Expositie

“1 voor 12 in Aleppo” en “Gravures die vertellen” 
Dubbeltentoonstelling in de Domkerk van 15 februari tot 8 april 2018

Gedurende de Veertigdagentijd en Pasen is in de Domkerk een dubbeltentoonstelling te zien. 
Mart Lerou (1946), maakte foto’s in  Aleppo in maart 2011, luttele dagen  voordat de verwoestende bombardementen begonnen. 
“Op mijn rondreis door Syrië zou de stad Aleppo,  waarvan het oude gedeelte behoort tot het wereld erfgoed, één van de highlights zijn. Hier deelden wij mooie ontspannende dagen met de Aleppijnen. Het bleek, zonder dat wij dit beseften, de vooravond te zijn van een totaal ontwrichtende Apocalyps, een afschuwelijke desastreuze teloorgang van een innemende stad. De Arabische Lente revolutie, een regio-brede ontevredenheid op 18 december 2010 begonnen in Tunesië en in de kiem aangewakkerd door een intens verlangen naar politieke hervormingen en meer burgerrechten, sloeg over naar Syrië. Mijn tentoonstelling, die ik “1 voor 12 “, noem bevat beeld materiaal van de allerlaatste dagen van het ongeschonden Aleppo. Dit heb ik nooit, maar dan ook nooit kunnen bevroeden”.
Met deze expositie brengt Lerou een ode aan de bijna volledig verwoeste stad Aleppo, één van de oudste steden van de wereld  (3000 v. Chr). Bovendien wil hij dat het een lofdicht is op alle Aleppijnen, die moesten vluchten voor de vernietiging en het geweld.

De  foto’s roepen  het leven van weleer, de schoonheid en de ziel van de Aleppo op. Buiten en binnen Syrië wordt niet alleen gedroomd van wederopbouw ; in Rotterdam (en andere steden) vonden reeds symposia plaats om concrete plannen te maken. Het werk van Lerou fungeert daarbij als documentatie (zó zag het eruit) en als inspiratie voor gevluchte Syriërs (zó leefden en woonden wij) en voeden de hoop, die bijzondere ziel van de stad ooit terug te kunnen winnen. 

Gravures die vertellen
Onderdrukking en verzet, vernedering en menselijke waardigheid zijn dragende thema’s in het grafische werk van Anton Verwey (1947). Ze komen tot uitdrukking in de serie  Arabische Lente en de oorlog in Syrië: slachtoffers van bombardementen te midden van de  puinhopen, demonstrerende vrouwen en een portret van “De Stem van de Arabische Lente”, Emel Mathlouthi, zangeres uit Tunesië.  Een tweede serie is een zestal portretten van verzetsstrijders. Verwey zegt hierover: “Linosnedes van verzetsstrijders uit de Haute Savoie - Waarom? Om de moed te vieren, te weten van hoe te leven in harmonie met je hart, met een visie van zichzelf die ons allemaal omvat. Dit weten wordt uitgedrukt door onbaatzuchtigheid, zelfopoffering tot het punt van acceptatie van verlies van eigen leven. Zij deden het om met alle kracht de waarden waarin ze geloofden te redden. Dit is zeldzaam, zeer zeldzaam, veel zeldzamer dan spontaan moedig gedrag van het moment. Ik heb het grootste respect voor hen die dit doen, in de loop van de tijd en met doorlopende risico's voor hun leven. Twee van deze verzetsstrijders, pater Louis Favre en Marianne Cohn - in gevangenschap - gingen zelfs zover dat ze weigerden te worden bevrijd door hun netwerken. Zij weigerden, om anderen te beschermen tegen represailles, terwijl ze wisten dat deze keuze zou leiden tot hun eigen dood. …….  ik heb niet alleen portretten gemaakt, maar ook een tekst bij elke gravure om U te helpen deze mensen te begrijpen, wat ze hebben gedaan en wat dat nog steeds betekent, voor ons vandaag”.

“Zij deden het om met alle kracht de waarden waarin ze geloofden te redden”. Het zijn niet alleen bijna vergeten verzetsstrijders, die Verwey portretteerde, maar ook mannen en vrouwen die schrijvend en zingend inspireerden en nog inspireren: handschriftsporen van  Anne Frank; de handen en gitaar van de in 1973 omgebrachte Chileense zanger Victor Jara en Emel Mathlouthi , zangeres uit Tunesië.
Evenals de foto’s van Aleppo nodigen de gravures uit tot het vertellen van verhalen en  het delen van herinneringen; ze doen een appèl op engagement. Als dat het gevolg is van deze dubbeltentoonstelling, dan is het doel van de makers bereikt. De Domkerk is open van: ma. t/m vr. 11.00 - 16.00 uur, za. 11.00 - 15.30 uur en zo. 12.30 - 16.00 uur.

Wil Arts
Tentoonstellingscommissie Domkerk

Mart Lerou (Eindhoven 1946) werd opgeleid en werkte als vormgever/binnenhuisarchitect. Vanaf het moment dat hij op zijn 18e jaar een camera in handen kreeg, was hij een gedreven amateurfotograaf. 
http://hetgrotemiddenoostenplatform.nl/2016/02/12/yalla-yalla-yalla-dansen-op-de-qasioen-nog-een-keer/


Anton Verwey (Rotterdam 1947), werkte na zijn studie internationaal recht in Leiden voor de UNHCR (VN Vluchtelingenorganisatie), zowel op het hoofdkantoor in Geneve, als in 52 landen verspreid over vier continenten. Hij ging met pensioen in 2007, om zich volledig te gaan wijden aan een oude liefde: beeldende kunst. Meer informatie: http://www.antonverwey.com