Agenda


Een klein lichtje in donkere dagen
In de donkere dagen van deze winter wachten we meer dan anders op het licht. We verlangen naar perspectief, zien uit naar het wegvallen van beperkingen. Ook in de Domkerk hopen we u spoedig weer te mogen verwelkomen. We vieren deze weken de feesttijd van Epifanie. In een donkere wereld verschijnt Jezus als licht voor mensen. De Domkerk houdt daarom de deuren (beperkt) open voor wie een lichtje wil aansteken, of wil bidden. U bent welkom in de stilte en rust in het hart van Utrecht.

Open Dom
De Domkerk is in deze periode dagelijks geopend van 12 tot 15 uur als stilteplek en om een kaarsje te kunnen branden. Er zijn geen toeristische faciliteiten: de DomShop en het DomCafé zijn gesloten, en er zijn geen rondleiders aanwezig.

Toegang kerkdiensten
Als gevolg van de lockdown zijn de kerkdiensten op zondagochtend en de vespers op zondagavond en woensdagavond helaas niet toegankelijk, maar u/jij bent hartelijk welkom om de diensten digitaal mee te vieren via kerkomroep.
Het middaggebed vindt plaats op maandag, woensdag en vrijdag om 12.30 uur. Deze gaan in kleine kring door. Dat geldt ook voor het wekelijks ochtendgebed op maandagmorgen om 7.00 uur.

Night of Light
Helaas kan de Night of Light van zaterdag 16 januari niet doorgaan. Voor actuele informatie, zie ook de Facebookpagina van de Night of Light. We zien u en jou graag een volgende keer in de kaarsverlichte Domkerk!

Zondag 17 januari, 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed
In deze dienst gaat Dompredikant Willem Roskam voor. Organist is Jan Hage. Cantorij o.l.v. Remco de Graas. De dienst is te horen en te zien via kerkomroep en later ook via het you-tubekanaal van de Domkerk.

Zondag 24 januari, 10.30 uur: Dienst van Woord en Gebed
In deze dienst gaat ds. Eward Postma, predikant te Ginneken voor. Organist is Jan Hage. Cantorij o.l.v. Remco de Graas. De dienst is te horen en te zien via kerkomroep en later ook via het you-tubekanaal van de Domkerk.

Digitaal koffiedrinken na de dienst
Kom na de online kerkdiensten op zondag (te volgen via Kerkomroep) ook gezellig digitaal koffiedrinken via Zoom via deze link. Nog geen ervaring met Zoom en wat hulp nodig? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar ordevandienst@domkerk.nl. Eén van de digitale gastheren/vrouwen helpt u graag.

Belijdeniskring
In januari start de belijdeniskring voor wie overweegt om met Pasen belijdenis van zijn of haar geloof te doen. Deze kring biedt alle ruimte om met elkaar door te spreken over het christelijke geloof, over de Bijbel en de kerk. Het is waardevol om met anderen diepgaander na te denken over de betekenis van je geloof. De belijdeniskring brengt naast verdieping ook persoonlijke ontmoeting. Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen. In overleg met deelnemers kiezen we het beste moment voor deze belijdeniskring. Leiding en opgave bij ds. Willem Roskam, predikant@domkerk.nl.

Office Manager
We zijn blij te melden dat er een nieuwe Office-manager gevonden. Zijn naam is Hans Hulsink. Hij heeft veel ervaring met organisatie en management. Dinsdag 12 januari is hij gestart als opvolger van Hettie Kraan.

Uit de DomShop
Van de hand van onze gastpredikant, ds. Sytze de Vries zijn twee nieuwe boeken verschenen; ‘Onder de mantel van Maria’ en ‘Op vleugels’, wat nieuwe liederen bevat. Beide boeken zijn te bestellen bij de DomShop via:
https://kooplokaalutrecht.nl/product/sytze-de-vries-onder-de-mantel-van-maria/
https://kooplokaalutrecht.nl/product/sytze-de-vries-op-vleugels-nieuwe-liederen/
Daarnaast zijn er ook tal van andere artikelen te koop in de online DomShop. Met uw aankoop steunt u ook de Domkerk.

Domkerk in financiële problemen
Door de coronacrisis zijn de inkomsten van de Domkerk dramatisch teruggelopen en zijn er grote tekorten ontstaan. Die vormen een bedreiging voor de toekomst.
Help grote tekorten te voorkomen
Door de crisis is het aantal bezoekers aan de Domkerk het afgelopen jaar enorm teruggelopen. Het gevolg is minder opbrengsten uit de offerblokken, uit verkoop in het DomCafé en de DomShop, de verkoop van kaarsen en uit rondleidingen. Ook de inkomsten uit verhuur van de kerk zijn aanzienlijk teruggelopen.
De financiële situatie is ernstig. Daarom vragen wij iedereen die zich betrokken voelt bij de Domkerk om de Domkerk in deze moeilijke periode te ondersteunen met een bijdrage. Dit kan via rekening NL11 RABO 0130 6993 06 t.n.v. Citypastoraat Domkerk Utrecht. Alvast heel hartelijk dank.