Actueel


Gefaseerde openstelling Domkerk
U heeft vast begrepen dat we Domkerk-breed nadenken over een geleidelijke openstelling. Hiervoor zijn drie zogenaamde task-force groepen in het leven geroepen: een voor de Open Dom, een voor de diensten/getijden/vespers en een voor de Zaterdagmiddagmuziek. Ondertussen zijn hiervoor een aantal digitale overleggen georganiseerd en hebben we adviezen ingewonnen van een arts. De afgelopen weken is er praktijkonderzoek verricht, zijn de eerste protocollen geschreven en is er contact geweest het het kabinet van de burgemeester.

Groen licht kerkenraad
De kerkenraad is afgelopen donderdag voor het eerst weer fysiek samengekomen, in een veilige anderhalve-meter-opstelling in het Domcafé. Hier zijn de uitkomsten van de task-force werkgroepen uitgebreid besproken en is groen licht gegeven voor een gefaseerde openstelling van de kerk, te beginnen met het openstellen van de kerk voor mensen die een kaarsje willen branden of een moment van bezinning zoeken in de kerk. Vanaf dinsdag 19 mei is dit dagelijks mogelijk tussen 12.00 en 15.00 uur. Er morgen maximaal 30 bezoekers en vrijwilligers tegelijkertijd in de kerk aanwezig zijn. De aanwezige beheerders, kosters en de vrijwilligers zullen dit goed begeleiden. U kunt de kerk dus nog niet bezoeken voor de museale functie; er zullen dan ook nog geen rondleiders van onze educatieve dienst aanwezig zijn.

Kerkdiensten, vespers en getijden
Over het mogelijk bijwonen van de diensten in de maand juni volgt later meer informatie via de nieuwsbrief, website en social media kanalen. Dit zal in eerste instantie voor een zeer beperkt aantal gemeenteleden mogelijk zijn, we kiezen er daarom ook in de maand juni nog voor de diensten digitaal uit te zenden via YouTube en de kerkomroep. Wanneer we weer bezoek toelaten bij de vespers en de getijden op zullen starten verneemt u van ons.

Orgelzomer Zaterdagmiddagmuziek
De Zaterdagmiddagmuziek is voornemens de Orgelzomer op zaterdagen in juli en augustus door te laten gaan; het eerste concert is op 4 juli. Over de invulling hiervan wordt nog concreet nagedacht door de musici, de werkgroep en het stichtingsbestuur. Naast Jan Hage en Jan Jansen zijn nog een aantal top-organisten bereid gevonden hun medewerking te verlenen en ons fameuze Bätz-orgel te bespelen. Met de nodige inventiviteit en digitale technieken, in combinatie met de mogelijkheid om op termijn ook weer publiek toe te laten, moet het weer een hete orgelzomer worden!

Zorg voor vrijwilligers en bezoekers
De gezondheid en veiligheid van onze trouwe groep vrijwilligers en de bezoekers staat uiteraard voorop. Deze week is door de coördinatoren bij de vrijwilligers navraag gedaan wie er weer mee wil werken aan de openstelling. Er zijn veel vrijwilligers die graag weer aan de slag gaan. Ook heeft een groot aantal van de vrijwilligersploeg aangegeven dat ze twijfelen of het nog niet verstandig vinden om te komen. Deze keuze respecteren wij zeer. Aan de vrijwilligers die ingeroosterd worden adviseren wij met klem: als je twijfelt, je ziek voelt of als je iemand thuis hebt met gezondheidsproblemen; kom dan niet. Kies voor jezelf en de mensen om je heen!

Bronzen deuren op een kier
U merkt het, de bronzen deuren gaan voorzichtig op een kier. Veiligheid en de gezondheid van onze vrijwilligers en bezoekers staan hierbij voorop. We benadrukken dat we de richtlijnen volgen die vanuit de Rijksoverheid tot ons komen en de adviezen vanuit de PKN en PGU. Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u een mail sturen naar communicatie@domkerk.nl