Liturgische gegevens diensten

Zondag 21 juni 2020, 10.30 uur
Eerste zondag van de zomer
Psalm    Psalm 27
Profeten    Jeremia 20:7-13
Brieven    Romeinen 5:15-19
Evangelie    Matteüs 10:16-33
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 28 juni 2020, 10.30 uur
Tweede zondag van de zomer
Psalm    Psalm 28
Profeten    Jeremia 29:1,4-14
Brieven    Romeinen 6:3-11
Evangelie    Matteüs 10:34-42
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 5 juli 2020, 10.30 uur
Derde zondag van de zomer
Psalm    Psalm 47
Profeten    Zacharia 9:9-12
Brieven    Romeinen 6:16-23
Evangelie    Matteüs 11:25-30
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 12 juli 2020, 10.30 uur
Vierde zondag van de zomer
Psalm    Psalm 48
Profeten    Jesaja 55:6-13
Brieven    Romeinen 7:21-8:6
Evangelie    Matteüs 13:1-9,18-23
Voorganger    ds. Ries den Dekker

Zondag 19 juli 2020, 10.30 uur
Vijfde zondag van de zomer
Psalm    Psalm 54
Profeten    Jesaja 40:12-25
Brieven    Romeinen 8:18-25
Evangelie    Matteüs 13:24-30,36-43
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 26 juli 2020, 10.30 uur
Zesde zondag van de zomer
Psalm    Psalm 55
Profeten    1 Koningen 3:5-12
Brieven    Romeinen 8:26-30
Evangelie    Matteüs 13:44-52
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 2 augustus 2020, 10.30 uur
Zevende zondag van de zomer
Psalm    Psalm 68
Profeten    Nehemia 9:15-20
Brieven    Romeinen 8:31-39
Evangelie    Matteüs 14:13-21
Voorganger    ds. Harry Pals

Zondag 9 augustus 2020, 10.30 uur
Achtste zondag van de zomer
Psalm    Psalm 70
Profeten    Jona 2:1-11
Brieven    Romeinen 9:1-5
Evangelie    Matteüs 14:22-33
Voorganger    ds. Netty de Jong-Dorland

Zondag 16 augustus 2020, 10.30 uur
Negende zondag van de zomer
Psalm    Psalm 74
Profeten    Jesaja 56:1-7
Brieven    Romeinen 11:13-24
Evangelie    Matteüs 15:21-28
Voorganger    ds. Sytze de Vries

Zondag 23 augustus 2020, 10.30 uur
Tiende zondag van de zomer
Psalm    Psalm 84
Profeten    Jesaja 51:1-6
Brieven    Romeinen 11:25-36
Evangelie    Matteüs 16:21-27
Voorganger    ds. Judith van der Werf

Zondag 30 augustus 2020, 10.30 uur
Elfde zondag van de zomer
Psalm    Psalm 86
Profeten    Jeremia 7:23-28
Brieven    Romeinen 12:1-8
Evangelie    Matteüs 17:14-20
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 6 september 2020, 10.30 uur
Twaalfde zondag van de zomer
Psalm    Psalm 86
Profeten    Ezechiël 33:7-11
Brieven    Romeinen 12:9-21
Evangelie    Matteüs 18:(1)15-20
Voorganger    ds. Willem Roskam

Zondag 13 september 2020, 10.30 uur
Dertiende zondag van de zomer
Psalm    Psalm 84
Thora    Exodus 32:7-14
Brieven    Romeinen 14:5b-12
Evangelie    Matteüs 18:21-35
Voorganger    ds. Willem Roskam