Agenda


Zaterdag 25 januari, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Rondom Louis Vierne (2) - Francis Poulenc (1899-1963): Litanies à la vierge noire; André Caplet (1878-1925): Messe à troix voix door Domcantorij o.l.v. Domcantor Remco de Graas

Zondag 26 januari, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Willem Roskam. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas, Organist is Jan Hage. Er is crèche voor de allerkleinsten en voor kinderen vanaf 4 jaar is er een eigen programma.

Zaterdag 1 februari, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Diego Ortiz (c. 1510-c. 1576): Mariavespers door Solistenensemble Cantores Martini

Zondag 2 februari, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Rienk Lanooy, predikant van de Kloosterkerk in den Haag. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas, Organist is Jan Hage. Er is crèche voor de allerkleinsten en voor kinderen vanaf 4 jaar is er een eigen programma.

Zondag 2 februari, 14.00 uur: Opening: het Jaar van ‘De Kathedraal’ in de Domkerk
2020 is voor de Domkerk het jaar van ‘De Kathedraal’: In lezingen, concerten, vieringen, exposities en rondleidingen is daar volop aandacht voor. Een voorproefje van het jaarprogramma kunt u meemaken op zondag 2 februari, van 14.00–16.30 uur. De expositie van het werk van Jim Harris (zie tekst onder) wordt geopend en ingeleid door Erna Flokstra. Domorganist Jan Hage speelt 'Cathédrales' van Louis Vierne. Professor August den Hollander houdt een lezing onder de titel ‘Kansen en bedreigingen voor de kathedraal als religieus cultureel erfgoed.’ Na afloop wordt er een hapje en drankje geserveerd.
Datum: zo 2 februari
Onderwerp: Opening het jaar van ‘De Kathedraal’
Programma en tijd:
14.00 uur: Inloop en bezoek tentoonstelling
14.30 – 16.00 uur: Inleiding August den Hollander, muziek door Jan Hage en inleiding door Erna Flokstra over de nieuwe tentoonstelling.
Vanaf 16.00 uur rondleiding door Jim Harris en ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje
Aanmelding: Voor 30 januari via: communicatie@domkerk.nl

2 februari tot 19 maart: Tentoonstelling van Jim Harris; Steen, hout, water en licht.
Jim Harris (Londen 1968) liet zich voor deze tentoonstelling inspireren door de eeuwenoude materialen als steen en hout, het water en de lichtval op deze materie in de binnenstad van Utrecht. Harris laat zien dat het spel van licht eeuwenoude relaties zichtbaar maakt zoals de lichtval op de Nieuwe Gracht die de lichtval in de Domkerk mogelijk maakt omdat alle bouwmaterialen voor de Domkerk vervoert zijn over de Nieuwe Gracht. Deze relaties maakt Jim Harris zichtbaar door - en plein air - in de Domkerk met water en inkt de lichtval open te breken in verschillende vlakken. Er ontstaat een spel met perspectief doordat de gesplitste delen samen een nieuw geheel vormen. De beweeglijkheid van het licht op steen en water wordt zo extra versterkt. Het werk van Jim Harris geeft op deze manier een bijzonder perspectief op het Jaar van de Kathedraal waar de Domkerk dit jaar met haar tentoonstellingen aandacht aan besteedt.
Jim Harris heeft zijn opleiding eind jaren tachtig en begin jaren negentig in Londen en Bristol gehad. Sinds 1999 woont hij afwisselend in Amsterdam en Utrecht. Zijn tekeningen en schilderijen zijn in vele private verzamelingen opgenomen zoals de AkzoNobel Art Foundation, de Aegon Kunstcollectie en in het Morat-institut te Freibur

Woensdag 5 februari, 20.00 uur: 20/30ers-groep
Gedurende het seizoen komt de groep 20/30ers zes keer bij elkaar voor ontmoeting en gesprek. Dit jaar bespreken we het boek Ons dagelijks brood van Henri Nouwen. In dit boek beschouwt Nouwen de eucharistieviering aan de hand van de ervaringen van de Emmaüsgangers. Van harte welkom! We komen bij elkaar in het DomCafé. Info en opgave: Bram Schriever, b.schriever@leerruimte.nl, 06-51435817.

Belijdeniskring vanaf februari
Voor wie overweegt belijdenis te doen in de Paasnacht start in februari een voorbereidingsgroep hierop. Jong en oud worden hiervoor uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De kring wordt begeleid door onze nieuwe predikant, ds. Willem Roskam. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden hiervoor, neem dan contact met hem op met predikant@domkerk.nl

Actie Kerkbalans
Zondag 12 februari is de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer van start gegaan. De Actie loopt tot en met zondag 2 februari. Het motto is ook dit jaar: Geef voor je kerk! De kerk is een plek om tot jezelf te komen, om God of anderen te ontmoeten. De Domkerk is een markant gebouw, een plek om te vieren en te geloven. Met elkaar dragen we financieel zorg voor het werk van Citypastoraat Domkerk. Doe ook mee met Kerkbalans en geef dit jaar opnieuw (of voor het eerst) gul aan Kerkbalans! Voor vragen over de actie Kerkbalans kunt u terecht bij Bert Holsappel: penningmeester@domkerk.nl. We zijn ook blij met giften van nieuwsbrieflezers die geen lid zijn van het Citypastoraat maar ons wel een warm hart toedragen. Uw gift is welkom op NL11 RABO 0130 6993 06 t.n.v. Citypastoraat Domkerk Utrecht.

Medewerker secretariaat gezocht
Het secretariaat van de Domkerk zoekt voor de vrijdagochtenden een vrijwilliger voor lichte administratieve werkzaamheden. Het gaat o.a. om het aannemen van de telefoon, verwerken van e-mails, het bijhouden van de agenda en kopieerwerk. Enige kennis van het Citypastoraat en de Open Dom is gewenst. De werktijden zijn van 9:00 - 12:30 uur.
Met de andere medewerkers van het secretariaat zijn wij op zoek naar een manier van werken, die voor ons prettig is. Dit betekent dat dit werk door 2 mensen gedeeld kan worden die elk afwisselend een ochtend voor hun rekening nemen. Het zou fijn zijn als u ons wilt helpen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hettie Kraan, officemanager Open Dom: officemanager@domkerk.nl