Organisatie

Velen werken mee om alle activiteiten van het Citypastoraat Domkerk mogelijk te maken. Op deze pagina een overzicht.

Kerkenraad

​Ds. Netty de Jong-Dorland, predikant - predikant@domkerk.nl (m)
Hans Ruitenbeek, ouderling en voorzitter - voorzitter@domkerk.nl (m)
Ria Paroubek-Groenewoud, ouderling en scriba -  scriba@domkerk.nl (m)
Bert Holsappel, ouderling-kerkrentmeester - penningmeester@domkerk.nl (m)

Erik Heijerman - ouderling
Hans Spinder - ouderling
Jan Paul de Vries - ouderling-kerkrentmeester
Marco van der Werf - ouderling 

Jan van Bemmel - diaken
Hans Boschloo - diaken 
Marriëtte Flipse - diaken
Nelleke Ganzevoort - diaken
Jaco van Maanen - diaken 
Eline van Maanen-van der Bijl - diaken 
Guus Peek - diaken
Maarten Ploeg - diaken 
Cor Vos - diaken 
Stijn van der Woude - diaken 

(m = lid moderamen)
Predikant

Sinds november 2006 is dominee Netty de Jong-Dorland predikant van de Domkerk. Zij studeerde  theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en begon haar predikantschap in 1982 in Oostvoorne. Van 1989-1998 was ze predikant van de Muiderkerk in Amsterdam, van 1998-2006 van de Immanuëlkerk te Groningen. 
Ds. De Jong-Dorland weet de Bijbelse boodschap aansprekend tot klinken te brengen in de actualiteit van elke dag. 
Zij werkt daarbij nauw samen met cantor Remco de Graas en organist Jan Hage. In de Domkerk zijn Woord en muziek hecht met elkaar verbonden. 
Van maandag tot en met donderdag heeft ds. De Jong-Dorland telefonisch spreekuur van 9.15 uur tot 9.45 uur, t: 030-2400660. Op dinsdag heeft zij van 11.45 uur tot 12.30 uur spreekuur in de Domkerk, Domproostenkapel. U kunt haar ook bereiken via predikant@domkerk.nl of aanspreken na de dienst op zondag.


Koster-beheerder

Toos van Rijn is de koster-beheerder van de Domkerk. Zij helpt u graag als u het gebouw wilt huren of een bijzonder arrangement wilt afspreken. Een bijzonder concert of een romantisch huwelijk zijn bij haar in goede handen. Ook berichten over het (onderhoud van het) gebouw kunt u bij haar kwijt.  Zij is bereikbaar via e: beheerder@domkerk.nl,  of t: 030-2310403 of 06-10164345 (ma/di/do/vr).

Vrijwilligers

Met veel enthousiasme zijn vele vrijwilligers actief in de Domkerk. Zij helpen bij de diensten, de pastorale zorg, de concerten of de Open Dom. Vrijwilligers bij de Open Dom ontvangen bezoekers, leiden toeristen rond of helpen klanten in de DomShop of het DomCafe. Jaarlijks wordt voor de vrijwilligers een diner en een uitje georganiseerd.
Ook vrijwilliger worden? Mail naar secretariaat@domkerk.nl of tel. 030-2310403. Voor meer informatie zie: vrijwilliger in de Domkerk.

Communicatie

Het actuele beleidsplan 2017-2021 kunt u hier downloaden: Beleidskader Domkerk_2017-2021.pdf

De Handreiking is het huisorgaan van Citypastoraat Domkerk en verschijnt zes keer per jaar in een oplage van 650 exemplaren. Het wil verbinding aanbrengen tussen iedereen die op een of andere manier verbonden is met de Domkerk. Met achtergrondartikelen over geloof en kerk, kunst, cultuur, samenleving en de Domkerk als gebouw. Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Als u de Handreiking wilt ontvangen kunt u dat laten weten via handreiking@domkerk.nl 
De digitale Nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks met daarin alle activiteiten in de Domkerk. Wilt u deze ontvangen? Mail naar nieuws@domkerk.nl.

Netwerk Citykerken Nederland
Het Citypastoraat Domkerk is lid van het Netwerk Citykerken Nederland. Dit werd in 2008 op landelijk niveau opgericht als bundeling van kerkelijke bewoners van Monumentale Binnenstadskerken. Doel is uitwisselen van ervaringen in het bewonen en gebruiken van deze kerken in het hart van de grote steden en inhoud geven aan spiritualiteit en cultuur ten behoeve van een breed publiek.
Deelnemers zijn: Grote kerk, Dordrecht; Oude kerk en Westerkerk, Amsterdam; Hooglandse kerk, Leiden; Sint Stevenskerk, Nijmegen; Abdijkerk Middelburg; Lebuinuskerk, Deventer; Magdalenakerk, Goes; Grote of Sint Bavokerk, Haarlem en Laurenskerk, Rotterdam.