Agenda


Nieuw jaarprogramma
Het nieuwe jaarprogramma van Citypastoraat Domkerk is uit. U vindt deze hier en is ook in papieren versie verkrijgbaar in de Domkerk. Van harte welkom om deel te nemen aan de verschillende activiteiten.

Donderdag 19 september, 19.00 uur: Choral Evensong & Pub in de Domkerk
De eerste Choral Evensong & Pub van het seizoen wordt gezongen door het Kampen Boys Choir o.l.v. Rintje te Wies. Voor de volgende Evensongs zie: www.evensongenpub.nl

Vrijdag 20 september, 16.00 uur: Vredesweeklezing Domkerk 2019
De Vredesweeklezing 2019 luidt de Vredesweek officieel in. Sprekers zijn de algemeen directeur van PAX Jan Gruiters en Amsterdamse theoloog Rikko Voorberg. ‘Vrede verbindt over grenzen’ is het motto van de Vredesweek en ook de titel van de Vredesweeklezing. In deze laatste openbare lezing van Gruiters neemt hij de toehoorders mee in vier decennia vredeswerk. Naast Jan Gruiters zal de jonge theoloog Rikko Voorberg zijn reflectie op het Vredesweekthema van dit jaar geven. Op creatieve en verrassende wijze zet Voorberg zich steeds in voor recht en gerechtigheid. De lezing begint om 16.00 uur. De ontvangst is vanaf 15.30 uur. Aanmelden via: vredesweek@paxvoorvrede.nl Voor het gehele programma in de Vredesweek zie: www.domkerk.nl

Zaterdag 21 september, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Werken uit het Alt-Bachische Archiv: Motetten van Johann, Johann Michael & Johann Christoph Bach uitgevoerd door Domcantorij o.l.v. Domcantor Remco de Graas

Zaterdag 21 september, 20.15 tot 23.00 uur: Night of Light voor Vrede
Elke derde zaterdagavond van de maand is de Domkerk met kaarsen verlicht en staan de deuren open voor wie een kaarsje wil aansteken, even tot zichzelf wil komen, wil genieten van de muziek, wil bidden, een zegen wil ontvangen of de completen (het nachtgebed) wil meebidden aan het eind van de avond. Omdat 21 september de Internationale Dag van de Vrede is staat Night of Light die zaterdag speciaal in het teken van de Vrede.

Zondag 22 september, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel - Vredeszondag
Voorganger is ds. Harry Pals, Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage. Er is crèche voor de allerkleinsten en voor kinderen vanaf 4 jaar is er een eigen programma.

Zondag 22 september, 12.15 uur: Zangoefenmoment voor de vesper
Iedere periode van het kerkelijk jaar kent een eigen vast onderdelenboekje, dat enkele weken de basis van de vespers vormt. O.l.v. Domcantor Remco de Graas vindt op 22 september na de dienst in het noordertransept een zangoefenmoment als voorbereiding op het nieuwe exemplaar hiervan plaats. Info: vespers@domkerk.nl

Maandag 23 september, 13.30 uur: Dialoogtafel in de Vredesweek
Tijdens de Vredesweek staan op maandagmiddag 23 september dialoogtafels klaar in de Domkerk. Het thema voor de dialoog sluit aan bij het thema van de Vredesweek 2019: ‘Vrede verbindt over grenzen’. Wanneer heb je verbinding over grenzen heen ervaren, wat gebeurde er, wat betekent het voor je? Het programma begint met straattheater op het Domplein door de theatergroep “Keepers”. Deze groep bestaat uit drie studenten uit de Bosnische stad Tuzla. Door middel van straattheater laten zij zien hoe zij omgaan met de onderlinge spanningen en onenigheden in hun land. Door het overbruggen van hun culturele verschillen geven zij handen en voeten aan het thema van de vredesweek “Vrede verbindt over grenzen”. Na dit straattheater luisteren we naar elkaars ervaringen, dromen we met het oog op de toekomst en brengen we nieuwe mogelijkheden onder woorden. Het geheel begint om 13:30 uur. Het Straattheater is op het Domplein (bij slecht weer in de Domkerk). De dialoogtafels staan klaar in de Sacristie. Informatie en aanmelding: Suzanne Holsappel, 06 – 45 89 01 95, suzanneholsappel@kpnplanet.nl

Woensdag 25 september, 20.00 uur: 20/30ers-groep
Gedurende het seizoen komt de groep 20/30ers zes keer bij elkaar voor ontmoeting en gesprek. Dit jaar bespreken we het boek ‘Ons dagelijks brood’ van Henri Nouwen. In dit boek beschouwt Nouwen de eucharistieviering aan de hand van de ervaringen van de Emmaüsgangers. Rondom Kerst en aan het eind van het seizoen eten we met elkaar.
Van harte welkom! We komen bij elkaar in het DomCafé. Info en opgave: Bram Schriever, b.schriever@leerruimte.nl, 06-51435817.

Donderdag 26 september, 20.00 uur: Martinuskring
Een gespreks- en ontmoetingsgroep voor alle leeftijden aan de hand van een boek over geloof, spiritualiteit, religies en theologie. Centraal staan de verhalen en ervaringen van deelnemers bij het bespreken van een boek. Deze periode lezen de kringen het boek ‘God en ik’ van Alain Verheij. De bijeenkomst is bij de deelnemers thuis. Info: Anneke van Steenis, 030-2322874, martinuskring@domkerk.nl en Hans Spinder, hansspinder@ziggo.nl

Zaterdag 28 september, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Motetten rond het feest van de Heilige Michael uit de 17e-eeuw: Johann Hermann Schein, Christoph Demantius & Heinrich Schütz, uitgevoerd door Solistenensemble Cantores Martini

Zondag 29 september, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Dick de Jong, Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage. Er is crèche voor de allerkleinsten en voor kinderen vanaf 4 jaar is er een eigen programma.

Zondag 29 september, 16.00 uur: Vesper creatief schrijven (in de sacristie)
Een programma rond de Vespers voor mensen die graag creatief schrijven of met deze werkvorm willen kennismaken. We laten ons inspireren door teksten die tijdens de Vesper van die avond zullen klinken. Na een kennismaking met deze teksten, gaan de deelnemers zelf aan de slag met schrijfopdrachten. Tot slot kunnen ervaringen en geschreven teksten gedeeld worden. Tijdens een maaltijd is er gelegenheid tot verdere ontmoeting, waarna de deelnemers de vesper bezoeken. Begeleiding: Wim Duijst en Suzanne Holsappel.
De volgende data zijn 27 oktober en 10 november. Info en aanmelding: Suzanne Holsappel, suzanneholsappel@kpnplanet.nl, 06-45890195.

Vrijdag 4 oktober, 16.00 uur: Domkerklezing Saenredam en de Domkerk
Vrijdag 4 oktober verzorgt dr. Marten Jan Bok de jaarlijkse Domkerklezing. De lezing is een initiatief van Stichting Vrienden van de Domkerk en begint om 16.00 uur. Sascha Mommertz (blokfluit/traverso) speelt twee stukken van Jacob van Eyck (ca. 1590-1657). Na afloop bent u welkom voor een hapje en een drankje.
In de Domkerklezing spreekt kunsthistoricus Marten Jan Bok over de grote meester van het Hollandse kerkinterieur Pieter Saenredam. Het onderwerp van de lezing is de zes maanden durende tekencampagne van Saenredam in Utrecht in 1636. De spreker zal vooral ingaan op Saenredams tekeningen van de Domkerk en zich afvragen wie de kunstenaar als potentiële afnemers van schilderijen op het oog heeft gehad. Daarbij zal hij ook aandacht besteden aan een verloren gegaan schilderij van de Domkerk, dat moet worden beschouwd als Saenredams hoofdwerk. Van harte welkom om deze interessante lezing bij te wonen!

T/m 20 oktober: “Holy Disorders”  - Tentoonstelling van werk van Margriet Smulders
Gefotografeerde bloemencomposities met  peilloze dieptes en hoogtes, in vibrerende kleuren. Margriet  Smulders is van jongs af aan gefascineerd door “Disorder”, ofwel de wanordelijkheid, roerigheid, agitatie en tumult: het gebrek aan orde in de wereld om haar heen. Ze leerde met disorder om te gaan door er schoonheid aan te geven – door er schoonheid aan toe te voegen.