Agenda


Vrijdag 20 oktober: Zaklamprondleiding voor kinderen in de herfstvakantie 
Zie je meer in het donker? Misschien wel! In de Domkerk is zoveel te ontdekken wat je overdag over het hoofd ziet. 's Avonds is dat anders... Met je zaklamp in de hand gaan we samen op zoek naar de leukste, spannendste, gekke beeldjes en dieren in de kerk. Waarom zouden mensen die gemaakt hebben? En waarom zijn ze er eigenlijk? Deze rondleiding is voor kinderen van 7 t/m 12 jaar en hun (groot)ouders. Neem zelf een zaklamp mee. Waarschuwing: na deze rondleiding kun je nooit meer door de kerk lopen zonder aangegaapt te worden door spinnen, slakken, slangen en leeuwen. Aansluitend is er iets te drinken met wat lekkers in het DomCafé. Tijd: 19.30-21.00 uur (deur open om 19.15 uur). Kosten: kinderen en begeleiders € 4,00 p.p. Aanmelden is niet nodig (ingang bruine deur tegenover de Domstraat).

Zaterdag 21 oktober: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur: 500 jaar Reformatie (2): Meezingconcert: De traditie van het psalmzingen in Nederland Jan Hage m.m.v. Arie Eikelboom (hymnoloog)

Zaterdag 21 oktober: Night of Light 
Zaterdagavond 21 oktober ben je weer welkom tussen 20.15 uur en 23:15 uur om in de met kaarsen verlichte Domkerk zelf een kaars aan te steken, te genieten van de muziek, stil te worden, te bidden en van 22:45 tot 23:05 de completen mee te maken.

Zondag 22 oktober om 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger in de dienst: ds. Rienk Lanooy. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche. Info: jongindedom@domkerk.nl

Dinsdag 24 oktober om 16 uur: Lezen - kijken – leren: Het Luthers leesrooster
De eerste van drie dinsdagmiddagen die gaan over het Luthers leesrooster. Een jaar lang werd in de zondagse eredienst het Luthers leesrooster gevolg. Het is een oud eenjarig rooster dat de West-Europese theologie, kunst en cultuur heeft gestempeld. Een zorgvuldig samengesteld geheel van oud-testamentische lezing, antwoordpsalm, epistellezing en evangelielezing. Op drie dinsdagmiddagen lezen we de teksten voor de zondag, kijken naar de onderlinge verbanden, en zien hoe schilders de verhalen hebben verbeeld. De tweede en derde bijeenkomst die ook in het DomCafé plaatsvinden zijn op 7 en 21 november. De aanvang is 16.00 uur. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij ds. Netty de Jong-Dorland. 030-2400660, e: predikant@domkerk.nl

Dinsdag 24 oktober om 20 uur: Wat zijn onze manieren – Kennismaken met het Citypastoraat
Het Citypastoraat Domkerk heeft als Citykerk in de binnenstad van Utrecht een eigen gezicht op zondag en door de week. Op drie avonden is het mogelijk nader kennis te maken met het Citypastoraat. Op de eerste avond gaat het over: Hoe zijn we kerk op zondag en door de week? De volgende avond staat centraal: Hoe vieren we de liturgie en de feesten? En tenslotte: Hoe lezen we de Bijbel? De volgende avonden zijn op 7 en 21 november. Voor meer informatie en voor aanmelding kunt u terecht bij ds. Netty de Jong-Dorland. 030-2400660. e: predikant@domkerk.nl

Donderdag 26 oktober, 20.00 uur, Domkerk, Evensong en Pub gezongen door de Schola Davidica Utrecht o.l.v. Daniel Rouwkema.

Zaterdag 28 oktober: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur: 500 jaar Reformatie (3): Ein feste Burg ist unser Gott Cantates van J.S. Bach Koor, solisten en barokorkest van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas

Zondag 29 oktober om 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger in de dienst: ds. Netty de Jong-Dorland. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche. Info: jongindedom@domkerk.nl

Woensdag 1 november: Allerheiligen in de Open Dom
Wie op woensdagmiddag 1 november de Domkerk binnen loopt, kan luisteren naar muziek en poëzie in het kader van de gedachtenis van de gestorvenen. Elk kwartier wordt er een gedicht voorgedragen en daarna klinkt er pianomuziek. We zijn stil. Wie een naam wil noemen, wordt daartoe van harte uitgenodigd. Ook is er gelegenheid een kaars te ontsteken aan de Paaskaars en deze op het rooster te zetten. Wie alleen even stil wil zijn en rustig wil zitten, is ook hartelijk welkom: tussentijds binnenlopen en weggaan kan gewoon. Het programma, dat traditiegetrouw wordt verzorgd door Tiny van Eeuwijk en Ellen Dupuis begint nadat het carillon 14.00 uur heeft geslagen. Het programma eindigt om 16.00 uur.

Woensdag 1 november: Allerheiligenvesper 
De Allerheiligenvesper is op woensdag 1 november om 19.00 uur in de Gedachteniskapel van de Domkerk.

Donderdag 2 november om 16.30 uur: In de Stilte … in de Domkerk 
‘In de Stilte … in de Domkerk’ geeft je de kans om in de gesloten kerk voor publiek in de helende rust van de eeuwenoude Domkerk te zijn. Na een ontspanningsoefening zijn we een groot deel van de tijd in stilte in de kerk, lopend of zittend. Een uur om tot innerlijke rust te komen, om tot jezelf te komen en open te staan naar God. De volgende bijeenkomsten zijn: 30-11, 08-02 en 08-03. Met of zonder ervaring, je bent van harte welkom. Ingang van de kerk is de bruine deur t.o. de Domstraat. Begeleiding door Conny van Lier en Claar de Rooij. Opgave voor 1 oktober bij connyvanlier@planet.nl 

Donderdag 2 november, 20.00 uur, Janskerk, Evensong en Pub gezongen door het St. Joris Kamerkoor o.l.v. Wouter Verhage.

Om alvast te noteren

Zondag 5 november:  Allerheiligenviering op zondag 5 november 
Op zondag 5 november gedenken we de geloofsgetuigen, de heiligen ons voorgegaan, en we noemen de namen van hen die ons in de gemeente in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Voor elke naam wordt een kaars ontstoken. Daarna is er voor ieder gelegenheid naar voren te komen en een kaars te ontsteken voor een overleden dierbare. Wie graag ook de naam genoemd wil hebben van een overledene uit eigen kring, kan dit doorgeven aan ds. Netty de Jong-Dorland, e: predikant@domkerk.nl,  t: 030-2400660.