Agenda

(Open) Domkerk zoekt vrijwilligers
De Domkerk is dringend op zoek naar vrijwilligers. Lijkt het je leuk om te werken bij de ontvangst, in het DomCafé of in de DomShop, als rondleider of hulpkoster en ben je minimaal een dagdeel beschikbaar per 2 weken? Hartelijk welkom om de meer dan 400.000 bezoekers per jaar te ontvangen. Voor meer informatie en voor een oriënterend gesprek kun je je melden bij scretariaat@domkerk.nl of via 030-2310403.

Vrijdagavond 18 mei: RonDom de eettafel
Een aantal Domkerkers organiseert maandelijks een maaltijd met mensen van en rondom de kerk. De maaltijden zijn bij de deelnemers thuis op wisselende adressen, waarbij je de ene keer gast bent en de andere keer gastheer of gastvrouw. Info en aanmelding bij Emma van der Bijl: emmavanderbijl@gmail.com 06-11150491.

Zaterdag 19 mei: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur
Feestelijke Pinkstermuziek, met o.a.: Johann Sebastian Bach - Der Geist hilft unsrer Schwachheit auf, Thomas Tallis - Loquebantur variis linguis, Pierre de Manchicourt - Missa Veni Sancte Spiritus, Maurice Duruflé - Veni Creator Spiritus. Koor van de Domcantorij o.l.v. Domcantor Remco de Graas, m.m.v van organist Cees Willem van Vliet.

Zaterdag 19 mei: Night of Light 
Zaterdagavond 19 mei ben je welkom tussen 20.15 uur en 23:15 uur om in de met kaarsen verlichte Domkerk zelf een kaars aan te steken, te genieten van de muziek, stil te worden, te bidden en van 22:45 tot 23:05 de completen mee te maken.

Zondag 20 mei om 10.30 uur: Pinksterviering
Voorganger is ds. Netty de Jong-Dorland. De Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche. Info: jongindedom@domkerk.nl

Zaterdag 26 mei: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Orgelwerken door Domorganist Jan Hage.

Zondag 27 mei: Zondag Trinitatis
Om 10.30 uur is de dienst van Schrift en Tafel. Tijdens de dienst is een apart programma voor kinderen. Voorganger in de dienst: ds. Netty de Jong-Dorland, de Cantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage.

Zondag 27 mei: Kerk op Schoot 
Bij Kerk op Schoot kunnen kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar op een speelse manier kennismaken met kerk-zijn. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsmoment voor ouders en kinderen, die op één of andere manier verbonden zijn met onze gemeente. Het heet ‘Kerk op Schoot’, omdat de kinderen bij hun ouder/verzorger op schoot kunnen zitten tijdens deze mini-kerkdienst. Om ongeveer 11.00 uur is Kerk op Schoot afgelopen en kun je je als ouder/verzorger invoegen in de gewone dienst. De kinderen blijven na Kerk op Schoot in de sacristie en kunnen daar lekker spelen tot het einde van de dienst.

Zondag 27 mei: Gemeenteberaad Citypastoraat Domkerk 
In januari 2019 zal ds. Netty de Jong-Dorland afscheid nemen als predikant van Citypastoraat Domkerk i.v.m. haar emeritaat. Met het oog op een te beroepen predikant en eventueel andere beroepskrachten in de nabije toekomst beraadt de kerkenraad zich op het toekomstperspectief van de gemeente. Om de vacature goed te vervullen, helpt het om eerst na te denken wie we willen zijn en hoe we willen zijn, op weg naar een toekomstbestendige Domkerk in 2025. Daarover wil de kerkenraad graag spreken met de gemeenteleden. U wordt van harte uitgenodigd op zondag 27 mei a.s., van 11.30 tot 13.30 uur. Na een verkorte kerkdienst (van 10.30 tot 11.30 uur) zal allereerst onze predikant vertellen over het Fundament van het Citypastoraat. Na koffie, thee en een krentenbol presenteert de kerkenraad enkele scenario’s om ons te inspireren om bewuste keuzes te maken. Daarover gaan we in gesprek met elkaar en vragen we u om reacties.

Doopdienst
Zondag 24 juni is de eerstvolgende doopdienst. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Netty de Jong-Dorland. predikant@domkerk.nl 

Tot 20 juni: Tentoonstelling “Vereeuwigd” - portretten en verhalen
“Vereeuwigd” is een initiatief van de stichting LEVENXL. Zij willen mensen bewust maken van de kwetsbaarheid en schoonheid van het leven, in de hoop dat mensen geïnspireerd raken om hun eigen leven met nog meer aandacht en liefde leven. Zij bouwen hiermee voort op de nalatenschap van René Gude, filosoof en Denker des Vaderlands in 2013, overleden in 2015 aan botkanker.
Aan mensen die levensbedreigend ziek zijn (geweest) wordt de mogelijkheid geboden de  (levens)inzichten die hun ziekte en situatie hen heeft gebracht, te delen met anderen, ziek en gezond. Professionele fotografen zetten zich vrijwillig in door portretten te maken. De foto’s en de verhalen worden gedeeld  via de website https://www.vereeuwigd.nu. Een selectie van 35 foto’s is te zien in de Domkerk, de bijbehorende verhalen zijn te beluisteren met behulp van een audio tour. Een ode aan het leven!

Afwijkende openingstijden Domkerk
Op maandag 21 mei (2e Pinksterdag) is de kerk dicht vanaf 14.30 uur i.v.m. orgelconcert van Peter Eilander. (Zie: www.stichtingvoxhumana.nl/agenda/pinksterconcert-peter-eilander)
Zondag 27 mei is de kerk geopend voor publiek van 13.30 i.p.v. 12.30.

Om alvast te noteren
- 6 juni: Vesper intro Over spiritualiteit van de geloofsgetuigen
Werkgroep Getijden biedt vesper Intro’s aan waarin wordt stil gestaan bij steeds een ander facet van de vespers. Het programma bestaat uit achtergrondinformatie, kringgesprek en praktijkoefening (o.a. het zingen). Vervolgens gebruiken we een maaltijd, waarna we gezamenlijk de vesper kunnen vieren.
- Op woensdag 6 juni is het thema de spiritualiteit van de geloofsgetuigen. Pastoor Helen Gaasbeek van de Oud Katholieke parochie te Leiden verzorgt een inleiding en er is ruimte voor gesprek. Het programma begint om 16.45. Vanaf 16.30 bent u welkom voor koffie en thee. Om 18.00 uur is er een maaltijd in het DomCafé en tot slot om 19.00 uur de Vesper. Voor informatie en opgave bij Ine Pont: vesper@domkerk.nl of: 030-2321148
- 6 juni: ‘Als g’in nood gezeten…’: Johannes de Heer in de Domkerk! 
Het klinkt als vloeken in de kerk…Toch willen we ons eens nader verdiepen in persoon en werk van deze orgelverkoper uit Rotterdam, die generaties aan het zingen en spelen kreeg. Tot op vandaag behoren liederen uit zijn bundel tot het nostalgisch erfgoed van velen. Zelfs Willem Barnard beweerde ooit dat deze man ook een plaats in ons Liedboek verdiende…..
Dichter/theoloog Sytze de Vries zal zijn licht over Johannes de Heer laten schijnen. En dat kan uiteraard niet zonder ook ‘hem’ te zingen, onder begeleiding van Domorganist Jan Hage.
Welkom op 6 juni vanaf 20 uur in de Domkerk. Info en opgave bijMarco van der Werf, mvdwem@hotmail.com