logo.png

slider_mask.png
slider_mask-7.jpg slider_mask-8.jpg slider_mask-4.jpg slider_mask-5.jpg slider_mask-3.jpg

Agenda

29 april: Zaterdagmiddagmuziek Domkerk om 15.30 uur: Familieconcert rond het verhaal ‘Slaap je, aapje?’
Vertellers: Rudi van Hest en Kim Arnold, theatermakers. Domorganist Jan Hage
Centraal staat de muzikale vertelling ‘Slaapje, aapje?’. De theatermakers en vertellers Rudi van Hest en Kim Arnold gaven hun vertelling de volgende ondertitel mee: Als je goed luistert, kun je haar horen, wanneer je tegen haar praat. Ze woont hier ergens in de Domkerk. Iedereen kent haar, toch heeft niemand haar ooit gezien. Ga je mee op zoek naar de Echo? Want ik vind haar stem zo mooi. En zij de mijne ook, zegt ze’. Domorganist Jan Hage zal met sfeerbeelden en improvisaties het verhaal muzikaal ondersteunen. Kinderen, ouders, grootouders, ooms en tantes zijn welkom om een kostelijke middag te beleven in de eeuwenoude Domkerk.

Zondag 30 april: Misericordia Domini
Om 10.30 uur is de dienst van Schrift en Tafel. Voorganger in de dienst: ds. Netty de Jong-Dorland, de Cantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage. Tijdens de dienst is een apart programma voor kinderen.

Samen eten op zondag 30 april
Gastvrijheid is een van de speerpunten van de Domkerk. Dit inspireert Wilma Blaak en Emma van der Bijl om met elkaar ‘het brood te delen’ met mensen van en rondom de kerk.
Hun voorstel is om regelmatig een warme maaltijd te organiseren bij de deelnemers thuis, op wisselende adressen, waarbij je de ene keer gast bent en de andere keer gastheer of gastvrouw. Mensen kunnen hiervoor inschrijven, ieder bepaalt zijn/haar eigen capaciteit.
Een eerste datumvoorstel: zondag 30 april, rond 17.30 inloop, 18 uur aan tafel. 
Adres: Livingstonelaan 772, 3526 JJ Utrecht. Deze keer gaan we aan tafel bij Emma van der Bijl. Iedereen is van harte welkom! Geef je op een via wilmablaak@live.nl of emmavanderbijl@gmail.com

Donderdag 4 mei: Vesper in de Pieterskerk om 19 uur
De vesper wordt gehouden ter gelegenheid van de Dodenherdenking. Aansluitend kan men aan de stille tocht deelnemen die naar het Domplein voert waar om 20.00 uur 2 minuten stilte wordt gehouden.

4 mei, 20.30 uur: Herdenkingsconcert van Utrechts Comité 4 mei Herdenking.  
Na afloop van de herdenking op het Domplein geeft harpist Remy van Kesteren een concert in de Domkerk. Daarmee wordt een verbinding gemaakt tussen het herdenken op 4 mei, en het vieren op 5 mei. Remy staat bekend als een van de beste harpisten ter wereld. Hij speelt z’n leven lang harp, studeerde aan het Utrechts Conservatorium, en schrijft sinds een jaar zijn eigen muziek: een mix van zijn klassieke achtergrond, met pop- jazz- en wereldmuziekinvloeden. Het thema van zijn muziek is de hoop. Volgens de harpist draagt muziek bij om in veel zaken het goede te zien. Remy van Kesteren wordt begeleid door zijn eigen band. Voor meer info zie: www.4meiutrecht.nl 

6 mei: Zaterdagmiddagmuziek Domkerk om 15.30 uur
Georg Philipp Telemann (1681 - 1767): Cantates uit ‘Der Harmonische Gottesdienst’
Barokensemble o.l.v. Jan Hage

Zondag 7 mei om 10.30 uur. Zondag Jubilate. Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Netty de Jong-Dorland . Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche. Info: jongindedom@domkerk.nl

Dinsdag 9 mei 2017, symposium Europadag: Europa "meer dan markt en Euro"
Het symposium wordt om 17:45 uur ingeleid door het luiden van de Domklokken. Om 18:00 uur begint een oecumenische vesper in de Domkerk. Het symposium wordt gehouden in conferentiecentrum In De Driehoek, Willemsplantsoen 1c te Utrecht. De Conference of European Churches (CEC) wordt in de vesper en in het symposium vertegenwoordigd door Pastorin Silke Tosch, lid van de Board of Governance van de CEC; zij is tevens verbonden aan de Bundes Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde Köln. Vesper voor ieder vrij toegankelijk, Entree € 15,- voor symposium. Koffie/thee en broodjes (bij bezoek vesper en symposium) zijn inbegrepen. Voor programma en aanmelding zie: www.fb.com/EuropaMdM. Voor vragen of meer informatie kunt u zich wenden tot Frans de Wolff, e-mail frans.de.wolff.1954@gmail.com. Telefoon 030 2942686.
Met dit symposium willen de Rooms-Katholieke Sint Catharinekathedraal, de Oud-Katholieke Sint Gertrudis Kathedraal en de Protestantse Domkerk een constructieve bijdrage leveren aan het publieke debat over de toekomst van Europa als drager van een waardengemeenschap van alle levensbeschouwelijke gezindten.

Woensdag 10 mei om 20.00 uur: Martinuskring
Een gespreks- en ontmoetingsgroep aan de hand van een boek. Deze periode leest men het boek van Jan Renkema en Leonie Straaten: Kerk van de toekomst. Info: Anneke van Steenis, 030-2322874, email: Martinuskring@domkerk.nl

Crowdfunding voor dringende restauratie Domkerk
Het dak van de Domkerk in Utrecht, de trots van de stad, is er slecht aan toe: door regen en wind zijn veel van de unieke natuurstenen ornamenten in zeer slechte staat. Omdat de Domkerk de restauratie niet zelf kan financieren, roepen de beheerders van de kerk Utrechters op hun bijdrage te leveren door middel van een crowdfundingcampagne.
Op 1 april is de crowdfundingsactie 'Draag de Dom' gelanceerd en tot 31 mei kan er via de website www.draagdedom.nl geld worden gedoneerd voor de restauratie. Burgemeester Jan van Zanen en Directeur Rabobank Utrecht Annemarie van den Berg hebben hun naam al aan het project verbonden. Daarnaast zijn op de website meerdere ambassadeurs te vinden, zoals Tivoli Vredenburg en Donker Utrecht, die de campagne een warm hart toedragen.
U kunt uw bijdrage ook overmaken naar bankrekening NL11 RABO 0130 6993 06  t.n.v. Citypastoraat Domkerk, onder vermelding van 'DraagdeDom'.

Tentoonstelling Piet Stockmans 
Van eind april tot eind juni is er een tentoonstelling van het werk van Piet Stockmans. Naast zijn werkzaamheden als industrieel ontwerper van onder meer serviesgoed heeft Stockmans altijd vrij werk als beeldend kunstenaar vervaardigd. Hij is inmiddels 40 jaar bezig met porselein. Dat heeft hem grote technische kennis en vaardigheden verschaft en hem vertrouwd gemaakt met de mogelijkheden en beperkingen van het materiaal.
Zijn installaties kenmerken zich door een grote soberheid en de kracht van (schijnbare) herhaling. Ze zijn vrijwel altijd uitgevoerd in wit met accenten van kobaltblauw glazuur.

Kerkdienst via kerkomroep.nl
Voor wie niet in de gelegenheid is naar de kerk te komen, of wie de dienst na wil luisteren; de kerkdiensten van Citypastoraat Domkerk zijn sinds kort ook te beluisteren via www.kerkomroep.nl Desgewenst kunt u de orde van dienst ontvangen om de dienst optimaal te kunnen volgen. Stuur dan voor vrijdag 12:00 uur een verzoek per e-mail aan secretariaat@domkerk.nl.