Agenda


Vanaf 11 oktober: Expositie “De relieken van Sint Maarten”
Tussen 11 oktober en 12 november kunt u de expositie “Waar zijn de relieken van Sint Maarten gebleven?” bekijken in de Domkerk. Deze expositie laat de geschiedenis van de relieken zijn die in de Domkerk bewaard zijn tot aan de Beeldenstorm in ca. 1580 en daarna vernietigd of in veiligheid gebracht zijn. Wat niet verloren is gegaan, is de Mantel van Sint Maarten. Bezoekers mogen een stukje van de mantel afknippen en meenemen als inspirerende herinnering.

Woensdag 7 november 19.00 uur: Oecumenische Willibrordvesper en Symposium
Woensdag 7 november om 19.00 uur is er een oecumenische Willibrordvesper in de Domkerk, voorafgaand aan het Willibrordsymposium in de Tilburg School of Catholic Theology. Het symposium heeft als titel: Missionair of radicaal? Willibrord in de Lage Landen. Met medewerking van Alex van Galen, scenarioschrijver van de film Redbad, de legende, en Sven Meeder en Erik Goosmann, auteurs van Redbad, Koning in de marge van de geschiedenis.

Vrijdag 9 november 16.00 uur: Uitreiking Mantel van Sint Maarten
De  stimuleringsprijs staat dit jaar in het teken van kinderen in armoede in de stad Utrecht. De Mantel van Sint Maarten biedt vrijwilligers en professionals een mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, te netwerken en te leren van elkaar. Dit jaar willen de organisatoren een bijdrage leveren aan een betere samenwerking in de ondersteuning van kwetsbare jeugd in Utrecht. Kinderombudsman Margrite Kalverboer is gastspreker en jongerentheater STUT speelt haar nieuwste voorstelling ‘Tikkie’ over uitdelen en incasseren. Acht jongeren ontdekken wat er allemaal op je af komt als je 18 wordt. Ook is er een informatiemarkt. De Mantel van Sint Maarten wordt georganiseerd door het Citypastoraat Domkerk, de Protestantse Diaconie Utrecht en Katholiek Utrecht. Meer info: www.mantelvansintmaarten.nl

Vrijdag 9 november: RonDom de eettafel
Iedere tweede vrijdagavond van de maand vindt er in het kader van gastvrijheid een maaltijd plaats bij iemand thuis. Uitgangspunt is om een warme maaltijd te organiseren, waarbij je de ene keer gast en (indien gewenst) de andere keer gastheer of gastvrouw bent. Ook introducé(e)s zijn van harte welkom! Voor meer info en/of aanmelden: emmavanderbijl@gmail.com, 06-11150491 en wilmablaak@live.nl, 06-19533472

Zaterdag 10 november 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
François Couperin (1668-1733) - Pièces d’Orgue door Domorganist Jan Hage

Zondag 11 november 15.00 uur: Sint Maartens Kinderfeest
Houd je van gezellig samen knutselen? Van lekker zingen? En ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Op zondag 11 november is het weer zover: het Sint Maartensfeest in de Domkerk. Sint Maarten is de schutspatroon van Utrecht en de Domkerk, die ons leerde te delen. Door samen lampionnen te maken, te eten, te drinken en te zingen, willen we Sint Maarten gedenken. Deze middag wordt het verhaal van Sint Maarten uitgebeeld en zingen we samen de liedjes over Sint Maarten. Daarna gaan we met onze zelfgemaakte lampionnen langs de huizen rond de Dom. Zeker zijn dat je mee kunt doen? Geef je dan uiterlijk donderdag 8 november op, per e-mail via jongindedom@domkerk.nl. Kosten: € 3,50 per kind. Vermeld bij opgave naam, telefoonnummer, aantal kinderen en leeftijd kinderen.

Zondag 11 november 10.00 tot 16.00 uur: Voedselinzameling voor Voedselbank Utrecht
Op de feestdag van Sint Maarten zamelt de diaconie van de Domkerk houdbare en verpakte levensmiddelen en non-foodproducten in voor de voedselbank. Help je mee? Breng dan levensmiddelen/producten naar de Domkerk tussen 10.00 en 16.00 uur.

Zondag 11 november 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Netty de Jong-Dorland. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist: Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche. Info: jongindedom@domkerk.nl

Zondag 11 november om 15.00 uur: Sint Maartens Kinderfeest
Houd je van gezellig samen knutselen? Van lekker zingen? En ben jij tussen de 4 en 12 jaar? Op zondag 11 november is het weer zover: het Sint Maartensfeest in de Domkerk. Sint Maarten is de schutspatroon van Utrecht en van de Domkerk, die ons leerde te delen. Door samen lampionnen te maken, te eten, te drinken en te zingen, willen we Sint Maarten gedenken. Deze middag wordt het verhaal van Sint Maarten uitgebeeld en zingen we samen de liedjes over Sint Maarten. Daarna gaan we met onze zelfgemaakte lampionnen langs de huizen rond de Dom. Zeker zijn dat je mee kunt doen? Geef je dan uiterlijk donderdag 8 november op, per e-mail via jongindedom@domkerk.nl. Kosten € 3,50 per kind. Vermeld bij opgave naam, telefoonnummer, aantal kinderen en leeftijd kinderen

Zondag 11 november 19.00 uur: Vesper van Sint Maarten
De jaarlijkse vesper van Sint Maarten sluit altijd af met een Sint Maartenslikeurtje.

Donderdag 15 november 16.30 uur: In de Stilte... Mediteren in de Domkerk
De Domkerk is een uur open voor ons, in alle ruimte en gewijde, eeuwige stilte. Die stilte mag je laten binnenkomen. Dit jaar zoeken we intiemere plaatsen in de kerk op. Overal zijn gedeeltelijk afgesloten kapellen. Na een concentratieoefening en een loopmeditatie in de ruimte van de kerk zoeken we voor het zitten in stilte de beslotenheid van de kapellen op. Van harte welkom. De volgende bijeenkomsten zijn op 14 feburari en 14 maart 2019. Begeleiding door Claar de Roy-Brokmeier (NikolaKommuniteit) en Conny van Lier. Info en opgave: connyvanlier@planet.nl

Zaterdag 17 november 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek
Olivier Messiaen (1908-1992), Le Livre d’Orgue (1951) door Domorganist Jan Hage

Zaterdag 17 november 20.15 uur: Night of Light
De Domkerk opent haar deuren voor iedereen die even op adem wil komen of een kaarsje wil aansteken. Ook als je gewoon benieuwd bent hoe een met kaarsen verlichte Domkerk eruit ziet, ben je van harte welkom. De deuren gaan open om 20.15. Om 23.00 sluiten we de avond weer af. Er klinkt verstilde muziek en er is ruimte voor gesprek en voor gebed.

Zondag 18 november 10.30 uur: Dienst van Schrift en Tafel
Voorganger: ds. Nico Sjoer uit Wageningen. Domcantorij o.l.v. Remco de Graas. Organist: Jan Hage. Iedere zondag komen de kinderen tijdens de dienst bij elkaar voor hun eigen programma. Voor kinderen van 0-4 is er wekelijks crèche.

Dinsdag 20 november 16.00 tot 17.30 uur: Over ouderdom en de kunst van het sterven
Wanneer is een leven voltooid? Wanneer is een leven klaar? Hoe ziet de laatste levensfase eruit? Is er ook een kunst van het sterven? En hoe speelt geloof daarin een rol?  
Levenseinde en voltooiing is steeds vaker in het openbaar onderwerp van gesprek. Enerzijds is er bij ziekte de geneigdheid tot overbehandeling en lijkt er weinig aandacht voor kwetsbaarheid en eindigheid van het leven. Anderzijds is er steeds vaker sprake van voltooid leven, verbonden met autonomie en zelfbeschikking. Op twee middagen spreken we hierover vanuit persoonlijk perspectief. De volgende bijeenkomsten is op 4 dec., ook van 16.00 - 17.30 uur. Voor informatie en aanmelding: ds. Netty de Jong-Dorland, predikant@domkerk.nl, 030-2400660.

Donderdag 22 november: Martinuskring
De Martinuskring is een gespreks- en ontmoetingsgroep voor alle leeftijden aan de hand van een boek over geloof, spiritualiteit, religie en theologie. Centraal bij de Martinuskring staan de verhalen en ervaringen van deelnemers. Deze periode wordt gelezen: Open uw Hart, van Henri Nouwen; op weg naar gastvrijheid, onszelf en God. Voor meer info en/of aanmelden: Anneke van Steenis, 030-2322874, martinuskring@domkerk.nl

Vanaf 14 november: Tenstoonstelling 70 jaar Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – 70 jaar Vrijheid van meningsuiting
Ter ere van het 70 jarig jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december 2018 hebben 5 mensenrechtenorganisaties gekozen voor het maken van een tentoonstelling om artikel 19 van de UVRM: Vrijheid van Meningsuiting te promoten, omdat Vrijheid van Meningsuiting nog steeds niet vanzelfsprekend is. Vanaf 14 november tot 11 december is het mogelijk een wandeling door de Domkerk te maken langs tien affiches met visuele argumenten om te beseffen waarom Vrijheid van Meningsuiting onmisbaar en noodzakelijk is en zeker niet ééndimensionaal. De vijf mensenrechtenorganisaties zijn Amnesty International, het College voor de Rechten van de Mens, Free Press Unlimited, het Humanistisch Verbond en de Nationale Unesco Commissie. Zij  benaderden ieder een organisatie die werkt op basis van Vrijheid van Meningsuiting: Bits of Freedom, De Raad voor de Journalistiek, de Unescojongeren, Glen Helberg en een Pakistaanse mensenrechtenactiviste. Er werden zes grafisch ontwerpers geselecteerd die deze zomer afstudeerden aan Hogescholen voor de Kunsten: Vera Rijks, Beatriz Conefrey en Han Yu van de Rietveld Academie te Amsterdam, Jerry Estié van de Willem de Kooning Academie te Rotterdam en Anouk Krus en Pascalle van Gerwen van Academie St Joost te Den Bosch. Deze grafisch ontwerpers hebben de tien visies van de mensenrechtenorganisaties in beeld gebracht waardoor er tien visuele argumenten ontstaan zijn die in de Domkerk te zien zijn om te benadrukken waarom Vrijheid van Meningsuiting niet ten onder mag gaan door bedreigingen, censuur en geweld.