Expositie

Tentoonstelling ‘Madonna met Kind’:  1 december t/m 31 januari 2018
In een reeks schilderijen die je met recht hedendaagse iconen kunt noemen, toont Giovanni Dalessi (Eindhoven, 1964) hoe hij het religieuze vooral ontdekt in het leven van alle dag, zoals in de schoonheid en intimiteit van een moeder die haar jonge kind koestert en verzorgt. 

De verbeelding van 'Madonna met Kind', die zo passend is voor de komende Adventstijd en Kerst, is in de gelijknamige tentoonstelling prominent aanwezig. De aandacht in deze tentoonstelling is evenwel niet alleen gevestigd op het 'Kerstgebeuren'. Er valt tevens een vooruitwijzen naar Christus' toekomstig lijden in te ontdekken. 
Zowel binnen de voorstelling van het klassieke thema van 'Madonna met Kind' als via een aantal andere werken wordt de verbinding met de Passie en met Pasen gelegd. Dat de kunstenaar zich ondermeer laat inspireren door de Iconenkunst en de Italiaanse en Vlaamse schilderkunst uit de vroege Renaissance laat zich ook daarin herkennen. 

Giovanni Dalessi
Hoewel zijn naam duidelijk maakt dat zijn verre voorvaderen uit Italië afkomstig zijn, woont en werkt de kunstenaar al zijn hele leven in Brabant. In 2013 werd Dalessi benoemd tot 'Kunstenaar van het Jaar' ( de grootste verkiezing op het terrein van de kunst in Nederland waarbij zowel een panel van deskundigen als het publiek de winnaar bepaalt).  Bij de tentoonstelling komt een brochure uit met een nadere toelichting.