← Back

Aanmelden bijwonen diensten

Date & time

From 21 June 2020 at 09:26 to 30 September 2020 at 10:26

Place

Domkerk, Utrecht

Event details

Vanaf zondag 5 juli mogen er weer meer bezoekers deelnemen aan de kerkdiensten vanuit de Dom. Het aantal zitplaatsen wordt dan verhoogd van 30 naar 100. We kijken er zeer naar uit u weer te mogen begroeten. U dient zich vooraf wel aan te melden en dat kan heel eenvoudig door naar deze link te gaan: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-eredienst-domkerk-110688847322. Met dit formulier kunt zich aanmelden voor een zitplaats in een van de Erediensten in de Domkerk. Deze worden op zondagochtend om 10.30 uur gehouden. Wilt u zich voor meerdere diensten aanmelden, dan dient u dit formulier per dienst te doorlopen. Op deze website vindt u ook de richtlijnen en maatregelen die we aanhouden.

Wij wensen u alvast goede en mooie diensten toe! Voor vragen over uw reservering kunt u ons bereiken via: reserveringen@domkerk.nl Voor overige vragen over het Citypastoraat Domkerk kunt u ons bereiken via communicatie@domkerk.nl

Collectes
Nu we niet allen in de gelegenheid zijn de diensten bij te wonen, vragen wij degenen die de diensten op afstand volgen aandacht voor de mogelijkheid van overboeken per bankopdracht.
De Diaconie van het Citypastoraat verleent (nood)hulp waar geen hulp voorhanden is. Uw bijdrage hiervoor is meer dan welkom. U kunt uw gift overmaken naar NL77RABO 0175 4671 10  ten name van Diaconie Citypastoraat Domkerk.
Om de kosten te dekken van onze Domkerk gemeente - en de extra kosten die we maken om de diensten ook uit te zenden - is Uw bijdrage meer dan welkom. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken naar NL11 RABO 0130 6993 06 ten name van Citypastoraat Domkerk.
Dank voor uw broodnodige bijdragen!