70 jaar vrijheid van meningsuiting

PERSBERICHT 
70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – 70 jaar Vrijheid van meningsuiting.

Anno 2018 hebben we nationaal en internationaal uiteenlopend  te maken met journalisten die vermoord worden tot en met fakenews, met bedreigingen van opiniemakers tot en met het verbieden van NGO’s, met academische vrijheid die onder druk staat tot en met vrije rechtsspraak die in het geding is, met hacken en tot slot een cartoonwedstrijd die door doodsbedreigingen niet gerealiseerd werd. Vrijheid van meningsuiting staat onder druk.

70 jaar geleden toen de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens net geschreven was, werd door de UNESCO een tentoonstelling gemaakt: The Human Rights Exhibition in Parijs, om te promoten dat de mensenrechten universeel zijn omdat dat toen nieuw was. Nu, 70 jaar later hebben  5 mensenrechtenorganisaties unaniem gekozen voor het maken van een tentoonstelling om artikel 19 van de UVRM: Vrijheid van Meningsuiting te promoten, omdat Vrijheid van Meningsuiting nog steeds niet vanzelfsprekend is. We hebben vrijheid van meningsuiting nodig om onze realiteit op te bouwen en te delen, vriendschappen te sluiten en te functioneren als democratie en rechtstaat. Dat geldt voor iedereen waar ook ter wereld. Vanaf 14 november tot 11 december is het mogelijk een wandeling door de Domkerk te maken langs tien affiches met visuele argumenten om te beseffen waarom Vrijheid van Meningsuiting onmisbaar en noodzakelijk is en zeker niet ééndimensionaal.
De vijf mensenrechtenorganisaties zijn Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens, Free Press Unlimited, het Humanistisch Verbond en de Nationale Unesco Commissie. Zij  benaderden ieder een organisatie die werkt op basis van Vrijheid van Meningsuiting: Bits of Freedom, De Raad voor de Journalistiek, de Unescojongeren, Glen Helberg en een Pakistaanse mensenrechtenactiviste. Er werden zes grafisch ontwerpers geselecteerd die deze zomer afstudeerden aan Hogescholen voor de Kunsten: Vera Rijks, Beatriz Conefrey en Han Yu van de Rietveld Academie te Amsterdam, Jerry Estié van de Willem de Kooning Academie te Rotterdam en Anouk Krus en Pascalle van Gerwen van Academie St Joost te Den Bosch. Deze grafisch ontwerpers hebben de tien visies van de mensenrechtenorganisaties in beeld gebracht waardoor er tien visuele argumenten ontstaan zijn die in de Domkerk te zien zijn om te benadrukken waarom Vrijheid van Meningsuiting niet ten onder mag gaan door bedreigingen, censuur en geweld. 

Op 10 december de Dag van de Rechten van de Mens en het 70 jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens zal Prof. dr. E.M.H Hirsch Ballin een lezing houden over verleden, heden en toekomst van Vrijheid van Meningsuiting in de Domkerk te Utrecht. De bijeenkomst begint om 13.30 uur. Daarnaast kan er deelgenomen worden aan Write for Rights van Amnesty International.

Tentoonstellingsperiode: 14 november – 11 december 2018  Domkerk Utrecht
Lezing Prof. dr. E.M.H. Hirsch Ballin: 10 december 2018 aanvang 13:30 uur Domkerk Utrecht


Contact en informatie: Erna Flokstra - eflokstra@xs4all.nl

Foto afbeelding: Han Yu
Maker kunstwerk: Han Yu
Naam kunstwerk: Sketch 3
Beschrijving kunstwerk: Artikel 19 UVRM wordt met lucht in opschrijfboekjes geblazen die naast elkaar hangen. Het lijkt zo of artikel 19 UVRM de lucht is die je inademt en zich uitschrijft in de aantekenboekjes tot een recht.  Daarnaast doet het denken aan een Tibetaanse gebedsmolen waardoor artikel 19 UVRM, die het koesteren van een mening waarborgt, zelf gekoesterd wordt. 
Vertaling artikel 19 Universele Verklaring van de Rechten van de Mens:
Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en meningsuiting. Dit recht omvat de vrijheid om zonder inmenging een mening te koesteren en om door alle middelen en ongeacht grenzen inlichtingen en denkbeelden op te sporen, te ontvangen en door te geven.