← Back

Liturgisch leerhuis

Date & time

From 10 February 2020 at 13:13 to 2 April 2020 at 14:13

Place

Domkerk, Utrecht

Event details

Woensdag 4, 18 maart en 1 april, 20.00 uur, Domkerk
Als Citypastoraat Domkerk zijn we een gemeente met grote aandacht voor liturgie en kerkmuziek. Sinds de start van de ‘nieuwe gemeente’ in 1970 vormt dit één van belangrijke speerpunten en scherpt dit de identiteit van het Citypastoraat te midden van de andere kerkelijke gemeenten in Utrecht. In het beleidsplan 2017-2021 wordt dit als volgt verwoord: “Al eeuwen wordt in de Domkerk een geloofstraditie levend gehouden en de liturgie gevierd. De lofzang wordt met veel liefde en zorg gaande gehouden. Het dagelijks gebed vormt de hartslag van onze kerk: de dienst op zondagmorgen, het ochtendgebed op maandag, de dagelijkse middaggebeden en de vespers op woensdag en zondag. Het Citypastoraat Domkerk heeft een liturgisch profiel. Op zondagochtend vieren we de opstanding van Christus. De liturgie is oecumenisch-protestants, herkenbaar aan de vaste gezangen en met aandacht voor zowel het Nieuwe als het Oude Testament. Er zijn twee brandpunten: Schrift en Tafel. In de dienst van de Schrift wordt de Bijbel gelezen, gezongen en uitgelegd. In de dienst van de Tafel delen we wekelijks brood en wijn. Professioneel uitgevoerde kerkmuziek speelt in de diensten een belangrijke rol. De cantorij doet wekelijks mee en zingt meerstemmige vocale muziek van het hoogste niveau. Ervaringen van geluk en schoonheid en andere emoties die met mens-zijn te maken hebben, spelen een belangrijke rol in de wijze waarop de liturgie gevierd wordt.”

Liturgie in verleden, heden en toekomst
Voor velen is het liturgisch profiel de grote aantrekkingskracht van de Domkerk. Op zondagmorgen zijn er altijd mensen in de kerk die er een hele reis voor over hebben gehad. Wat zegt dat? Is het zoiets als een museumbezoek en zijn we ook op een zondagmorgen een museum? Een speciaal onderdeel van het Grootste museum van Nederland? Of gaat het om een springlevende praktijk waar niets museaals aan te ontdekken valt?
Tijdens de drie avonden zal het gaan over de herkomst, de huidige praktijk, nieuwe ontwikkelingen en vragen van dit moment. En vooral zal het ook gaan over dat wat liturgie tot liturgie maakt. De werkgroep Liturgie & Kerkmuziek bestaat naast de predikant, de cantor en de organist uit Erik Heijerman, Henk Vogel en Bram Schriever. Als extern adviseur is Anje de Heer verbonden aan de werkgroep. Zij is professioneel werkzaam voor Steunpunt Liturgie, het Centrum voor Kerkzang en het Huis van de Kerkmuziek. Als werkgroep verzorgen we de avonden. Van harte welkom bij het Liturgisch Leerhuis! Informatie en aanmelding bij Bram Schriever, b.schriever@leerruimte.nl, 06 - 51 43 58 17.