Liturgische gegevens diensten

Zondag 16 september 2018, 10.30 uur
Laatste zondag van de zomer
Psalm                                   Psalm 84
Profetenlezing                     Jesaja 45:20-25
Brieflezing                           Jakobus 2:1-18
Evangelielezing                   Marcus 9:14-29
Voorganger                          ds. J.H. Uytenbogaardt
 
Zondag 23 september 2018, 10.30 uur
Eerste zondag van de herfst
Vredeszondag
Psalm                                   Psalm 122
Thoralezing                          Deuteronomium 13:2-6
Evangelielezing                   Marcus 9:30-37
Voorganger                          ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 30 september 2018, 10.30 uur
Tweede zondag van de herfst
Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Psalm                                   Psalm 78
Thoralezing                          Numeri 11:24-29
Brieflezing                           Jakobus 4:11-17
Evangelielezing                   Marcus 9:38-50
Voorganger                          ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 7 oktober 2018, 10.30 uur
Derde zondag van de herfst
Doopzondag

Kerk op schoot
Psalm                                   Psalm 119:31-34
Profetenlezing                      Maleachi 2:10-16
Brieflezing                            Hebreeën 3:1-6
Evangelielezing                    Marcus 10:1-16
Voorganger                           ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 14 oktober 2018, 10.30 uur
Vierde zondag van de herfst
Psalm                                   Psalm 119:16-18
Thoralezing                          Deuteronomium 15:1-11
Brieflezing                            Hebreeën 3:7-14
Evangelielezing                    Marcus 10:17-31
Voorganger                          ds. M. Diepenbroek
 
Zondag 21 oktober 2018, 10.30 uur
Vijfde zondag van de herfst
Psalm                                   Psalm 130
Profetenlezing                     Jesaja 29:18-24
Brieflezing                            Hebreeën 4:12-16
Evangelielezing                   Marcus 10:32-45
Voorganger                          ds. S.L.S. de Vries
 
Zondag 28 oktober 2018, 10.30 uur
Zesde zondag van de herfst
Psalm                                   Psalm 138
Profetenlezing                     Jesaja 59:9-19
Brieflezing                            Hebreeën 6:9-12
Evangelielezing                    Marcus 10:46-52
Voorganger                           ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Donderdag 1 november 2018, 19.00 uur
Allerheiligenvesper
 
Zondag 4 november 2018, 10.30 uur
Zevende zondag van de herfst
Allerheiligen

Lied                                       Allerheiligen
Geschriftenlezing                 Job 19:23-27a                    
Brieflezing                            Openbaring 4
Evangelielezing                    Marcus 12:18-27
Voorganger                           ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Woensdag 7 november 2018, 19.00 uur
Willibrordvesper
 
Zondag 11 november 2018, 10.30 uur
Achtste zondag van de herfst
Lied                                      St. Maarten                             
Thoralezing                          Leviticus 19:1 – 2, 9-18
Brieflezing                           Openbaring 5
Evangelielezing                   Marcus 12:28-34
Voorganger                          ds. N.J. de Jong-Dorland
 
Zondag 11 november 2018, 19.00 uur
St. Maartensvesper