Utrechtse Domkerk?” Netty bracht het idee in tijdens de kerkenraad waarop de kerkenraad op ‘werkbezoek’ ging in Keulen. Er ontstond enthousiasme en zo ontstond Night of Light. Iedere derde zaterdagavond van de maand is de Domkerk open en wordt er door gemeenteleden en door studenten van de NSU (Navigators) gastvrijheid geboden voor de vele bezoekers. Tussen de 500 en 1000 mensen per avond maken hiervan gebruik. En het mooie is dat het ook uitstraling krijgt in andere steden in het land. Netty, maar ook de kerkenraad is trots op dit initiatief waarmee naast alle vieringen en concerten, de Open Dom enz.,  nog meer inhoud wordt geboden aan het concept van de Domkerk als Citykerk.

Afscheid, maar niet helemaal.
Hoewel Netty afscheid neemt op zondag 27 januari a.s., helemaal weg gaat ze nu ook weer niet. Zij en Arjen blijven wonen in Utrecht en blijven ook lid van de Domkerk. Daarnaast blijft Netty participeren in de vespers en tijdens het middaggebed.
Maar formeel komt er een einde aan de ruim 12 jaar waarin ds. Netty Jong-Dorland was verbonden als predikant en waarop we als gemeente met dankbaarheid en plezier terugkijken. We hopen daarom ook op een mooi en goed afscheid waarbij een ieder van harte welkom is.

Bram Schriever