logo.png

slider_mask.png
slider_mask-4.jpg slider_mask-3.jpg slider_mask-7.jpg slider_mask-8.jpg slider_mask-5.jpg

Jong in de Dom

Kinderen en jongeren hebben hun eigen plaats in de Domkerk. Tijdens de kerkdienst op zondag hebben zij een eigen programma. Tijdens de diverse feesten in het kerkelijk jaar spelen kinderen en jongeren een belangrijke rol. 

Jaarfeesten voor kinderen

Door het jaar heen zijn er een aantal grootse feesten voor kinderen in de Domkerk zoals het Sint Maartens Kinderfeest, de Kinderkerstnachtdienst, het feest van Driekoningen en Kinderpalmpasen. Daarnaast zijn er in vakantieperioden speciaal voor kinderen verschillende thematische rondleidingen in de Domkerk. Actuele informatie hierover is te vinden in de agenda van de Domkerk.

Crèche

Iedere zondag tijdens de kerkdienst is er crèche voor de allerkleinsten. Kinderen tussen 0 en 4 jaar zijn welkom in de sacristie van de Dom om daar te spelen, zingen en slapen.

Kerk op Schoot

Ongeveer eens in de maand kunnen kinderen van 0 tot 6 jaar op een speelse manier kennismaken met kerk-zijn. Samen met hun ouders lezen ze een Bijbelverhaal, bidden en zingen. Kerk op Schoot start gelijk met de gewone dienst, om 10.30 uur. Rond 11.00 uur is Kerk op Schoot afgelopen en kunnen de ouders aansluiten bij de dienst in de kerk. De kinderen blijven lekker spelen in de sacristie.

Kinderkring

Tijdens de dienst is er - na het gesprekje met de kinderen - kinderkring voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Zij horen het Bijbelverhaal van die zondag, praten daar met elkaar over en verwerken hun indrukken op een creatieve manier.

Basiscatechese

Kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool krijgen bij het Citypastoraat Domkerk een speciaal leerprogramma van 2 jaar aangeboden. Zij werken met de methode JOP basics. Alle hoofdthema’s uit het christelijk geloof komen aan de orde op een voor kinderen aansprekende manier. Tien keer per jaar komen zij op zondagmorgen tijdens de kerkdienst bij elkaar.

Domtieners

De tieners van de Domkerk komen eens per twee weken op zondag in de kerk samen om stil te staan en te praten over geloven, de kerk en maatschappelijke vraagstukken.

Kindercantorij

Voor kinderen vanaf 6 jaar is er de Kindercantorij. Wekelijks is er een repetitie en regelmatig zingt de kindercantorij tijdens de kerkdienst of tijdens de Zaterdagmiddagmuziek. Meer informatie bij de Domcantor Remco de Graas: cantor@domkerk.nl.

Contact

Informatie Jong in de Dom via e: jongindedom@domkerk.nl