Agenda


Zaterdag 8 juni, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Rondom Maria, Leonarda en Caecilia: Koormuziek van en voor vrouwen door Domcantorij o.l.v. Domcantor Remco de Graas.

Zondag 9 juni, 10.30 uur: Pinksterfeest - Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger is ds. Sytze de Vries. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist: Jan Hage. Voor de kinderen is er een eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er crèche.

Woensdag 12 juni vanaf 16.30 uur: Vesper intro
Driemaal per jaar biedt de Werkgroep Getijden een Vesper Intro aan. Dit is op een woensdagnamiddag waarop wij ons verdiepen in een facet van het avondgebed. Vervolgens gebruiken we een maaltijd (vrijwillige bijdrage), waarna we het avondgebed kunnen bijwonen. Op 12 juni is Claar de Roy-Brokmeier van de Nikolakommuniteit gastspreker. 
Deze keer gaat het over Stiltemomenten in de Vespers: Wat doe je er mee?
16.30 uur: ontvangst met koffie en thee
16.45 uur: inleiding
18.15 uur: gezamenlijke maaltijd in het Domcafé
19.00 uur: vesper
Informatie en opgave via: vespers@domkerk.nl. 06-44704610

Zaterdag 15 juni, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Alexandre Guilmant (1837-1911) - Sonate IV op. 61; Fanny Mendelssohn (1805-1847); Saskia Macris (geb. 1964)
Orgelwerken uitgevoerd door Domorganist Jan Hage

Zaterdag 15 juni vanaf 20.15 uur: Night of Light
Elke derde zaterdagavond van de maand is de Domkerk met kaarsen verlicht en staan de deuren open voor wie een kaarsje wil aansteken, even tot zichzelf wil komen, wil genieten van de muziek, wil bidden, een zegen wil ontvangen of de completen (het nachtgebed) wil meebidden. Iedereen is welkom tussen 20.15 tot 23.15 uur. Om 22.45 uur sluit Night of Light af met de Completen, het nachtgebed

Zondag 16 juni, 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel en Dopen.
Voorganger is ds. Hanna Rijken. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist: Jan Hage. Voor de kinderen is er een eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er crèche.

Zondag 16 juni, 10.30 uur: Kerk op Schoot
Bij Kerk op Schoot kunnen kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar op een speelse manier kennismaken met kerk-zijn. Tegelijkertijd is het een ontmoetingsmoment voor ouders en kinderen, die op één of andere manier verbonden zijn met onze gemeente. Het heet ‘Kerk op Schoot’, omdat de kinderen bij hun ouder/verzorger op schoot kunnen zitten tijdens deze mini-kerkdienst. Om ongeveer 11.00 uur is Kerk op Schoot afgelopen en kun je je als ouder/verzorger invoegen in de gewone dienst. De kinderen blijven na Kerk op Schoot in de sacristie en kunnen daar lekker spelen tot het einde van de dienst.

ZangOefenMoment 16 juni, 12.15 uur Noordertransept
Iedere periode van het kerkelijk jaar kent een eigen vast onderdelenboekje, dat enkele weken de basis van de vespers in de CPU Domkerk vormt. O.l.v. cantor Remco de Graas vindt op 16 juni na de dienst om 12.15 uur in het Noordertransept het zangoefenmoment als voorbereiding op het nieuwe exemplaar hiervan plaats. We oefenen de door de gemeente te zingen gedeeltes van het avondgebed in de komende Zomertijd. Van harte welkom om mee te doen. Contact: vespers@domkerk.nl

Woensdag 19 en donderdag 20 juni, 20.00 uur: Martinuskring
De Martinuskring is een gespreks- en ontmoetingsgroep voor alle leeftijden aan de hand van een boek over geloof, spiritualiteit, religie en theologie. Centraal bij de Martinuskring staan de verhalen en ervaringen van deelnemers. Voor meer info en/of aanmelden: Anneke van Steenis, 030-2322874, martinuskring@domkerk.nl

Donderdag 20 juni: Tafel van Hoop in de Domkerk
Wereldwijd zijn er meer dan 67 miljoen mensen op de vlucht, waarvan meer dan de helft kind. In Nederland voelt 94% van de vluchtelingen zich vaak eenzaam. En dat terwijl we weten dat persoonlijk contact heel belangrijk is voor een succesvolle integratie. Samen met scholen, kerken en families wil Kerk in Actie vluchtelingen laten weten dat ze welkom zijn en hen helpen om zich hier thuis te voelen. Daarom worden er op Wereldvluchtelingendag overal in Nederland Tafels van Hoop georganiseerd. Ook de Domkerk doet mee! Wij nodigen u van harte uit voor een ontmoetingsmaaltijd op donderdag 20 juni van 17.00 - 19.00. Inloop vanaf 16.30. Voor en na de maaltijd is er gelegenheid om de expositie Buiten de Mensentuin te bekijken (zie bericht in deze nieuwsbrief).
Kent u een vluchteling of vluchtelinggezin? Komt u dan samen. Kent u geen vluchtelingen dan is dit een goed moment om eens persoonlijk kennis te maken met onze nieuwe stadsgenoten. U kunt zich tot uiterlijk maandag 17 juni opgegeven via communicatie@domkerk.nl.
T/m 24 juni: Buiten de mensentuin- Grafisch werk: Floribert Kadima & Grietje van Ginneken. Tentoonstelling in het kader van de Wereld Vluchtelingendag op 20 juni.
De expositie in de Domkerk “Buiten de Mensentuin” is het resultaat van een zogenaamd “maatjesproject” dat drie jaar duurde. Grietje van Ginneken is beeldend kunstenaar. Zij maakte de lino’s en etsen. Floribert Kadima is bewoner van de Noodopvang voor Dakloze Vluchtelingen Utrecht; hij heeft de prenten geschilderd. De teksten schreven ze samen. Grietje en Floribert vonden elkaar in hun humor, hun vertrouwen en vooral in hun beider liefde voor verhalen. Zelfbedachte verhalen zoals  ‘Madame Zèbre’, die per boot vanuit Zuid Afrika naar de Dom van Utrecht komt. En Bijbelverhalen: het Paradijs, het Gouden Kalf, Jonas. De tentoonstelling staat tot 24 juni.

Donderdag 27 juni, 20.00 uur: Pride Kerkdienst in de Domkerk - ‘Herdenk, bid en strijd’!
Op donderdagavond 27 juni zal er in de week van het Midzomergrachtfestival in de Domkerk een bijzondere Pride Kerkdienst worden gehouden! De dienst staat in het licht vanwege het feit dat 50 jaar geleden de Stonewall-rellen in New York begonnen. Voor het eerst verzetten mensen uit de LHBT(+)-gemeenschap zich daar in de Stonewall bar tegen de politie die hen stelsematig discrimineerde en arresteerden. Anno 2019 is er gelukkig veel veranderd, maar de discussie bestaat nog steeds. In deze bijzondere roze dienst zullen we daarom samen herdenken, bidden en strijden, maar ook luisteren naar bijdrages van dominee en musicus Sytze de Vries, scriba van de Protestantse Kerk Nederland René de Reuver en activist voor christelijke LHBT(+)’ers Frans Blokhuis. Tevens zal er een bijzonder gebedsritueel plaatsvinden door zeven voorgangers uit verschillende kerkelijke achtergronden en kunnen we luisteren naar een muzikaal optreden van counter-tenor Willem Aless en organist Jan Hage. Welkom. Inloop vanaf 19.30 uur. Voor vragen, stuur een mail aan Stijn van der Woude (stijnvanderwoude@gmail.com)

Poëziewedstrijd Tevoorschijn - doe mee!
Tijdens restauratiewerkzaamheden vond men in 1919 twee bijzondere religieuze kunstwerken, verstopt achter een muur. Na verwijdering van de muren, kwamen een muurschildering en een altaarretabel tevoorschijn. Om deze verjaardag te vieren organiseert de Educatieve Dienst van de Domkerk onder meer een poëziewedstrijd. Iedereen wordt van harte uitgenodigd een gedicht te schrijven over de teruggevonden kunstwerken. Een deskundige jury zal zich over de ingezonden gedichten buigen. De winnaars ontvangen een cadeaubon, die zij kunnen besteden in de Domshop. Ook mogen zij hun gedichten voordragen op een symposium over de kunstwerken op zondagmiddag 13 oktober 2019 in de Domkerk. Voor meer info zie www.domkerk.nl