Liturgische gegevens diensten


Zondag 5 april 2020, 10.30 uur
Palm- en Passiezondag
Evangelie    Mattëus 21:1-11
Psalm    Psalm 118
Thora    Exodus 11:1-10
Brieven    Filippenzen 2:5-11
Evangelie    Matteüs 26:1-27, 66
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 5 april 2020, 15.30 uur
Dienst dak- en thuislozen, Straatpastoraat

Maandag 6 april 2020, 19.00 uur
Vesper Stille Week

Dinsdag 7 april 2020, 19.00 uur
Vesper Stille Week

Woensdag 8 april 2020, 19.00 uur
Vesper Stille Week

Donderdag 9 april 2020, 20.30 uur
Witte Donderdag
Psalm    Psalm 67
Thora    Exodus 12:1-28
Evangelie    Johannes 13:1-15
Voorganger    ds. Willem Roskam

Vrijdag 10 april 2020, 20.30 uur
Goede Vrijdag
Thora    Exodus 12:29-42
Profeten    Hosea 6:1-6
Brieven    Hebreeën 9:11-15
Evangelie    Johannes 18:1-19:42
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zaterdag 11 april 2020, 8.30 uur
Stille Zaterdag
Ochtendgebed
Gedachtenis van de Nederdaling ter helle

Zaterdag 11 april 2020, 20.30 uur
Paaswake
Dienst van Schrift en Tafel
Lof van het Licht, doopgedachtenis en belijdenis
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 12 april 2020, 6.15 uur - AFGELAST
Paasjubel op het Domplein

Zondag 12 april 2020, 10.30 uur
Hoogfeest van Pasen
Psalm    Psalm 139
Thora    Exodus 14:15-31
Brieven    Kolossenzen 3:1-4
Evangelie    Johannes 20:1-18
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 19 april 2020, 10.30 uur
Tweede zondag van Pasen
Psalm    Psalm 81
Thora    Exodus 15:22-16:27
Brieven    1 Petrus 1:3-9
Evangelie    Johannes 20:19-31
Voorganger    ds. Sytze de Vries

Zondag 26 april 2020, 10.30 uur
Derde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 33
Thora    Exodus 16:28-17:7
Brieven    1 Petrus 1:17-23
Evangelie    Johannes 21:1-14
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 3 mei 2020, 10.30 uur
Vierde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 66
Thora    Exodus 17:8-16
Brieven    1 Petrus 2:19-25
Evangelie    Johannes 10:1-10
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 10 mei 2020, 10.30 uur
Vijfde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 98
Thora    Exodus 19
Brieven    1 Petrus 2:1-10
Evangelie    Johannes 14:1-14
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 17 mei 2020, 10.30 uur
Zesde zondag van Pasen
Psalm    Psalm 66
Thora    Exodus 20:1-21
Brieven    1 Petrus 3:8-18
Evangelie    Johannes 16:16-24
Voorganger    ds. Idelette Otten

Donderdag 21 mei 2020, 9.00 uur
Hemelvaart van de Heer
Psalm    Psalm 47
Thora    Exodus 20:22-24
Brieven    Handelingen 1:1-11
Evangelie    Lucas 24:49-53
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 24 mei 2020, 10.30 uur
Zevende zondag van Pasen
Psalm    Psalm 27
Thora    Exodus 23:1-17
Brieven    1 Petrus 4:12-19
Evangelie    Johannes 17:1-13
Voorganger    Dr. Mirella Klomp vdm

Zondag 31 mei 2020, 10.30 uur
Vijftigste Paasdag – Pinksteren
Viering 50 jaar Citypastoraat Domkerk
Psalm    Psalm 68
Thora    Exodus 24
Brieven    Handelingen 2:1-24
Evangelie    Johannes 14:23-29
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 7 juni 2020, 10.30 uur
Drievuldigheidszondag – Trinitatis
Doopzondag
Psalm    Psalm 8
Thora    Exodus 34:4-9
Brieven    2 Korintiërs 13:11-13
Evangelie    Matteüs 28:16-20
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 7 juni 2020, 15.30 uur
Dienst dak- en thuislozen, Straatpastoraat

Zondag 14 juni 2020, 10.30 uur
Eerste zondag na Trinitatis
Profeten    Jesaja 12:1-6
Psalm    Psalm 100
Brieven    Romeinen 5:6-11
Evangelie    Matteüs 9:35-10:15
Voorganger    ds. Eward Postma

Zondag 21 juni 2020, 10.30 uur
Eerste zondag van de zomer
Profeten    Jeremia 20:7-13
Psalm    Psalm 69:14-29
Brieven    Romeinen 5:15-19
Evangelie    Matteüs 10:16-33
Voorganger    ds. Willem Roskam