logo.png

slider_mask.png
slider_mask-8.jpg slider_mask-7.jpg slider_mask-4.jpg slider_mask-3.jpg slider_mask-5.jpg

Agenda


Toegang kerkdiensten
Als gevolg van de lockdown zijn de kerkdiensten op zondagochtend en de vespers op zondagavond en woensdagavond helaas niet toegankelijk. Maar u/jij bent hartelijk welkom om de diensten digitaal mee te vieren via de kerkomroep en via YouTube. Het middaggebed vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag om 12.30 uur. Deze gaan in kleine kring door. Dat geldt ook voor het wekelijks ochtendgebed op maandagmorgen om 7.00 uur.

Open Dom
De Domkerk is in deze periode dagelijks geopend van 12 tot 15 uur als stilteplek en om een kaarsje te kunnen branden. Er zijn geen toeristische faciliteiten: de DomShop en het DomCafé zijn gesloten, en er zijn geen rondleiders aanwezig.

Domkerk Insight
In de veertigdagentijd publiceren de Vrienden van de Domkerk elke zaterdag een mini-documentaire over de Domkerk. Elke aflevering vertelt een deskundige iets over een kunstschat of een bijzonder onderdeel van het gebouw, zoals een graftombe, de glas-in-loodramen, het orgel of onbekende sculpturen aan de buitenkant. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het onderhoud en de restauratie van dit bijzondere middeleeuwse monument. Zo blijft de Domkerk ook in tijden van Corona digitaal zichtbaar voor iedereen. Nieuwsgierig? Kijk dan op https://www.youtube.com/watch?v=E5IhWL9FswM.
Kijk elke zaterdag tot Pasen op het YouTubekanaal of de site van de Domkerk.

Zaterdag 20 februari, 15.30 uur: Zaterdagmiddagmuziek livestreamconcert
Rondom Josquin: Werken van Josquin des Prez (16e eeuw) door Cantores Martini, te volgen via de kerkomroep en via YouTube.

Zondag 21 februari, 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed
In deze dienst gaat Dompredikant Willem Roskam voor. Organist: Jan Hage. Cantor: Remco de Graas. De dienst is te horen en te zien via de kerkomroep en via YouTube.

Dinsdag 23 februari, 20.00 uur: In gesprek - God en de pandemie
Heeft u het afgelopen jaar ook zo intensief bij het leven stilgestaan? Ben je ook op zoek naar duiding van wat er in de wereld gebeurt door het coronavirus? We werden in 2020 teruggeworpen op de meest kernachtige vragen van het leven. Wat deed het met ons om zo geconfronteerd te zijn met ziekte en allerlei beperkingen? En de misschien wel grootste vraag van allemaal: was God er ook in deze tijd van pandemie? De bekende Britse bisschop en nieuwtestamenticus Tom Wright schreef er een mooi boekje over: ‘God en de pandemie. Een theologische reflectie op het coronavirus en wat volgt’.
Aan de hand van dit boekje wil ik met u en jou doorspreken, tijdens een korte serie van online gesprekken. Deze vinden plaats op 23 februari en 9 maart, om 20.00 uur. Wilt u/jij meedoen? Van harte welkom! Stuur dan vóór 23 februari een bericht naar ds. Willem Roskam, predikant@domkerk.nl en u krijgt de link toegezonden. Geeft u daarbij ook aan of u het boek wilt bestellen via onze DomShop. Bezorgen binnen Utrecht is gratis. U steunt ons ook zo in deze moeilijke tijd.

Woensdag 24 februari, 20.00 uur: Gespreksgroep 20ers en 30ers
In de Domkerk is een gespreksgroep voor twintigers en dertigers actief, onder de leiding van ds. Willem Roskam. We komen eens per maand bij elkaar (op het moment online). Heb jij ook belangstelling om met leeftijdsgenoten te praten over het leven, geloof en de verwarrende actualiteit? In deze gespreksgroep ontmoeten we elkaar, en spreken we aan de hand van een boek met elkaar. Wil je meedoen? Stuur een bericht naar predikant@domkerk.nl. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 24 februari.

Zaterdag 27 februari: Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Houd u onze website en Facebookpagina in de gaten, waarop het laatste nieuws te lezen is over concerten die wel/niet doorgaan en welke gestreamd worden. Op YouTube kunt u ook (fragmenten van) concerten beluisteren.

Zondag 28 februari, 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed
In deze dienst gaat ds. Hanna Rijken voor. Organist; Jan Hage. Cantor: Remco de Graas. De dienst is te horen en te zien via de kerkomroep en via YouTube.

Digitaal koffiedrinken na de dienst
Kom na de online kerkdiensten op zondag ook digitaal koffiedrinken via Zoom! Op deze manier kunnen we elkaar ook ontmoeten. Klik op deze link. Nog geen ervaring met Zoom en wat hulp nodig? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar ordevandienst@domkerk.nl . Eén van de digitale gastheren/vrouwen helpt u graag.

Vast mee in de Veertigdagentijd
De Diaconie van de Domkerk nodigt u van harte uit om aan deze vastenactie mee te doen.
In de week van Aswoensdag ontvangen alle gemeenteleden een brief met de Vastenkaart van Kerk in Actie. Geen lid en ook meedoen? Het veertigdagentijdmagazine van Kerk in Actie kunt u digitaal lezen op www.kerkinactie.nl/40dagentijd. Hierin vindt u uitgebreide informatie over de campagne en de verschillende doelen. Met de actie wil de Diaconie aandacht vragen voor de 7 werken van Barmhartigheid en hoe deze in diverse projecten in de praktijk worden gebracht. Wij willen u vragen om aan het einde van iedere week uw opbrengst van de Vastenactie over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie Domkerk: NL77 RABO 0175 4671 10. De diaconie zal dit jaar uw bijdrage verdubbelen en rond Pasen overboeken naar Kerk in Actie.

Actie Kerkbalans 2021: uw bijdrage is dringend nodig
Op zondag 17 januari ging de Actie Kerkbalans 2021 van start. In de week daarna ontvingen gemeenteleden van het Citypastoraat Domkerk een brief met bijlagen. Daarin werd de nijpende financiële situatie van de Domkerk nogmaals uit de doeken gedaan en werden de ontvangers van de brief opgeroepen om bij te dragen.
Veel gemeenteleden deden al een toezegging. Hartelijk dank daarvoor. Als u nog niet gereageerd hebt, doet u dat dan alstublieft deze week. Met elkaar staan we voor de uitdaging om het Citypastoraat Domkerk voor de toekomst te behouden. De ruimhartige bijdrage van ieder lid is daarvoor dringend nodig.
Bent u geen lid van het Citypastoraat Domkerk, maar wilt u ons toch steunen in deze moeilijke tijd, maakt u dan een gift over op de bankrekening van de Domkerk. Bij vragen of suggesties kunt u altijd de penningmeester benaderen. Meer informatie vindt u op onze website.