Liturgische gegevens diensten

Zondag 18 november 2018, 10.30 uur
Negende zondag van de herfst
Psalm                                Psalm 9
Thoralezing                       Exodus 30:11-16
Brieflezing                         Openbaring 6
Evangelielezing                 Marcus 12:38 – 13:2
Voorganger                        ds. N.J.P. Sjoer
 
Zondag 25 november 2018, 10.30 uur
Tiende zondag van de herfst
Psalm                                Psalm 50:1, 2, 11
Profetenlezing                   Sefanja 1:14 –  2:3
Boek Openbaring              Openbaring 7:1-4, 9-17                      
Evangelielezing                 Marcus 13:14-27
Voorganger                        ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 2 december 2018, 10.30 uur
Eerste zondag van Advent
Psalm                                Psalm 25:1, 2, 3
Profetenlezing                   Zacharia 14:4 -9
Boek Openbaring              Openbaring 8
Evangelielezing                 Lucas 21:25-31
Voorganger                        ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 9 december 2018, 10.30 uur
Tweede zondag van Advent
Psalm                                Psalm 80:1, 2
Profetenlezing                   Maleachi 3:1-4
Boek Openbaring              Openbaring 10
Evangelielezing                 Lucas 3:1-6
Voorganger                        ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 16 december 2018, 10.30 uur
Derde zondag van Advent
Psalm                                Psalm 85:1, 2
Profetenlezing                   Sefanja 3:14-20
Boek Openbaring              Openbaring 12:1-7
Evangelielezing                 Lucas 3:7-18
Voorganger                        ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 23 december 2018, 10.30 uur
Vierde zondag van Advent
Psalm                                Psalm 19:1, 2
Profetenlezing                   Micha 5:1-4a
Boek Openbaring              Openbaring 14:1-7, 12-13
Evangelielezing                 Lucas 1:39- 45
Voorganger                       ds. M.P.C.F. Lanooy
 
Maandag 24 december 2018, 17.00 uur
Festival of Lessons and Carols
Voorganger                         ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Maandag 24 december 2018, 19.00 uur
Kinderkerstnachtdienst
Voorganger                         ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Maandag 24 december 2018, 22.30 uur
Kerstnachtdienst
Voorganger                         ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Dinsdag 25 december 2018, 10.30 uur
Hoogfeest van Kerst
Profetenlezing                   Jesaja 52:7-10
Brieflezing                          Hebreeën 1:1-12
Evangelielezing                 Johannes 1:1-14
Voorganger                        ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 30 december 2018 10.30 uur
Psalm                                Psalm 93
Profetenlezing                   Jesaja 61:10-62:3
Brieflezing                         Galaten 3:23 –  4:7
Evangelielezing                 Lucas 2:33-40
Voorganger                        ds. J. Kronenburg
 
Maandag 31 december 2018, 19.00 uur
Oudejaarsvesper
Voorganger                         ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Dinsdag 1 januari 2019, 10.30 uur
Nieuwjaar, octaaf van Kerstmis, naamgeving
en besnijdenis van onze Heer

Ochtendgebed
Voorganger                         ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 6 januari 2019, 10.30 uur
Epifanie
Psalm                                Psalm 72
Profetenlezing                   Jesaja 60:1-6
Brieflezing                         Efeziërs 3:1-12
Evangelielezing                 Mattheüs 2:1-12
Voorganger                        ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 13 januari 2019, 10.30 uur
Eerste zondag van Epifanie
Doop van de Heer in de Jordaan

Psalm                                Psalm 100
Profetenlezing                   Jesaja 40:1-11
Brieflezing                         Titus 3:4-7
Evangelielezing                 Lucas 3:15-16, 21-22
Voorganger                        ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 20 januari 2019, 10.30 uur
Tweede zondag van Epifanie
De bruiloft te Kana

Psalm                                Psalm 66:1, 2, 6, 7
Profetenlezing                   Ester 2:1-4
Brieflezing                         1 Korintiërs 12:1-11
Evangelielezing                 Johannes 2:1-11
Voorganger                        ds. H. Pals
 
Zondag 27 januari 2019, 10.30 uur
Derde zondag van Epifanie
Afscheid ds. N.J. de Jong-Dorland

Psalm                                Psalm 67
Geschriftenlezing              Ester 3
Brieflezing                         1 Korintiërs 12:12-27
Evangelielezing                 Lucas 4:14-21
Voorganger                       ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Toelichting bij de diensten
 De zondagen van de Voleinding en Advent
Via de zondagen van de Voleinding en de Adventszondagen leven we toe naar Kerst.
De kaarsen in het koor van de kerk helpen ons tellen. Tot aan Kerst lezen we naast de Oud -Testamentische lezing en het Evangelie uit het boek Openbaring.
 
Kerk op Schoot
2 december, de eerste zondag van Advent, en 13 januari, doop van de Heer, is er weer Kerk op Schoot. Kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar kunnen op een speelse manier kennismaken met kerk-zijn. In aanwezigheid van de ouders wordt een Bijbelverhaal gelezen, gebeden en gezongen. Kerk op Schoot start op dezelfde tijd als de gewone dienst, om 10.30 uur. Rond 11.00 uur is Kerk op Schoot afgelopen en kunnen de ouders weer meedoen met de gewone dienst. De kinderen blijven lekker spelen in de sacristie.
 
Night of Light
Elke derde zaterdagavond van de maand is de Domkerk met kaarsen verlicht en staan de deuren open voor ieder die een kaarsje wil aansteken, even tot zichzelf wil komen, wil genieten van de muziek, wil bidden, een zegen wil ontvangen, of de completen (het nachtgebed) wil meebidden. De data deze maanden zijn: 17 november, 15 december en 19 januari, van 20.15 tot 23.15 uur.
 
Kerstbijeenkomst voor ouderen 19 december
Woensdag 19 december is er voor gemeenteleden en Open Dommers van 75 jaar en ouder een kerstbijeenkomst. Om 10.30 uur is er een kerstviering die door ds. N.J. de Jong-Dorland geleid wordt.
Daarna is er een kerstlunch die tot 13.30 uur zal duren.
 
Festival of Lessons and Carols
Maandag 24 december om 17.00 uur begint het Kerstfeest met een Festival of Lessons and Carols.
 
Kinderkerstnachtdienst
Maandag 24 december is er om 19.00 uur een Kinderkerstnachtdienst.
 
Kerstnachtdienst
Maandag 24 december om 22.30 uur is de Kerstnachtdienst.
 
Kerstmorgen
Dinsdag 25 december vieren we het Hoogfeest van Kerst.
 
Oudejaarsvesper
Maandag 31 december luiden we het oude jaar uit met een Oudejaarsvesper om 19.00 uur.
 
Nieuwjaarsochtendgebed
Dinsdag 1 januari is er om 10.30 uur een ochtendgebed.
 
Driekoningen
Zondag 6 januari vieren we Driekoningen. Op dit feest denken we aan de drie koningen die op zoek waren naar het koningskind. Ze vonden het kind Jezus in Bethlehem en brachten hem geschenken. Wil je in de dienst meelopen in de optocht achter de ster aan en geschenken voor Jezus in de kerststal leggen, kom dan als koning of koningin verkleed naar de kerk!
 
Doop van de Heer in de Jordaan
Zondag 13 januari vieren we de Doop van de Heer in de Jordaan. Deze zondag is er gelegenheid voor bediening van de Heilige Doop. Aan de doop gaan twee doopgesprekken vooraf. Ouders die hun kind(eren) willen laten dopen kunnen contact met mij opnemen.
 
Het boek Ester in de tijd van Epifanie
Op de tweede zondag van Epifanie starten we naast Epistel en Evangelie met een alternatief spoor uit het boek Ester.
 
Afscheidsdienst ds. Netty de Jong-Dorland
Zondag 27 januari ga ik met emeritaat. De afscheidsdienst is op de gewone tijd om 10.30 uur.
Gezegende diensten en feestdagen toegewenst.
ds. Netty de Jong-Dorland
 
Belijdeniskring
Jaarlijks is er in de Paasnacht gelegenheid om belijdenis te doen. Hier gaat een catechese aan vooraf. Woensdagavond 9 januari om 20.00 uur start de belijdeniskring. We zullen spreken over de kernwoorden van ons geloof en onze vragen daarbij, over de Bijbel, belijdenis en kerk. De kring is voor iedereen, jong en oud, die overweegt belijdenis te doen. Voor vragen over zin en betekenis van belijdenis doen kan contact opgenomen worden met ds. Sytze de Vries, gastvoorganger in de Paasnacht. Leiding en opgave: sytzedevries@planet.nl, 030 238 02 19.