Agenda

Donderdag 11 april: Rondleiding bij tententoonstelling.
Gedurende de tentoonstellingsperiode ‘Hongeren naar gerechtigheid’ is er iedere donderdag (m.u.v. Witte Donderdag) om 14.00 uur een rondleiding. Aanmelden per mail naar ttc@domkerk.nl

Zaterdag 13 april: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur
Arvo Pärt - Johannes Passion
Domcantorij, solisten en orkest o.l.v. Domcantor Remco de Graas

Zondag 14 april: Kinderpalmpasen
Zondag 14 april is er weer het Kinderpalmpasenfeest in de Domkerk. Die zondag beginnen we om 9 uur met een ontbijt en een verhaal en daarna gaan we palmpasenstokken versieren. Met de mooi versierde stokken lopen we later samen met de grote mensen in een lange optocht door de Pandhof de kerk in. En ondertussen zingen we het palmpasenlied. Na het gesprek met de kinderen in de kerkdienst kunnen de kinderen van 0 - 4 jaar naar de crèche, en de kinderen van 4 - 12 jaar naar de Kinderkring. Info en aanmelding: jongindedom@domkerk.nl

Zondag 14 april om 10.30 uur. Palm en Passiezondag
Voorganger is ds. Sytze de vries. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist Jan Hage.

Zondag 14 april om 15:30 uur Dienst dak- en thuislozen
De dienst van Straatpastoraat Utrecht vindt plaats in het Noordertransept van de kerk.

Toelichting Stille week en Pasen op www.domkerk.nl
Op de website staat een toelichting bij de diensten van Stille week en Pasen geschreven door ds. Sytze de Vries.

Vespers in de Stille week
In de stille week, vanaf 14 april is er naast de vespers op zondag en woensdag ook een vesper op maandag en dinsdag. De vespers beginnen om 19.00 uur.

Pasen in en rond de Domkerk
De drie dagen van Pasen start met de dienst op Witte Donderdag (18 april) om 20.30 uur. Voorganger in de dienst: ds. Sytze de Vries, de Cantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage.

Goede vrijdag 19 april 15.00 uur: Kruisweg van barmhartigheid
In de Kruisweg van barmhartigheid  op Goede vrijdag gedenken wij lijden en dood van Jezus aan de hand van de ‘Werken van barmhartigheid’. Op plekken in de binnenstad van Utrecht staan we stil. We luisteren en bidden. Pastores uit Utrechtse kerken gaan voor. We nodigen u uit om deel te nemen.
Start: Bij de brug op de hoek Vredenburg Catharijnesingel, bij het tijdelijk kunstwerk Skyscraper. De Kruisweg eindigt tegen 17.00 uur met een korte viering in de Catharinakathedraal. U kunt zondermeer aansluiten. Aanmelding stellen we op prijs (uiterlijk 18 april): Centraal secretariaat Samenwerkende parochies Utrecht: 030 2546147  secretariaat@katholiekutrecht.nl

Vrijdag 19 april: om 20.30 uur is de dienst van Goede vrijdag. Voorganger in de dienst: ds. Sytze de Vries, de Cantorij o.l.v. Remco de Graas.

Zaterdag 20 april: om 8.30 uur is het ochtendgebed.

Zaterdag 20 april: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur
Louis Nicolas Clérambault (1676-1749) – Miserere: Solisten uit het Barokorkest van de Domcantorij

Zaterdag 20 april: De Paaswake op zaterdagavond begint om 20.30 uur.
In deze dienst wordt de overgang gemaakt van het duister naar het Licht. Als onderdeel van de dienst wordt het Paasvuur ontstoken in de Pandhof. Dienst met doop en belijdenis. Er is ook gelegenheid om je eigen doop te gedenken d.m.v. de doopgedachtenis. Voorganger in de dienst: Sytze de Vries, de Cantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage.

Zondag 21 april: Paasjubel
Zondagochtend om 6.15 uur is de Paasjubel op het Domplein. Ook dit jaar wordt, aansluitend aan de Paasjubel, een paasontbijt in de Domkerk georganiseerd. Daarvoor ben je van harte uitgenodigd.

Zondag 21 april: Hoogfeest van Pasen
Om 10.30 uur is de dienst van Schrift en Tafel. Tijdens de dienst is een apart programma voor kinderen. Voorganger in de dienst: ds. Sytze de Vries, de Cantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage.

Woensdag 24 en donderdag 25 april om 20 uur: Martinuskring
De Martinuskring is een gespreks- en ontmoetingsgroep voor alle leeftijden aan de hand van een boek over geloof, spiritualiteit, religie en theologie. Centraal bij de Martinuskring staan de verhalen en ervaringen van deelnemers. Voor meer info en/of aanmelden: Anneke van Steenis, 030-2322874, martinuskring@domkerk.nl.

Hongeren naar gerechtigheid: Overzichtstentoonstelling hongerdoeken
Tot 30 april 2019, zijn in de Domkerk zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm met grote zeggingskracht. Op de moderne hongerdoeken houden kunstenaars uit de hele wereld de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld? Hoe solidair zijn wij met anderen? Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering ten goede! Tijdens de tentoonstelling zijn twee originele moderne hongerdoeken te bezichtigen. De andere vijftien doeken zijn in de vorm van bedrukt textiel. De hongerdoekententoonstelling is een samenwerking tussen de Domkerk Utrecht en Vastenactie. Voor meer informatie: https://www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling

Doopdienst
De eerstvolgende doopdienst is op 16 juni, zondag Trinitatis. In deze dienst gaat voor ds. Hanna Rijken. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met Ria Paroubek-Groenewoud, scriba. scriba@domkerk.nl.