Expositie

Tastbaar inzicht - Bijbelse vrouwen in de levensboom. 
Expositie van beeldhouwer Thijs Kwakernaak in de Domkerk
12 december 2018 – 6 februari 2019.
 
Tien houten beelden zijn in een halve cirkel opgesteld achter het doopvont in de Dom. Verschillend van formaat en houtsoort, in stijl en bewerking. Bevallig, raadselachtig, archaïsch, bekend en vreemd. Het zijn tien vrouwen uit de bijbel, naast en tegenover elkaar, volgens een onzichtbaar grondpatroon met elkaar verbonden. De aartsmoeders Sarah, Rebekka, Lea en Rachel, samen met Tamar en Ruth, Miriam en Debora. Ook Esther en Abigail zijn erbij geplaatst.  Het is een intrigerende combinatie: waarom deze vrouwen? Uitgaande van de plek waar ze staan (de Domkerk) en de periode waarin ze te zien zijn (Advent en de Kersttijd), is hiervoor gekozen omdat zij allen de sterke vrouwen zijn, die Maria voorgingen en die aan haar religieuze achtergrond stem, kleur en kwaliteit gaven. 
Toch is dit niet de inspiratie van de kunstenaar geweest. Thijs Kwakernaak (1975), hoorde de verhalen als onbevangen buitenstaander en kreeg een uitleg aangereikt vanuit de Joodse mystiek. Een ontmoeting met theologe Magda van der Ende (1947), leidde tot deze serie; haar kabbalistische  interpretatie van de Bijbelse verhalen, als uitdrukking van archetypes op de Sefirot, de levensboom, noodde de kunstenaar tot zelfonderzoek en persoonlijke verwerking. 
 
Thijs Kwakernaak: “Alle stadia in de ontwikkeling van een boom reflecteren aspecten van mij: het zaad dat zich opent, wortelschietend uit de grond breekt om verder te kunnen groeien, zo hoog mogelijk, zijtakken aanmakend die helpen dit doel te bereiken. Het zijn mijn eigenschappen die, mits ze in balans zijn, helpen bij mijn zelfrealisatie.  Magda heeft de tien bijbelse vrouwen uitgekozen om tien eigenschappen een gezicht te geven, een vorm waarmee ik mij kan identificeren. Van deze vrouwen heb ik beelden gemaakt, beelden uit hout”. 
Foto’s van de beelden worden opgenomen in het boek van Magda van der Ende, “Vrouwen in zicht. Tien bijbelse vrouwen op de levensboom”, dat in januari 2019  verschijnt. 
Magda van der Ende : “Thijs heeft zich de essentie van de verhalen eigen gemaakt en op zeer gevoelige wijze tien houten beelden uitgehakt. Zijn werk toont, dat de verhalen niet alleen maar oude verhalen van vroeger zijn, maar dat ze een archetypische kracht hebben, die inwerkt op ieder die de beelden ziet. Boek en beeld horen bij elkaar. Thijs gebruikte de verhalen als inspiratie, mijn werk wordt bevestigd door de beelden”. 
 
Deze tien vrouwen beelden, “ tastbaar gemaakte inzichten”,  staan in een halve cirkel opgesteld. Zo is de wisselwerking tussen de verschillende kwaliteiten van de vrouwen aanschouwelijk gemaakt, maar ook letterlijk voelbaar. Er kan om en tussen de beelden doorgelopen worden en ze mogen worden aangeraakt. 
 
Wil Arts, Tentoonstellingscommissie Domkerk