Liturgische gegevens diensten


Zondag 2 februari 2020, 10.30 uur
Vierde zondag van Epifanie
Profeten    Sefanja 2:3, 3:9-13
Psalm    Psalm 37:1-11
Brieven    1 Korinthe 1:18-31
Evangelie    Matteüs 5:1-12
Voorganger    ds. Rienk Lanooy

Zondag 9 februari 2020, 10.30 uur
Vijfde zondag van Epifanie
Thora    Exodus 1
Psalm    Psalm 42
Brieven    1 Korinthe 2:1-5
Evangelie    Matteüs 5:13-16
Voorganger    ds. Willem Roskam
 
Zondag 16 februari 2020, 10.30 uur
Zesde zondag van Epifanie
Thora    Exodus 2:1-10
Psalm    Psalm 18
Brieven    1 Korinthe 2:6-11
Evangelie    Matteüs 5:17-26
Voorganger    ds. Pieter Oussoren

Zondag 23 februari 2020, 10.30 uur
Zevende zondag van Epifanie
Thora    Exodus 2:11-25
Psalm    Psalm 146
Brieven    1 Korinthe 3:16-23
Evangelie    Matteüs 5:33-48
Voorganger    ds. Willem Roskam

Woensdag 26 februari 2020, 19:00 uur
Aswoensdag (Vesper)
Profeten    Joël 2:12-19
Psalm    Psalm 57
Brieven    2 Korinthe 5:20-6:10
Evangelie    Matteüs 6:1-6, 16-21
Voorgangers    ds. Willem Roskam en ds. Sytze de Vries

Zondag 1 maart 2020, 10:30 uur
Eerste zondag van de Veertigdagen
Psalm    Psalm 91
Thora    Exodus 3:1-18
Brieven    Romeinen 5:12-21
Evangelie    Matteüs 4:1-11
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 8 maart 2020, 10:30 uur
Tweede zondag van de Veertigdagen
Psalm    Psalm 25a
Thora    Exodus 4:18-31
Brieven    Filippenzen 3:7-14
Evangelie    Matteüs 17:1-9
Voorganger    dr. Marcel Barnard

Zondag 15 maart 2020, 10:30 uur
Derde zondag van de Veertigdagen
Psalm    Psalm 25b
Thora    Exodus 6:2-9.28-7:7
Brieven    1 Korinthe 10:1-13
Evangelie    Johannes 4:5-26
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 22 maart 2020, 10:30 uur
Vierde zondag van de Veertigdagen
Psalm    Psalm 122
Thora    Exodus 7:8-25
Brieven    Efeziërs 5:8-14
Evangelie    Johannes 9:1-13;26-39
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 29 maart 2020, 10:30 uur
Vijfde zondag van de Veertigdagen
Psalm    Psalm 43
Thora    Exodus 9:13-35
Brieven    Romeinen 8:8-11
Evangelie    Johannes 11:1-4;17-44
Voorganger    ds. Henk Gols