Liturgische gegevens diensten

 

 

Zondag 19 november 2017, 10.30 uur

Tweede zondag van de Voleinding

Psalm Psalm 9: 1, 4, 5

Thoralezing Genesis 18: 22 - 33

Epistellezing 2 Tessalonicenzen 1: 3 - 10a

Evangelielezing Mattheüs 25: 31 - 46

Voorganger ds. J. Kronenburg


Zondag 26 november 2017, 10.30 uur

Derde zondag van de Voleinding

Psalm Psalm 50: 1, 2, 11

Profetenlezing Jesaja 65: 17 - 23

Epistellezing 2 Petrus 3: 3 - 14

Evangelielezing Mattheüs 25: 1 - 13

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 3 december 2017, 10.30 uur

Eerste zondag van Advent

Psalm Psalm 25: 1, 2, 3

Profetenlezing Jesaja 40: 1 - 11

Epistellezing Romeinen 13: 11 - 14a

Evangelielezing Mattheüs 21: 1 - 9

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 10 december 2017, 10.30 uur

Tweede zondag van Advent

Psalm Psalm 80: 1, 2,4,7

Profetenlezing Jesaja 2: 2 - 5

Epistellezing Romeinen 15: 4 - 13

Evangelielezing Lucas 21: 25 - 33

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 17 december 2017, 10.30 uur

Derde zondag van Advent

Psalm Psalm 85: 1, 2

Profetenlezing Jesaja 35: 1 - 10

Epistellezing 1 Korintiërs 4: 1 - 5

Evangelielezing Mattheüs 11: 2 - 10

Voorganger ds. W.A. Roskam


Zondag 24 december 2017, 10.30 uur

Vierde zondag van Advent

Psalm Psalm 19: 1, 2

Profetenlezing Jesaja 62: 8 - 63:4

Epistellezing Filippenzen 4: 4 - 7

Evangelielezing Johannes 1: 19 - 28

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 24 december 2017, 17.00 uur

Kerstvesper

Voorganger ds. Sytze de Vries


Zondag 24 december 2017, 19.00 uur

Kinderkerstnachtdienst

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 24 december 2017, 22.30 uur

Kerstnachtdienst

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Maandag 25 december 2017, 10.30 uur

Hoogfeest van Kerst

Psalm Psalm 98: 1, 2

Profetenlezing Jeremia 23: 5 - 8

Epistellezing Hebreeën 1: 1 - 6 (12 )

Evangelielezing Johannes 1: 1 - 14

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 31 december 2017, 10.30 uur

Zondag na Kerst

Psalm Psalm 93

Profetenlezing Jesaja 8: 11 - 15

Epistellezing Galaten 4: 1 - 7

Evangelielezing Lucas 2: 33 - 40

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 31 december 2017, 19.00 uur

Oudejaarsvesper

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Maandag 1 januari 2018, 10.30 uur

Ochtendgebed

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 7 januari 2018, 10.30 uur

Epifanie - Driekoningen

Psalm Psalm 72: 1, 2, 3

Profetenlezing Jesaja 60: 1 - 6

Epistellezing Efeziërs 3: 1 - 12

Evangelielezing Mattheüs 2: 1 - 12

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland
 

Zondag 14 januari 2018, 10.30 uur

Eerste zondag van Epifanie

Doop van de Heer - Doopzondag

Psalm Psalm 100

Profetenlezing Jesaja 61: 1 - 4; 62: 11 - 12

Epistellezing Romeinen 12: 1 - 6

Evangelielezing Mattheüs 3: 13 - 17

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 21 januari 2018, 10.30 uur

Tweede zondag van Epifanie

Bruiloft te Kana

Psalm Psalm 66: 1, 2, 6, 7

Profetenlezing Jesaja 62: 1 - 5

Epistellezing Romeinen 4: 1 - 12

Evangelielezing Johannes 2: 1 - 11

Voorganger ds. H.T. Wagenaar


Zondag 28 januari 2018, 10.30 uur

Vierde zondag van Epifanie

Psalm Psalm 66 of 18: 1, 2, 5, 8

Thoralezing Deuteronomium 18: 15 - 20

Epistellezing 1 Korintiërs 8: 1b - 13

Evangelielezing Marcus 1: 21 - 28

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland


Zondag 4 februari 2018, 10.30 uur

Vijfde zondag van Epifanie

Psalm Psalm 67 of 44: 1, 4, 11

Profetenlezing 2 Koningen 4: 18 - 21

(22 - 32 ) 32 - 37

Epistellezing 1 Korintiërs 9: 16 - 23

Evangelielezing Marcus 1: 29 - 39

Voorganger ds. N.J. de Jong-Dorland