Agenda

8 maart: Wekelijkse Choral Evensong & Pub in de Domkerk
De wekelijkse Choral Evensong & Pub start op donderdag 8 maart in de Domkerk m.m.v. de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas (om 20.00 uur) en vervolgens elke donderdag tot en met 19 april, met uitzondering van Witte donderdag 29 maart. 

Vrijdagavond 9 maart: RonDom de eettafel
Een aantal Domkerkers organiseert maandelijks een maaltijd met mensen van en rondom de kerk. De maaltijden zijn bij de deelnemers thuis op wisselende adressen, waarbij je de ene keer gast bent en de andere keer gastheer of gastvrouw. Info en aanmelding bij Emma van der Bijl: emmavanderbijl@gmail.com 06-11150491.

Zaterdag 10 maart: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur
Johann Sebastian Bach (1685-1750). Koraalbewerkingen voor de Lijdenstijd door Domorganist Jan Hage.

Zondag 11 maart om 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger in de dienst: ds. Netty de Jong-Dorland. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche. 

Dinsdag 13 maart: 4e avond over Wat is het wezen van religie?
In de reeks cursussen op het raakvlak van theologie en filosofie wordt het befaamde boek van Friedrich Schleiermacher 'Over de religie, betogen voor de ontwikkelden onder haar minachters' gelezen. Hoewel in 1799 verschenen, zijn Schleiermachers ideeën nog steeds verrassend actueel. De laatste bespreking in de serie van vier is in de Lutherse kerk aan de Hamburgerstraat. Leiding: Christiane Karrer, ruthbeate13@gmail.com, 06-50672869 en Erik Heijerman, erik.heijerman@ziggo.nl, 06-18333623

Woensdag 14 maart om 18 uur: Vastenmaaltijd
Op woensdag 14 maart is er een vastenmaaltijd om 18.00 uur, voorafgaand aan de vesper. De maaltijd is in het DomCafé van de kerk. Aanmelden is niet nodig. Ingang rode deur, Achter de Dom 1. 

Woensdag 14 maart: Gesprek zonder end: Keten van gelovigen in de Domkerk
Is dertig minuten genoeg om over je geloof of ongeloof bevraagd te worden? Het is in ieder geval de tijd die je als individu in deze interviewreeks krijgt. Gespreksleider Maarten Ploeg toont interesse en stelt ongewone vragen die jou en het publiek uitdagen en helpen om wat onder de oppervlakte ligt naar boven te brengen. Het worden interviews op het scherp van de snede, en altijd op grond van vertrouwen. De gesprekken zijn heel verschillend, maar de laatste vraag is altijd hetzelfde: ‘Wie neemt het stokje van je over?’ Op dat moment vraag je iemand in het publiek die daarna of de volgende avond bevraagd wil worden. Zo expliciteren we in een keten van (on?)gelovigen wat we persoonlijk ervaren (in de Domkerk). De avond is om 20 uur in het DomCafé, ingang rode deurtje achter de Dom 1. Info en opgave: Maarten Ploeg, maarten@ploegmail.nl

Zaterdag 17 maart: Zaterdagmiddagmuziek om 15.30 uur
Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Mattheus Passion BWV 244. Koor en barokorkest van de Domcantorij o.l.v. Domcantor Remco de Graas. Met Eric Jansen (Evangelist), Ken Gould (Christus), Michal Bitan (sopraan), Lester Lardenoye (alt), Matthew Smith (tenor), Igor Bogaert (bas)

Zaterdag 17 maart: Night of Light 
Zaterdagavond 17 maart ben je welkom tussen 20.15 uur en 23:15 uur om in de met kaarsen verlichte Domkerk zelf een kaars aan te steken, te genieten van de muziek, stil te worden, te bidden en van 22:45 tot 23:05 de completen mee te maken.

Zondag 18 maart om 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger in de dienst: ds. Netty de jong-Dorland. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist is Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche. 

Dinsdagmiddag 20 maart: 3e bijeenkomst Over de poëzie van de ouderdom
Samen gedichten lezen ontsluit innerlijke perspectieven en opent nieuwe vergezichten. Het schept vreugde en verbinding. Ida Gerhardt Judith Herzberg, Rutger Kopland, Remco Campert, Vasalis o.a. schreven prachtige gedichten over thema's van de ouderdom. De laatste bijeenkomsten in het DomCafé is op 20 maart om 16.00 uur. Iedereen vanaf 65 jaar is welkom. Info en aanmelding: Netty de Jong-Dorland, predikant@domkerk.nl, T 030-2400660

Vesper Intro 21 maart met Domcantor Remco de Graas
Enkele malen per seizoen biedt de Werkgroep Getijden een Vesper-intro aan. Een woensdagnamiddag waarop wij ons verdiepen in een facet van de vespers. Het informatieve programma wordt afgewisseld met zingen. Op 21 maart zal Domcantor Remco de Graas ons vertellen, en aan den lijve laten ervaren door het zingen, wat de muziek in het avondgebed te betekenen heeft. Hartelijk welkom iedereen. Programma:16:30, Ontvangst met koffie en thee, ingang Domstraat, 16.45: Vesper-intro programma in de Sacristie,18:15: Maaltijd in het Domcafé,19:00, Vesper in het Noordertransept. Voor informatie en opgave:  vespers@domkerk.nl of: 06-44704610

Woensdag 21 maart om 20 uur: Martinuskring
Een gespreks- en ontmoetingsgroep waarbij steeds een onderwerp uit een boek centraal staat. Info en aanmelding: Anneke van Steenis, 030-2322874, email: Martinuskring@domkerk.nl

Zondag 25 maart: Palmpasen voor kinderen in de Domkerk
Op 25 maart om 9.00 uur ’s ochtends worden alle kinderen uitgenodigd om samen met hun ouders naar de Domkerk te komen. Er is een ontbijt voor alle kinderen en daarna gaan we aan de slag om een Palmpasenstok te maken. We leggen uit welke betekenis eraan vast zit en leren de kinderen een lied voor in de optocht. Vervolgens lopen de kinderen voorop in de intocht de kerk in. Deze begint in de Pandhof, de kloostertuin die gelegen is naast de Domkerk. Geef je op via: jongindedom@domkerk.nl

T/m 8 april: “1 voor 12” en “Gravures die vertellen”: Dubbeltentoonstelling Mart Lerou en Anton Verwey 
De serie over Aleppo is één van de vele reisverslagen van Mart Lerou, ware het niet dat de reis begon begin maart 2011 en vlak na zijn vertrek uit Aleppo de bombardementen begonnen. Mart kwam terug op 22 maart (om “1 voor 12”) met uniek fotomateriaal van een schilderachtige stad en met een levendige stadscultuur, die daarna grotendeels werd vernietigd. Het werk van Anton Verwey weerspiegelt het politieke engagement uit zijn werkzame leven (UNHCR  VN Vluchtelingenorganisatie) en bronnen van motivatie en inspiratie voor zijn betrokkenheid op mensen uit zijn directe omgeving. (Vernedering en menselijke waardigheid zijn hier sleutelwoorden). De toewijding aan (model) tekenen en het langdurige proces van meerkleurige etsen maken, suggereren volhardende aandacht voor letterlijke gelaagdheid van voorstellingen en van het bestaan.