← Back

Giften welkom!

Date & time

From 6 April 2020 at 08:51 to 1 June 2020 at 09:51

Place

Domkerk, Utrecht

Event details

Nu we niet in de gelegenheid zijn te collecteren tijdens de diensten, vragen wij aandacht voor de mogelijkheid van overboeken per bankopdracht.
De Diaconie van het Citypastoraat verleent (nood)hulp waar geen hulp voorhanden is. Uw bijdrage hiervoor is meer dan welkom. U kunt uw gift overmaken naar NL77RABO 0175 4671 10  ten name van Diaconie Citypastoraat Domkerk.
Om de kosten van onze Domkerk gemeente en de extra kosten die we maken om de diensten uit te zenden te dekken is ook een bijdrage meer dan welkom. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken naar NL11 RABO 0130 6993 06 ten name van Citypastoraat Domkerk.

Veel dank voor uw bijdragen!