Liturgische gegevens diensten

Zondag 24 juni 2018, 10.30 uur
Eerste zondag van de zomer
Psalm                        Psalm 27 
Geschriftenlezing      Job 38
Epistellezing              2 Korintiers 5:14-21
Evangelielezing         Marcus 4:35-41
Voorganger                ds. N.J. de Jong-Dorland

Zondag 1 juli 2018, 10.30 uur 
Tweede zondag van de zomer
Psalm                        Psalm 28 
Geschriftenlezing      Job 42
Epistellezing              2 Korinthiers 8: 9-15
Evangelielezing         Marcus 5: 22-43
Voorganger                prof. dr. M. Barnard

Zondag 8 juli 2018, 10.30 uur 
Derde zondag van de zomer 
Psalm                        Psalm 47 
Profetenlezing           Ezechiel 2: 1-7
Epistellezing              2 Korinthiers 12: 1-10
Evangelielezing         Marcus 6: 1-6
Voorganger                ds. N.J. de Jong-Dorland 

Zondag 15 juli 2018, 10.30 uur 
Vierde zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 48 
Profetenlezing            Jesaja 52: 1-6
Epistellezing               Efeziers 1: 3-14
Evangelielezing          Marcus 6: 6b-13
Voorganger                 ds. N.J. de Jong-Dorland 

Zondag 22 juli 2018, 10.30 uur 
Vijfde zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 54
Profetenlezing            Jeremia 23: 1-6
Brieflezing                  Efeziers 1: 15-23 
Evangelielezing         Marcus 6: 30-44
Voorganger                Ds. N.J. De Jong-Dorland 

Zondag 29 juli 2018, 10.30 uur 
Zesde zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 55 
Profetenlezing            Jesaja 63: 7-14
Brieflezing                  Efeziers 2: 11-22
Evangelielezing          Marcus 6:45-52
Voorganger                 ds. H.A. van Olst 

Zondag 5 augustus 2018, 10.30 uur 
Zevende zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 68
Thoralezing                Deuteronomium 10: 12-21 
Brieflezing                  Efeziers 3: 1-13
Evangelielezing         Marcus 7: 1-23
Voorganger                ds. A.W. Kuipers 

Zondag 12 augustus 2018, 10.30 uur 
Achtste zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 70
Profetenlezin              2 Koningen 4: 8-18
Brieflezing                  Efeziers 4:(1) 7-16
Evangelielezing         Marcus 7: 24-30
Voorganger                ds. J.J. Suurmond

Zondag 19 augustus 2018, 10.30 uur 
Negende zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 74
Profetenlezing           Jesaja 35: 1-10
Brieflezing                  Efeziers 5: 15-20
Evangelielezing         Marcus 7: 31-37
Voorganger               ds. J. van der Werf 

Zondag 26 augustus 2018, 10.30 uur 
Tiende zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 84
Profetenlezing            2 Koningen 4: 42-44
Brieflezing                  Efeziers 6: 1-9
Evangelielezing         Marcus 8 :1-21
Voorganger                ds. N.J. de Jong-Dorland 

Zondag 2 september 2018, 10.30 uur 
Elfde zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 86
Profetenlezing            Zacharia 8: 4-8, 20-23
Brieflezing                  Efeziers 6: 10-20
Evangelielezing          Marcus 8: 22-26
Voorganger                ds. N.J. de Jong-Dorland 

Zondag 9 september 2018, 10.30 uur 
Twaalfde zondag van de zomer 
Psalm                         Psalm 86
Thoralezing                Deuteronomium 4:1-2, 9-20 
Brieflezing                  Jakobus 1: 17-27
Evangelielezing         Marcus 8:27 - 9: 1
Voorganger                ds. N.J. de Jong-Dorland