Agenda

Nieuwsbrief Domkerk 22 september 2020

Woensdag 23 september online Vredesdialoog
Woensdagavond 23 september om 19.30 uur wordt in Zoom een online Vredesdialoog gehouden die aansluit bij het thema van de Vredesweek Vrede verbindt verschil. Door mensen met verschillende achtergronden en ervaringen met elkaar in gesprek te brengen bouwen we aan vrede in tijden van corona. De crisistijd waarin we leven brengt onzekerheid met zich mee en roept vragen op over levenswijze, eigenheid en waarden. Waar staan wij, en wie willen we zijn? Om in gesprek te gaan met zo’n vijf mensen die anders denken, leven, werken, geloven, hopen en liefhebben. We luisteren naar elkaars ervaringen en brengen onze dromen met het oog op de toekomst onder woorden. De Vredesdialoog wordt met Utrecht in Dialoog aangeboden. Aanmelden is noodzakelijk via https://www.utrechtindialoog.nl/vrede-verbindt-verschil/. Info T 06 53 14 35 28.

Donderdag 24 september Martinuskring
In een gezellige en ontspannen sfeer luisteren we naar elkaars verhalen en ervaringen die relevant zijn voor het beter begrijpen van het boek dat we lezen. Elkaar ontmoeten, van elkaar en de schrijver leren is de essentie van de Martinuskring. We lezen het boek: Kijk op de ziel van theologe Martine Oldhoff. Dit boek is een gespreks- en bezinningsboek dat de betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. Kijk op de ziel biedt je theologische verdieping, actuele voorbeelden en veel stof tot nadenken. Het boek is voor € 6,99 verkrijgbaar in de DomShop. De bijeenkomst is in het DomCafé van de kerk. De volgende avonden zijn op 22-10, 19-11, 17-12 en 14-01. Info en opgave: Anneke van Steenis, 030 – 232 2874, martinuskring@domkerk.nl of Hans Spinder, hansspinder@ziggo.nl

Gespreksgroep 20ers en 30ers 
Dit najaar gaat ook weer de gespreksgroep voor twintigers en dertigers van start, dit jaar voor het eerst onder de leiding van ds. Willem Roskam. Heb jij belangstelling om met leeftijdsgenoten te praten over het leven, geloof en de verwarrende actualiteit? In deze gespreksgroep ontmoeten we elkaar, en spreken we aan de hand van een boek met elkaar. Wil je meedoen? Meld je dan aan door een mail te sturen naar predikant@domkerk.nl

Zaterdag 26 september: Huwelijksinzegening
Om 10.00 uur vindt de huwelijksinzegening plaats van Stijn van der Woude en Jesse Bassant. Voorganger is ds. Wielie Elhorst.

26 september om 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Thema: De Kathedraal (2): Engelse koormuziek van Tallis, Mundy en Sheppard door het Solistenensemble Cantores Martini. Aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zaterdagmiddagmuziek-domkerk-108549199578 

Zondag 27 september om 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed
In deze dienst gaat ds. Trinette Verhoeven voor, classispredikant van Utrecht. Organist is Jan Hage. Natuurlijk klinkt er ook muziek van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Aanmelden via: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-eredienst-domkerk-110688847322 De dienst is ook te beluisteren en te zien via www.kerkomroep.nl

3 oktober om 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Muziek Rondom Louis Vierne (5): Symfonie No. 4. Paul Hindemith (1): Sonate 1door Domorganist Jan Hage.
Aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zaterdagmiddagmuziek-domkerk-108549199578 

Zondag 4 oktober om 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed
In deze dienst gaat Dompredikant ds. Willem Roskam voor. Organist is Jan Hage. Natuurlijk klinkt er ook muziek van de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Aanmelden via: https://www.eventbrite.nl/e/registratie-eredienst-domkerk-110688847322 De dienst is ook te beluisteren en te zien via www.kerkomroep.nl

Donderdag 8 oktober: In de Stilte in de Domkerk: Ontdek jouw geestelijke ruimte
De ruimte van de Domkerk inspireert om stil te staan bij jouw plek in de wereld, je relatie tot anderen en je relatie tot God of wie wij vermoeden. In vier bijeenkomsten laten wij de ruimte tot ons spreken en komen we dichterbij onze eigen geestelijke ruimte. Waar sta jij? In de stille kerk, die gesloten is voor publiek. En waar sta je in je eigen leven? Op vier verschillende manieren proberen we in deze stilte bijeenkomsten dit verband te leggen. Na een inleidend moment, zijn we het grootste deel van de tijd in stilte in de kerk. Het is prettig als je alle keren mee kunt doen.
Wees welkom, met of zonder ervaring. De bijeenkomst begint om 16.00 uur. 
De volgende bijeenkomsten zijn op 12 november 2020, 11 februari, 11 maart
Info en opgave voor 5 oktober 2020 connyvanlier@planet.nl

Activiteiten in de Domkerk
Sinds jaar en dag ontvangen leden en betrokkenen van de Domkerk de jaarlijkse folder met daarin een breed aanbod van activiteiten op het gebied van Bijbel, kerk engeloof, maatschappij, cultuur en samenleving. Door de Coronacrisis staat echter veel op losse schroeven en is er geen folder. Toch staat het Citypastoraat Domkerk niet stil! In de periode t/m januari zijn er naast de kerkdiensten en de Zaterdagmiddagmuziek gesprekskringen, rondleidingen, lezingen, meditatiebijeenkomsten enz. En natuurlijk is de Domkerk dagelijks open! Juist in deze periode ben je meer dan welkom op bijeenkomsten voor onderlinge ontmoeting en gesprek. Voor alle informatie zie: www.domkerk.nl 

Collectanten voor Kerk in Actie gevraagd
In de week van 29 november tot 5 december organiseert Kerk in Actie een huis aan huis collecte in ons land ten behoeve van het vluchtelingenwerk en met name voor de kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Namens Kerk in Actie verzorgt Gerrit krul de coördinatie voor de collecte in een deel van de stad Utrecht. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig, die in de collecteweek één of meer straten in Utrecht voor haar of zijn rekening wil nemen.
Je kunt je aanmelden via het Facebook account van Gerrit Krul, telefonisch via 06 51630483 of via de mail gkrul@ziggo.nl . Alle hulp is welkom!!

Openstelling van de kerk
De huidige openingstijden van de kerk zijn:
Maandag, dinsdag, woensdag: 11.00 – 15.00 uur
Donderdag, vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag: 10.00 – 14.30 uur (aansluitend concerten Zaterdagmiddagmuziek)
Zondag: 12.00 – 16.00 uur

I.v.m. een huwelijk is de kerk zaterdag 26 september tot 13 uur gesloten voor toeristisch bezoek.