Domkerk blijft gesloten tot 1 juni


Domkerk gesloten
In verband met de aangescherpte maatregelen vanuit de overheid is de Domkerk gesloten tot 1 juni. Wat nu telt is de gezondheid van ons allemaal, dat nemen we uiteraard zeer serieus.

Zaterdagmiddagmuziek Domkerk
Nu de ook de concerten deze periode zijn afgelast, worden vooral onze professionele musici hard getroffen, doordat hun inkomsten vrijwel allemaal wegvallen. Om de musici, die zo belangrijk zijn voor de Zaterdagmiddagmuziek te ondersteunen en een hart onder de riem te steken, vragen we onze donateurs en concertbezoekers een extra donatie te doen. De opbrengst zullen we verdelen onder de musici die al ingeroosterd waren in deze periode. Uw extra donatie zien we graag op: NL96 RABO 0187 4857 47 - ten name van Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk onder vermelding van: 'extra donatie corona'.

Handreiking 50 jaar Citypastoraat
Deze week verscheen de feestelijke Handreiking over Citypastoraat Domkerk, 50 jaar open. Met een serie mooie artikelen, dromend over de toekomst. Maar terwijl het nummer gedrukt werd, mocht dit niet zo wezen. De Domkerk is sinds half maart gesloten en alle in de Handreiking genoemde activiteiten in maart, april en mei gaan niet door. Wie de Handreiking nu niet uit de kerk mee kan nemen, maar deze toch wil ontvangen: stuur een mail naar secretariaat@domkerk.nl met je adres voor de papieren versie. Wil je een digitale versie ontvangen, geef dat dan aan, dat kan voor dit nummer ook!

Social media
Op de facebookpagina's van de Domkerk proberen we nu wat frequenter interessante artikelen te posten over de historie, de kunstschatten en geheimen van de Domkerk. Want als u niet naar de Domkerk kunt, komt de Domkerk wel naar u. Zo onderzoeken we de mogelijkheden of we door middel van video-opnames online cursussen en rondleidingen aan kunnen bieden. U kunt ons naast de website www.domkerk.nl vinden op:

Facebook: CitypastoraatDomkerk
Instagram: Domkerk_Utrecht
Twitter: DomkerkUtrecht
LinkedIn: Domkerk Utrecht
Youtube: Domkerk Utrecht