Kerkdiensten

Zondag    

  • 10.20 uur vooroefenen dienst;
  • 10.30 uur dienst van Schrift en Tafel (het rooster voor de komende zondagen vindt u hier); De kerkdiensten van Citypastoraat Domkerk zijn ook te beluisteren via internet. Dit kan met computer, tablet of smartphone op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21581. Desgewenst kunt u de orde van dienst ontvangen om de dienst optimaal te kunnen volgen. Stuur dan voor vrijdag 12:00 uur een verzoek per e-mail aan secretariaat@domkerk.nl of per telefoon naar 030-2310403;
  • 19.00 uur avondgebed (vesper);

Maandag 

  • 07.00 uur ochtendgebed;

Woensdag                

Maandag t/m zaterdag

  • 12.30 uur middaggebed;
Het rooster van de dagelijkse lezingen vindt u hier.


Toelichting

Zondagmorgendienst: Elke zon- en feestdag vieren we in de Domkerk de opstanding van Christus. De dienst die om 10.30 uur begint, is een dienst van Schrift en Tafel, met lezing en uitleg van de bijbel en met het delen van brood en wijn (avondmaal). De diensten zijn herkenbaar aan de klassieke oecumenische liturgie, met daarin de vaste gezangen. In lezingen en liederen klinkt een beeldrijke taal. Muziek versterkt de zeggingskracht van woorden. Kerkmuziek speelt daarom een belangrijke rol in de diensten, professioneel uitgevoerd door Domcantorij en Domorganist. Van gregoriaans tot Pärt. Na de dienst is er gelegenheid na te praten met koffie of thee. 

De Domkerk verleent gastvrijheid aan Straatpastoraat Utrecht. Regelmatig is er op zondagmiddag een dienst voor dak- en thuislozen.