Actueel


Gefaseerde openstelling Domkerk
U heeft vast begrepen dat we Domkerk-breed nadenken over een geleidelijke openstelling. Hiervoor zijn drie zogenaamde task-force groepen in het leven geroepen: een voor de Open Dom, een voor de diensten/getijden/vespers en een voor de Zaterdagmiddagmuziek. Ondertussen zijn hiervoor een aantal digitale overleggen georganiseerd en hebben we adviezen ingewonnen van een arts. De afgelopen weken is er praktijkonderzoek verricht, zijn de eerste protocollen geschreven en is er contact geweest het het kabinet van de burgemeester.

Groen licht kerkenraad
De kerkenraad is afgelopen donderdag voor het eerst weer fysiek samengekomen, in een veilige anderhalve-meter-opstelling in het Domcafé. Hier zijn de uitkomsten van de task-force werkgroepen uitgebreid besproken en is groen licht gegeven voor een gefaseerde openstelling van de kerk, te beginnen met het openstellen van de kerk voor mensen die een kaarsje willen branden of een moment van bezinning zoeken in de kerk. Vanaf dinsdag 19 mei is dit dagelijks mogelijk tussen 12.00 en 15.00 uur. Er morgen maximaal 30 bezoekers en vrijwilligers tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn. De aanwezige beheerders, kosters en de vrijwilligers zullen dit goed begeleiden. U kunt de kerk dus nog niet bezoeken voor de museale functie; er zullen dan ook nog geen rondleiders van onze educatieve dienst aanwezig zijn.
Vanaf 1 juli zal de Domkerk weer langer open zijn:

Maandag, dinsdag, woensdag: 11.00 – 15.00 uur
Donderdag, vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 14.30 uur (gevolgd door concerten Zaterdagmiddagmuziek)
Zondag: 12.00 – 16.00 uur

Vanaf 1 juli gaan ook het DomCafé en de DomShop weer open. Omdat we nu met minder vrijwilligers zijn, kan dit maar voor één dienst per dag.

Maandag t/m zaterdag: 11.30 – 14.30 uur.
Zondag van 13.00 – 15.00 uur.

De inrichting van het DomCafé is corona-proof gemaakt; veel tafeltjes en stoelen zijn verwijderd om de anderhalve meter te kunnen realiseren. Daarnaast wordt er éénrichtingsverkeer gerealiseerd; het witte deurtje wordt de uitgang van het DomCafé.

De DomShop wordt als experiment voor een paar weken opgesteld in het zuidertransept op de plek waar de leestafel stond. De vitrines worden hierheen verplaatst en een beperkt assortiment zal worden aangeboden. Ook onze Domkerkgidsen gaan vanaf 1 juli weer voorzichtig van start.

Kerkdiensten, vespers en getijden
Vanaf 5 juli kunnen er inmiddels weer 100 mensen bij de kerkdiensten aanwezig zijn. U dient wel een zitplaats te reserveren voor de eredienst. Voor de vesper en het middaggebed is dit niet nodig.
We realiseren ons dat het nog best even kan duren alvorens we weer allemaal gelijktijdig de diensten kunnen bezoeken. Voor een deel van onze gemeente is het zelfs nog niet mogelijk omdat ze voorzichtig moeten zijn met hun gezondheid. De beheerders, kosters en kerkenraad zijn druk bezig met de voorbereidingen om vanaf zondag 5 juli met een eigen camerasysteem verslag te doen van de diensten, die dan ook middels beeld & geluid op kerkomroep en YouTube te volgen zullen zijn. Zo blijft u ook thuis nog verbonden met de Domkerk. We zullen wel realistisch moeten zijn dat de beeld- en regievoering zoals u die nu gewend bent, met deze nieuwe oplossing anders zal zijn.

Orgelzomer Zaterdagmiddagmuziek
De Zaterdagmiddagmuziek gaat op 4 juli weer van start. Ook bij de concerten zijn 100 zitplaatsen beschikbaar en dient u te reserveren. Naast Jan Hage en Jan Jansen zijn nog een aantal top-organisten bereid gevonden hun medewerking te verlenen en ons fameuze Bätz-orgel te bespelen. Wilt of kunt u niet naar de kerk komen? Dan kunt u online live naar het concert luisteren.

Inzetbaarheid vrijwilligers en beleid
Ons belangrijkste uitgangspunt bij het inzetten van onze vrijwilligers is hun veiligheid en die van de bezoekers. Of je nu bij de ontvangst werkt of in de cantorij zingt: we hebben een verantwoordelijkheid als bestuur voor het bieden van een veilige werkplek en we hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het beteugelen van deze pandemie. Wij beseffen ons dat een deel van onze vrijwilligers in de risicogroep valt en daarmee willen we heel zorgvuldig omgaan. De volgende uitgangspunten zijn geformuleerd:
  • Behoor je tot de risicogroep; leeftijd boven 70 jaar, overgewicht, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes/suikerziekte, astma, COPD/longemfyseem, kanker, immuunstoornis? Wij adviseren je dringend om dan nog niet te komen werken.
  • Ook als je niet tot deze groep behoort, ben je niet verplicht om te komen werken. We respecteren ieders persoonlijk besluit hierin.
  • Blijf thuis als je klachten hebt die in lijn liggen met het coronavirus (hoesten, verhoging, loopneus etc.).
  • Realiseer dat je in sommige gevallen een andere rol kunt krijgen dan je gewend bent. Dat betekent bijvoorbeeld dat je bezoekers mogelijk moet aanspreken op hun gedrag.
  • Houd je zelf ook aan de maatregelen: houd afstand tot elkaar en desinfecteer je handen bij binnenkomst.
  • Overleg bij twijfel met je naasten.
Heb je nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht? Aarzel niet om contact op te nemen met je coördinator van je afdeling of werkgroep. We zullen jullie regelmatig informeren over alle ontwikkelingen.

Bronzen deuren op een kier
U merkt het, de bronzen deuren gaan voorzichtig op een kier. Veiligheid en de gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers staan hierbij voorop. We benadrukken dat we de richtlijnen volgen die vanuit de Rijksoverheid tot ons komen en de adviezen vanuit de PKN en PGU. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@domkerk.nl