← Back

Aanmelden bijwonen diensten

Date & time

From 21 June 2020 at 09:26 to 21 December 2020 at 10:26

Place

Domkerk, Utrecht

Event details

U bent van harte welkom bij de kerkdiensten. U dient zich vooraf wel aan te melden en dat kan heel eenvoudig door naar deze link te gaan: aanmelden bijwonen kerkdienst. Met dit formulier kunt zich aanmelden voor een van de Erediensten in de Domkerk. Deze worden op zondagochtend om 10.30 uur gehouden. Wilt u zich voor meerdere diensten aanmelden, dan dient u dit formulier per dienst te doorlopen. Op deze website vindt u ook de richtlijnen en maatregelen die we aanhouden.

Collectes
Nu we niet allen in de gelegenheid zijn de diensten bij te wonen, vragen wij degenen die de diensten op afstand volgen aandacht voor de mogelijkheid van overboeken per bankopdracht.
De Diaconie van het Citypastoraat verleent (nood)hulp waar geen hulp voorhanden is. Uw bijdrage hiervoor is meer dan welkom. U kunt uw gift overmaken naar NL77RABO 0175 4671 10  ten name van Diaconie Citypastoraat Domkerk.
Om de kosten te dekken van onze Domkerk gemeente - en de extra kosten die we maken om de diensten ook uit te zenden - is Uw bijdrage meer dan welkom. Uw bijdrage daarvoor kunt u overmaken naar NL11 RABO 0130 6993 06 ten name van Citypastoraat Domkerk.
Dank voor uw bijdragen!