Agenda


Vrijdag 1 november, 19.00 uur: Allerheiligenvesper
Op vrijdag 1 november is er om 19.00 uur een Allerheiligenvesper in de Gedachteniskapel. Voorganger is Ardin Mourik-Geluk. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage.

Zaterdag 2 november, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Johannes Brahms (1833-1897): Ein deutsches Requiem opus 45 door koor, solisten en orkest van de Domcantorij o.l.v. Domcantor Remco de Graas.

Zondag 3 november, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel - Allerheiligen
In deze dienst gedenken we de heiligen ons voorgegaan en degenen uit onze gemeente die ons voorgingen en die ons dit jaar ontvielen. Voor elke naam ontsteken we een kaars. Daarna is er voor ieder gelegenheid een kaars te ontsteken voor een overleden dierbare. Ieder die een naam genoemd wil hebben uit zijn/haar eigen kring, kan contact opnemen met Ria Paroubek, scriba@domkerk.nl. Voorganger is ds. Eddy Reefhuis. De Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist: Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche.

Woensdag 6 november, 13.30 uur: Week van de dialoog - het gezicht van de Ander
Op woensdagmiddag 6 november van 13.30 – 16 uur gaan we in de Domkerk in dialoog over het thema “Het gezicht van De Ander”. Voor deze dialoog laten we ons inspireren door het kunstwerk dat meer dan driehonderd jaar verborgen is geweest achter een muur.
Een dialoogtafel is een plaats waar zes tot acht personen met elkaar in gesprek gaan. Een getrainde dialoogbegeleider begeleidt het gesprek en zorgt ervoor, dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat iedereen aan bod komt. In een dialoog overtuig je de ander niet van je eigen standpunten, maar luister je naar elkaars ervaringen. Een dialoog duurt ongeveer twee uur. Voor meer informatie zie: https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/ontdek-de-ander-domkerk en via Suzanne Holsappel. suzanneholsappel@kpnplanet.nl, 06-45890195.

Donderdag 7 november, 20.00 uur: 20/30ers-groep
Gedurende het seizoen komt de groep 20/30ers zes keer bij elkaar voor ontmoeting en gesprek. Dit jaar bespreken we het boek Ons dagelijks brood van Henri Nouwen. In dit boek beschouwt Nouwen de eucharistieviering aan de hand van de ervaringen van de Emmaüsgangers. Rondom Kerst en aan het eind van het seizoen eten we met elkaar.
Van harte welkom! We komen bij elkaar in het DomCafé. Info en opgave: Bram Schriever, b.schriever@leerruimte.nl, 06-51435817.

Donderdag 7 november: Willibrordsymposium - Van tweeën een? Bonifatius als missionaris naast Willibrord
Donderdag 7 november is de feestdag van de heilige Willibrord. We vieren dit met een vesper en een symposium. Tijdens het symposium zal de meeste aandacht uitgaan naar Bonifatius, de metgezel van Willibrord en samen met hem apostel van de Lage Landen. Sprekers zijn Rob Meens (verbonden aan de Universiteit van Utrecht) en kerkhistoricus Joep van Gennip (verbonden aan de Tilburg School of Catholic Theology). De oecumenische vesper is om 19.00 in de Domkerk. Het symposium start om 20.00 uur in het Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht (beide locaties bevinden zich op ca. 15 minuten loopafstand van elkaar). Beide bijeenkomsten zijn los van elkaar te bezoeken. Toegang tot het symposium is gratis maar aanmelding is wel verplicht via www.tiu.nu/Willibrord2019

Vrijdagmiddag 8 november,16.00 uur: Feest van de Mantel van Sint Maarten
Dit jaar staat de Mantel van Sint Maarten in het teken van dak- en thuisloosheid. Dak- en thuislozen zijn ontegenzeggelijk onderdeel van onze samenleving. Onze samenleving wordt gevormd door de relaties tussen de mensen die er deel van uitmaken. Om een relatie aan te gaan is het nodig om contact te maken. Tijdens deze Mantel van Sint Maarten bespreken we de voorwaarden voor gelijkwaardig en betekenisvol contact. Dit jaar wordt De Mantel van Sint Maarten uitgereikt door wethouder Maarten van Ooijen aan een persoon of organisatie die zich op uitzonderlijke wijze inzet voor dak- en thuislozen in Utrecht. Voor alle informatie zie: www.mantelvansintmaarten.nl   en www.sintmaartenutrecht.nl

Zaterdag 9 november, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Familieconcert rondom schutspatroon Sint Maarten door Domorganist Jan Hage i.s.m. Utrechts Centrum voor de Kunsten.

Zondag 10 november, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Sytze de Vries. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas, Organist is Jan Hage. Er is crèche voor de allerkleinsten en voor kinderen vanaf 4 jaar is er een eigen programma.

Zondag 10 november, 12.15 uur: Kennismaking ds. Willem Roskam
Na de dienst op deze zondag is er een gemeentebijeenkomst waarin we kennismaken met de nieuwe predikant en zijn vrouw Janneke van der Veer. Allen zeer hartelijk welkom! De dienst van verbintenis zal zijn op zondag 19 januari a.s.

Zondag 10 november, 15.00 uur: Sint- Maartenskinderfeest
Op zondag 10 november organiseert de Domkerk een Sint-Maartenskinderfeest voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Sint Maarten, schutspatroon van de stad Utrecht en van de Domkerk, leerde wat delen is. Het Sint-Maartensverhaal wordt verteld en we maken lampionnen waarmee langs de deuren wordt gegaan in de sprookjesachtig verlichte straten rond de kerk. Het programma duurt van 15.00 tot 18.00 uur. De kosten zijn € 3,50 per kind. Opgave voor 7 nov bij jongindedom@domkerk.nl

Zondag 10 november, 16.00 uur: Vesper Creatief Schrijven (in het DomCafé)
Een programma rond de Vespers voor mensen die graag creatief schrijven of met deze werkvorm willen kennismaken. We laten ons inspireren door teksten die tijdens de Vesper van die avond zullen klinken. Tijdens een maaltijd is er gelegenheid tot verdere ontmoeting, waarna de deelnemers de vesper bezoeken. Begeleiding: Wim Duijst en Suzanne Holsappel.
Dit is de  laatste bijeenkomst in een serie van drie. Info en aanmelding: Suzanne Holsappel, suzanneholsappel@kpnplanet.nl, 06-45890195.

Maandag 11 november, 19.00 uur: Vesper van Sint Maarten
De jaarlijkse vesper van Sint Maarten sluiten we altijd af met een Sint Maartenslikeurtje.

Dinsdag 12 november, 20.00 uur: Leerhuis Miskotte - De weg van het gebed
Dit boekje van dr. K.H. Miskotte werd voor het eerst uitgegeven in 1962, maar lijkt nog steeds actueel. Deze 3e en laatste bijeenkomst is ook in het DomCafé. Info en opgave: Jan Willem Kirpestein (leiding), info@jwkirpestein.orgen en Hans Ruitenbeek, jcruitenbeek@hotmail.com 

Woensdag 13 november, 20.00 uur: Martinuskring
Een gespreks- en ontmoetingsgroep voor alle leeftijden aan de hand van een boek over geloof, spiritualiteit, religies en theologie. Deze periode lezen de kringen het boek ‘God en ik’ van Alain Verheij. De bijeenkomst is bij de deelnemers thuis. De donderdagkring is op 28 november. Info: Anneke van Steenis, 030-2322874, martinuskring@domkerk.nl en Hans Spinder, hansspinder@ziggo.nl

Afwijkende openingstijden
De kerk is voor toeristisch bezoek gesloten op vrijdag 1 november. Wel is er het middaggebed om 12.30 uur en de Vesper van Allerheiligen om 19.00 uur.